Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu mukana tasavallan presidentin #kannustusryhmä-kampanjassa - Neljä vinkkiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn


(Kuva: Robin Vuorinen)

Prometheus-leirin tuki ry:n eli Protun mielestä nuorten kiusaamisen vähentämisessä pitäisi keskittyä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Avainasemassa on luottamus nuorten valmiuteen ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Protu on mukana tasavallan presidentin maaliskuussa käynnistämässä #kannustusryhmä-kampanjassa, joka pyrkii vähentämään kiusaamista. Yhdistys haluaa levittää kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi käytäntöjä, jotka kunnioittavat ja vahvistavat nuorten kykyä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

– Ei riitä, että aikuinen luennoi nuorille kiusaamisen ongelmista. Hyvän yhteishengen ja luottamuksen rakentumiseen on panostettava alusta asti. Nuorten on päästävä keskustelemaan kiusaamisesta avoimesti, ja on luotettava siihen, että vastuuta saadessaan he oppivat ymmärtämään oman toimintansa seurauksia ja käyttämään omaa harkintaansa, Protun puheenjohtaja Aatu Komsi sanoo.

Prometheus-leireillä erilaisuuden, kiusaamisen ja syrjinnän käsittelyllä on iso painoarvo. Leiriläisiä haastetaan miettimään kiusaamista paitsi keskustelujen myös erilaisten leikkien ja näytelmien avulla.

– Jos nuoret ryhtyvät tarkastelemaan omaa suhdettaan kiusaamiseen esimerkiksi samastuttuaan kiusatun tai kiusaamisen sivustakatsojan asemaan roolileikissä, sillä voi olla todellisia kiusaamista ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, Komsi toteaa.

Protun neljä vinkkiä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen vapaasti sovellettavaksi kaikessa koulu- ja harrastustoiminnassa:

1. Panostetaan ohjattuun ryhmäytymiseen

Ryhmäytyminen vahvistaa keskinäistä luottamusta ja ryhmähenkeä sekä vähentää ennakkoluuloja ja poissulkemista. Annetaan aikaa ja mahdollisuuksia nuorten ryhmäytymiselle – myös ohjatusti. Yhteishenkeä voi rakentaa esimerkiksi Protussa kehitetyllä Presidentti-ryhmäytymisleikillä.

Presidentti

Presidentti on hauska, kevyttä kontaktia ottava yhteistyöhön perustuva leikki. Presidenttiin tarvitsee monta pelaajaa. Useammalla pelaajalla Presidentti on hauskempaa, mutta leikkiminen onnistuu alle kymmenelläkin henkilöllä. Aluksi kaikki pelaajat kiertelevät samassa tilassa rauhallisesti kävellen. Milloin tahansa kuka tahansa pelaajista saa nostaa kätensä pystyyn ja huutaa "Minä olen presidentti!" Tällöin kaikkien muiden pelaajien tulee kiirehtiä kättelemään presidenttiä. Käteltyään presidenttiä pelaajat istuvat alas niille sijoilleen. Viimeinen seisomaan jäänyt henkilö, joka ei ole ehtinyt kätellä presidenttiä, siirtyy oppositioon. Oppositio sijaitsee samassa tilassa sovitussa paikassa, esimerkiksi nurkassa. Tämän jälkeen peli jatkuu. Oppositiolla on mahdollisuus esittää välikysymys, kun joku julistaa olevansa presidentti. Tällöin opposition on huudettava "Välikysymys!" Välikysymyksen aikana opposition on yritettävä nostaa presidentti ilmaan, mutta kansalaiset saavat estää oppositiota esimerkiksi estämällä heidän pääsyn presidentin luokse. Tämä merkitsee sitä, että opposition on kasvatettava joukkonsa riittävän suureksi. Jos oppositio epäonnistuu yrityksessään, peliä jatketaan joko sille varatun ajan verran, kunnes kaikki ovat olleet kerran presidenttejä tai kunnes oppositio onnistuu yrityksessään nostaa presidentti ilmaan.

2. Harjoitellaan keskustelemista

Avoin keskustelu estää ristiriitojen kärjistymisen. Annetaan mahdollisuuksia opetella keskustelua harjoituksissa, joissa kaikesta voidaan puhua ja joissa toisen osapuolen oletetaan olevan hyvillä aikeilla liikkeellä. Aikuinen voi vetää keskustelua ilman turhaa pomottamista: kannustamalla, kysymällä ja osoittamalla aitoa kiinnostusta nuorten omaa ääntä kohtaan. Keskustelu vaihtelevasti isoissa ja pienissä ryhmissä huomioi yksilöllisiä eroja.

3. Lokerot ja oletukset roskakoriin

Kukaan meistä ei ole samanlainen, joten unohdetaan tarpeettomat lokeroinnit – esimerkiksi sukupuolijaot ryhmiä muodostettaessa. Ei esitetä oletuksia nuorten elämästä ulkonäön tai käytöksen perusteella. Lokeroinnin välttäminen lisää nuoren luottamusta siihen, että hänestä ollaan kiinnostuneita omana itsenään eikä häntä ohjata toimimaan jonkin oletusroolin mukaan. Luodaan luottamuksen ilmapiiriä, jossa nuori kokee voivansa sanoa ääneen, jos kokee jonkin asian epämukavaksi.

4. Pidetään ryhmäkoot pieninä

Paraskaan ohjaaja ei voi tehdä työtään kunnolla, jos nuoria on liikaa suhteessa ohjaajien määrään. Pitämällä ryhmäkoot pieninä ohjaajilla on mahdollisuus kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan ja nuorten yksilöllisiin elämäntilanteisiin. Pienet ryhmäkoot tukevat hyvän yhteishengen muodostumisessa sekä antavat tilaa aikuisen ja nuoren väliselle keskustelulle. Pienessä ryhmässä nuori huomaa, että hänen ajatuksistaan ja teoistaan välitetään – ja että siihen kyllä reagoidaan, jos hän kiusaa toista.

#kannustusryhmä-kampanjassa mukana laaja joukko järjestöjä

#kannustusryhmä-kampanjassa on tasavallan presidentin lisäksi mukana Me-säätiö, Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä joukko muita nuoriso- ja kasvatusalan järjestöjä. Kampanjan tavoite on nostaa esiin ja levittää hyväksi koettuja keinoja kiusaamisen lopettamiseksi.

Prometheus- eli protuleireillä käsitellään yhteiskunnallisia, filosofisia ja omaan elämään liittyviä kysymyksiä keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa erilaisuus, ympäristö ja tulevaisuus. Leirien tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta sekä kannustaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia protuleirejä on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Leirit on suunnattu kaikille 8. tai 9. luokan käyneille. Omia leirejä järjestetään myös 16–20-vuotiaille ja yli 20-vuotiaille.

Prometheus-leirin tuki ry järjestää kesällä 2017 eri puolilla Suomea yhteensä 62 protuleiriä, joille odotetaan noin 900 osallistujaa. Leireille on tähän mennessä ilmoittautunut jo yli 850 osallistujaa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan leirien alkamiseen asti.

Lisätietoja:
Aatu Komsi
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
Aurorankatu 13
00100 Helsinki
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi

Kysymyksiä kiusaamisen ennaltaehkäisemisestä Protuille Facebookissa

Tasavallan presidentin #kannustusryhmä-kampanjan verkkosivut

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava)

Katso kesän 2017 leiritarjonta alueittain

Tietoa ja lukuja protuleireistä

© Prometheus-leirin tuki ry