Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Koronavirusepidemin orsakar förändringar i Protus verksamhet (uppdaterad 23.3)

UPPDATERAD 23.3.2020

Protu begränsar sin verksamhet under våren p.g.a. coronavirusepidemin. Med försiktighetsåtgärderna försöker man hindra sjukdomens spridning samt ta hand om hälsan hos dem som deltar i verksamheten, och deras anhöriga. 

  • Vi strävar efter att ordna Protuläger denna sommar som planerat, men vi är förberedda för möjliga förändringar som epidemin orsakar. Ifall läger under juni-månad måste inställas meddelas det om saken senast i slutet av april.
  • Alla utbildningar i mars är inställda, men SUPER2-, SVENSKA2- och VOE- utbildningarna förverkligas genom självstudiematerial. 
  • Också vårens team- och kockutbildningar ordnas på distans. Mer information om team medlemmarnas reseersättningar till teamträffar meddelas efter Protus styrelses möte den 8.4. 
  • Protus vårevenemang Alkajaiset den 24-26.4 är inställt. Det stadgeenliga vårmötet strävas efter att hållas, men vi är förberedda på att möjligen flytta på mötet. Ifall det flyttas så meddelas förflyttningen efter den 8.4.
  • Alla arbetsgruppers och organs möten hålls på distans fram till den 13.4. Också lokalverksamheten är på paus minst fram till den 13.4.
  • Kansliet betjänar en ti-tors, kl. 12-17 fram till halvvägs i maj . Istället för att fysiskt komma till kansliet ska all kontakt vara per telefon eller e-post.

Vi följer koncentrerat myndigheternas meddelanden och informerar mer om möjliga förändringar till Protus verksamhet. 

Du be om tilläggsinformation genom att skicka meddelande till korona@protu.fi.

© Prometheus-leirin tuki ry