Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Deltagarmängden på Prometheus-lägren slår rekordsiffror för andra året i rad! – ”Lägret är för många det första steget i protulivet”


(Bild: Jouka Heikkinen)

Deltagarmängden på sommarens Prometheus-läger, dvs. protuläger, var för andra år i rad rekordhög. Förra sommarens rekord på 1002 deltagare fick ge rum för det nya rekordet på 1011 deltagare! Även de svenskspråkiga lägren njöt av rekordhög efterfrågan. De tre svenskspråkiga lägren som arrangerades i Halslax, Sagu och Partioniemi, Lojo samlade tillsammans 45 ungdomar för att vrida och vända på verkligheten!

Protulägrens popularitet har speciellt under de senaste åren vuxit, vilket har gått att se från både deltagarmängden och från det att lägren fyllts i allt snabbare takt.

Feedbacken för lägren har, som tidigare år, nästan enbart varit positiv. 500 deltagare har vid skrivande stund fyllt i feedbackenkäten och av dem kunde 99% rekommendera lägret. Vitsordsmedeltalet för lägren var 9,5. Även vårdnadshavarna kunde tänka sig rekommendera lägret. Av de 344 som svarat på enkäten kunde 98,5% tänka sig rekommendera lägret. 

De som svarat på enkäten tyckte att de viktigaste sakerna för protulägren var gruppandan, nya vänner, samt att kunna vara sig själv och föra fram egna tankar och åsikter. 

Under sommaren ordnades allt som allt 65 protuläger på 20 olika orter runtom i Finland. Lägersommaren kulminerades i Alpparken, Helsingfors den 10.8 med Parkevenemanget. Över 1000 deltagare och lägerledare samlades för att spendera en gemensam eftermiddag i sommarvärmen! 

Prometheus-lägrets stöd rf satsar på frivilligarbete

För Prometheus-lägrets stöd rf har det ökade intresset för lägren betytt att fokuset mer och mer har börjat riktas på att hitta frivilliga ledare samt andra föreningsaktiva. Föreningen satsar för tillfället speciellt på det att sommarens deltagare enkelt kan hitta något passande att göra inom föreningen. 

– Protulägret har redan en längre tid fungerat som det första steget i protulivet, i och med att många ungdomar återvänder följande år för att fungera som hjälpledare på lägren. Vi vill ytterligare stärka Protu som ungdomarnas gemenskap, där lägrens lärorika och varma stämning fortsätter, säger Prometheus-lägrets stöd rf:s ordförande Ansku Ahvenainen.

--
Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inte färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller nionde klassister, men det ordnas även läger för 16-20 åringar och även för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

Tilläggsinformation på svenska:
Svenskagruppen
arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi
https://www.protu.fi/svenska

Alla protuläger sommaren 2019 enligt område

Info om protulägren

Foton för media (Fotografen bör nämnas)

Pressmeddelande 30.5.2019: Undersökning om Prometheus-läger: stärker ungdomarnas självförtroende samt sociala kunskaper

© Prometheus-leirin tuki ry