Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Lähde tutkimaan protuleirejä – rahoitushaku avattu!

Prometheus-leirin tuki ry (Protu) julistaa haettavaksi 7000 euron tutkimusapurahan protuleirejä koskevan tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Tutkimuksen teemana on ”Protuleirin vaikutus leiriläisiin”. Tarkemman tutkimusaiheen ja -kysymykset jätämme tutkijan valittaviksi. Esimerkkejä mahdollisista tarkemmista aiheista on lueteltu alempana.

Tutkimus voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, tieteellinen artikkeli tai tieteellisten tutkimusmenetelmien käyttöön perustuva vapaamuotoisempi selvitys. Tutkimuksen aikataulu on sovittavissa, mutta tutkimuksen pitäisi alkaa vuoden 2017 aikana ja valmistua vuoden 2018 aikana.

Esimerkkejä kysymyksistä, joihin tutkimus voi vastata:
-Leirillä käsiteltyjen teemojen ja käsittelytapojen vaikuttavuus
-Mitä leiriläiset kokevat saavansa leiristä irti?
-Leirin antamat tiedolliset ja taidolliset valmiudet
-Leirin vaikutus nuoren maailmankuvan rakentumiseen
-Miten leiriläisten ajattelu muuttuu leirin vaikutuksesta?
-Miten leireille asetetut tavoitteet toteutuvat?

Hakemukset lähetetään helatorstaihin 24.5. klo 24 mennessä osoitteeseen hallitus@protu.fi. Liitä hakemukseen pdf-tiedostoina (tai yhtenä tiedostona) seuraavat dokumentit:
-lyhyt avoin hakemuskirje, jossa kerrot itsestäsi, taustastasi ja motivaatiostasi
-ansioluettelo
-tutkimussuunnitelma (ks. tarkemmin alla)
(-rahoitussunnitelma, mikäli rahoitusta tulee muualtakin kuin tästä apurahasta)

Tutkimussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi mahdollisimman tarkkaan määritelty tutkimuskysymys/-kysymykset, teoreettinen viitekehys, käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkimustyön aikataulu sekä arvio tutkimustyöstä mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista (esim. matkakulut). Tutkimussuunnitelmasta tulisi myös käydä ilmi, miten tutkimuksen tulokset todennäköisesti hyödyttäisivät Protua yhdistyksenä (esim. toiminnan kehittämisessä, markkinoinnissa tai muuten).

Protun hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä kokouksessaan lauantaina 27.5. Päätöksestä tiedotetaan toukokuun loppuun mennessä.

Lisätiedot:
Heta Hölttä / Prometheus-leirin tuki ry:n varapuheenjohtaja
heta.holtta@protu.fi
p. 044 3366 196

© Prometheus-leirin tuki ry