Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu tukee #maksuton2aste-kansalaisaloitetta!

Protu tukee Pelastakaa Lapset ry:n alullepanemaa kansalaisaloitetta maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta. Aloite kiinnittää huomiota lukion ja ammatillisen koulutuksen kohtuuttomaan kalliisiin kustannuksiin. Vaikka toisella asteella opetus on maksutonta, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät opiskelumateriaalit. Kansalaisaloitteen tavoitteena on kerätä 50 000 allekirjoittajaa vaatimaan eduskunnalta selvitystä ja toimenpiteitä, miten voitaisiin parhaiten siirtyä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Tehdään omalla aktiivisuudellamme mahdolliseksi se, ettei kenenkään nuoren koulutus jää kiinni varallisuuden puutteesta!

Kaikki 18-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset voivat käydä allekirjoittamassa kansalaisaloitteen osoitteessa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

#maksuton2aste-kampanja Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla:
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/maksuton2aste/

#maksuton2aste-kampanja Facebookissa: 
https://www.facebook.com/maksuton2aste
https://www.facebook.com/events/440494363035243/

© Prometheus-leirin tuki ry