Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Historia

Ensimmäinen Prometheus-leiri järjestettiin Karkkilassa vuonna 1989 et-opiskelijoiden aloitteesta yhdessä filosofian- ja et-opettajien kanssa. Nimensä leirit saivat antiikin Prometheuksesta, joka toi valaisevan tulen ihmisille ja sysäsi liikkeelle kulttuurin kehityksen. Et-opiskelijat halusivat järjestää aikuistumisleirin, joka ei olisi sidoksissa mihinkään maailmankatsomukseen tai aatteeseen. Leirin teemat ja käsittelytavat ovat nuorten itsensä valitsemia ja leirin runko on säilynyt hyvin samankaltaisena tähän päivään saakka.

Prometheus-leirin tuki ry eli Protu perustettiin 1990 järjestämään Prometheus-leirejä eli poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Ensimmäisinä vuosina Protu oli pieni yhdistys ja leirejäkin oli vain muutamia kesässä. Toiminta alkoi kasvaa voimakkaasti 1990-luvun alussa: vielä vuonna 1992 järjestettiin koko maassa viisi protuleiriä ja niille osallistui 63 leiriläistä. Vuonna 1993 järjestettiin jo14 protuleiriä ja niille osallistui 207 leiriläistä. 

Protun leiritoiminnan kasvu jatkui aina 2000-luvun loppuun. Kesällä 2008 järjestettiin 67 leiriä, joille osallistui 964 leiriläistä. Vuosikymmenen aikana Protun toimintaan tuli uusia muotoja. Protu oli mukana käynnistämässä Nuorten filosofiatapahtumaa yhteiseksi foorumiksi nuorille ja yhteiskunnan vaikuttajille. Nufitia on järjestetty vuodesta 2002 alkaen tähän päivään saakka. Protu ryhtyi myös myöntämään Prometheus-palkintoa henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. Protu oli listattuna Ilkka Taipaleen kansainvälisesti levinneessä "100 sosiaalista innovaatiota Suomesta"-teoksessa. Vuosikymmenen lopussa protuleiritoiminta laajeni Ruotsiin Protus Sverige -yhdistyksen muodossa. Protut olivat aktiivisia osuuskunta Prafén pyörittämässä kahvila Soihdussa, joka toimi Aurorankadulla yhdistyksen toimiston naapurissa.

Protun toiminta pysyi vakaana läpi 2010-luvun, jolloin leirejä oli keskimäärin 62 ja leiriläisiä 890. Vuosikymmenen aikana Protu alkoi ottaamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tukemaan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavia kampanjoita. Protu perusti tukisäätiön tukemaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta. Tukisäätiö aloitti toimintansa 2018. Vuosikymmenen loppupuolella leirien suosiossa näkyi jälleen kasvun merkkejä, kun vuosi vuodelta osallistujien ilmoittautuminen leireille aikaistui. Vuosina 2018 ja 2019 leireillä nähtiin kaikkien aikojen osallistujaennätykset, kun leireille osallistui yli 1000 leiriläistä.

© Prometheus-leirin tuki ry