Medialle

Valokuvia protuleireiltä ja yhdistyksen logoja voi ladata median käyttöön Protun mediapankista (valokuvaajan nimi mainittava).

Yhteydenotot liittyen leirivierailuihin ja leiriläisten haastatteluihin: tiedotus@protu.fi

Haastattelut/kannanotot: Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivisto, p. 050 550 6971, alma.koivisto@protu.fi

Taustatietoa (esimerkiksi alueellista ja historiallista tietoa leireistä ja osallistumisesta): viestintä- ja vapaaehtoiskoordinaattori Simo Porola, p. 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

Protuleirit kesällä 2023

Kesä-elokuun aikana järjestetään 57 protuleiriä, joista:

 • 40 suomenkielistä nuorten leiriä
 • 3 ruotsinkielistä nuorten leiriä
 • 2 englanninkielistä kansainvälistä nuorten leiriä
 • 9 teemaleiriä (2 kuvataide-, 1 liikunta-, 1 musiikki-, 1 teatteri-, 1 sanataide-, 1 tanssi-, 1 teltta- ja 1 vaellusteemalla).
 • 2 sennuleiriä 17–21-vuotiaille
 • 1 aikuisleiri kaiken ikäisille yli 20-vuotiaille.

Leiriviikon hinta on nuorten, sennuleireillä ja aikuisleireillä 369 €. Nuorten teemaleireillä hinta on 399–429 € teemasta riippuen. Leirimaksu kattaa täysihoidon, majoituksen ja tapaturmavakuutuksen. Taloudellisesti heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen.

Talvilomaleiri 2023

Protu järjesti talvilomaleirin Kirkkonummen Porkkalanniemessä 19.–26.2.2023. Talvilomaleirin sisältö vastaa täysin kesällä järjestettävien nuorten leirien sisältöä.

Leiriläiset

Vuoden 2023 kesäleireille on osallistumassa 990 leiriläistä. Lisäksi talvilomaleirillä oli 9 osallistujaa.

Vuonna 2022 kesäleireillä oli 931 osallistujaa. Lisäksi talvilomaleirillä oli 14 ja syyslomaleirillä 13 osallistujaa. Aiemmin 2010-luvulla protuleirin kävi vuosittain noin 850 nuorta eli noin 1,5 % ikäluokasta.

Leirejä järjestetty vuodesta 1989, koko toiminnan aikana yli 22 000 leiriläistä.

Leiritoiminnan periaatteet ja tavoitteet

Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Leiritoimintaa ohjaavia arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Tutustu Protun arvoihin, missioon ja visioon täällä.

Protuleirin tavoitteena on olla turvallinen ja hyväksyvä paikka, jossa leiriläiset voivat saada tukea oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja elämäntaitojen kehittämiseen. Lue lisää leiritoiminnan periaatteista.

Järjestelyt

Prometheus-leirien järjestämisestä huolehtii pääasiassa vapaaehtoisten nuorten ja nuorten aikuisten voimin toimiva Prometheus-leirin tuki ry.

Leiriviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kevään aikana tehtäväänsä koulutettu leiritiimi, johon kuuluu kaksi aikuista ohjaajaa sekä viisi aiemmin leirin käynyttä nuorta apuohjaajaa.

Yhdelle leirille osallistuu vain 12–18 leiriläistä, mikä edesauttaa tiiviin tunnelman ja hyvän ryhmähengen syntymisessä.

Leirin sisältö

Viikon kestävän leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita: moninaisuus ja yhdenvertaisuus,  oma elämä ja tulevaisuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, media, maailmankuvat ja -katsomukset, identiteetti, ympäristö, päihteet, ihmissuhteet, seksuaalisuus.

Protuleirien keskeisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten valmiuksia kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Leirillä käsiteltäviin aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.

Leireillä ei ole koulumaista opetusta vaan keskusteluja, leikkejä, piirtämistä, näytelmiä, väittelyjä, musisointia ja roolipelaamista. Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää kuten saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia.

Leireillä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Tutkimukset

Protuleirien on tutkitusti todettu vahvistavan itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä vaikuttavan leiriläisten ajatteluun myös pidemmällä aikavälillä (T. Eskelinen ja P. Lundbom: Prometheus-leirit kasvun areenana 2019).

Palaute

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2021 vastanneista 474 leiriläisestä 97,5 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,4. Kyselyyn vastanneista 437:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 97,9 %. [Leiriläisiä kesällä yhteensä 948]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2020 vastanneista 529 leiriläisestä 99,1 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,6. Kyselyyn vastanneista 462:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 98,3 %. [Leiriläisiä yhteensä 924]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2019 vastanneista 562 leiriläisestä 98,9 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,52. Kyselyyn vastanneista 469:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 98,7 %. [Leiriläisiä yhteensä 1011]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2018 vastanneista 662 leiriläisestä 98,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,45. Kyselyyn vastanneista 443:sta leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 99,1 %. [Leiriläisiä yhteensä 1002]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2017 vastanneista 471 leiriläisestä 99,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,54. Kyselyyn vastanneista 447:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 95,1 %. [Leiriläisiä yhteensä 887]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2016 vastanneista 387 leiriläisestä 98,2 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,56. [Leiriläisiä yhteensä 856]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2015 vastanneista 399 leiriläisestä 98,2 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,6. [Leiriläisiä yhteensä 879]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2014 vastanneista 291 leiriläisestä 99 % sanoi voivansa suositella leiriä. [Leiriläisiä yhteensä 795]