Medialle

Valokuvia protuleireiltä ja yhdistyksen logoja voi ladata median käyttöön Protun mediapankista (valokuvaajan nimi mainittava).

Yhteydenotot liittyen leirivierailuihin ja leiriläisten haastatteluihin: tiedotus@protu.fi

Haastattelut/kannanotot: Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivisto, p. 050 550 6971, alma.koivisto@protu.fi

Taustatietoa (esimerkiksi alueellista ja historiallista tietoa leireistä ja osallistumisesta): viestintä- ja vapaaehtoiskoordinaattori Simo Porola, p. 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

Protuleirit kesällä 2024

Kesä-elokuun aikana järjestetään 64 protuleiriä, joista:

  • 46 suomenkielistä nuorten leiriä
  • 3 ruotsinkielistä nuorten leiriä
  • 2 englanninkielistä kansainvälistä nuorten leiriä
  • 9 teemaleiriä
  • 2 sennuleiriä 17–21-vuotiaille
  • 1 aikuisleiri kaiken ikäisille yli 20-vuotiaille
  • 1 jatkoleiri protuleirin jo käyneille.

Leiriviikon hinta on kesällä 2024 nuorten, sennuleireillä ja aikuisleireillä 399 €. Nuorten teemaleireillä hinta on 430–465 € teemasta riippuen. Leirimaksu kattaa täysihoidon, majoituksen ja tapaturmavakuutuksen. Taloudellisesti heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen.

Protuleirien valtavan kysynnän vuoksi paikat nuorten leireille ja sennuleireille valitaan arvonnalla.

Talvilomaleiri 2024

Protu järjesti talvilomaleirin Kirkkonummen Porkkalanniemessä 18.–25.2.2024. Talvilomaleirin sisältö vastaa täysin kesällä järjestettävien nuorten leirien sisältöä.

Leiriläiset

Vuoden 2024 kesäleireille on paikkoja yli 1000 leiriläiselle.

Vuonna 2022 kesäleireillä oli 984 osallistujaa. Lisäksi talvilomaleirillä oli 9 ja syyslomaleirillä 18 osallistujaa. Aiemmin 2010-luvulla protuleirin kävi vuosittain noin 850 nuorta eli noin 1,5 % ikäluokasta.

Leirejä järjestetty vuodesta 1989, koko toiminnan aikana yli 23 500 leiriläistä.

Leiritoiminnan periaatteet ja tavoitteet

Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Leiritoimintaa ohjaavia arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Tutustu Protun arvoihin, missioon ja visioon täällä.

Protuleirin tavoitteena on olla turvallinen ja hyväksyvä paikka, jossa leiriläiset voivat saada tukea oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja elämäntaitojen kehittämiseen. Lue lisää leiritoiminnan periaatteista.

Järjestelyt

Prometheus-leirien järjestämisestä huolehtii pääasiassa vapaaehtoisten nuorten ja nuorten aikuisten voimin toimiva Prometheus-leirin tuki ry.

Leiriviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kevään aikana tehtäväänsä koulutettu leiritiimi, johon kuuluu kaksi aikuista ohjaajaa sekä viisi aiemmin leirin käynyttä nuorta apuohjaajaa.

Yhdelle leirille osallistuu vain 12–18 leiriläistä, mikä edesauttaa tiiviin tunnelman ja hyvän ryhmähengen syntymisessä.

Leirin sisältö

Viikon kestävän leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita: moninaisuus ja yhdenvertaisuus,  oma elämä ja tulevaisuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, media, maailmankuvat ja -katsomukset, identiteetti, ympäristö, päihteet, ihmissuhteet, seksuaalisuus.

Protuleirien keskeisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten valmiuksia kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Leirillä käsiteltäviin aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.

Leireillä ei ole koulumaista opetusta vaan keskusteluja, leikkejä, piirtämistä, näytelmiä, väittelyjä, musisointia ja roolipelaamista. Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää kuten saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia.

Leireillä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Tutkimukset

Protuleirien on tutkitusti todettu vahvistavan itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä vaikuttavan leiriläisten ajatteluun myös pidemmällä aikavälillä (T. Eskelinen ja P. Lundbom: Prometheus-leirit kasvun areenana 2019).

Palaute

Vuonna 2023 asiakastyytyväisyyttä mitttaava NPS-luku oli leiriläisten kohdalla 84 (477 vastaajaa) ja huoltajien kohdalla 82 (405 vastaajaa). Leiriläisten protuleirille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,4.