Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Coronavirusepidemin orsakar förändringar i Protus verksamhet (uppdaterad den 27.4)

Protu har begränsat sin verksamhet under våren och försommaren som följd av coronavirusepidemin. Genom säkerhetsåtgärder försöker vi motverka spridningen av sjukdomen och ta ha hand om välmåendet av de som deltar i vår verksamhet samt deras närstående.

  • Protulägren under sommarens första vecka har blivit inställda. De som anmält sig till lägren har blivit meddelade om ersättande läger.
  • Sommarens internationella läger har ändrats till engelskspråkiga läger. Vi kommer kontakta alla deltagare som kommer från utomlands och vi rekommenderar att man inhiberar sitt deltagande (lägeravgiften returneras fullt, förutom en möjlig medlemsavgift). Detta pga. att Protu inte kan ta ansvar över inhiberade flyg eller ev. reserestriktioner, ex. karantän efter flygresan.
  • Vi strävar efter att ordna de andra lägren enligt plan, men vi är förberedda på möjliga förändringar som följd av epidemin. Information av eventuell inhibering av den andra lägerveckan (7-14.6.) ges den 4.5. För de två sista veckorna i juni (14.6.-21.6 och 22.6.-28.6.) informeras det om ev. inhibering den 11.5 och för de två första veckorna i juli (28.6.–5.7. och 5.7.–12.7.) informeras det den 25.5. För sensommarens läger informeras det ca. en månad innan lägret om eventuell inhibering.
  • Senvårens teamutbildningar och kockutbildningar ordnas på distans. Team medlemmarnas rese-ersättningar ges ut för en liveträff. Efter denna träff uppmanas team medlemmarna till distansträffar genom videosamtal. (Också SUPER2-, SVENSKA2- och VOE- utbildningarna som inställts i mars utfördes genom självstudiematerial på distans.)
  • Protus vårevenemang Alkajaiset 24-26.4 är inställt. Det stadgeenliga vårmötet den 25.4 har flyttats till söndagen den 31.5 på Baggböle ungdomsgård (Pakilan nuorisotalo) (Lepolantie 19). Om eventuella ändringar till generalförsamlingens datum informeras det den 4.5.
  • Alla arbetsgruppers och andra avdelningars möten hålls på distans fram till den 13.5. Också all lokalverksamhet är på paus minst fram till den 13.5. Om eventuella ändringar till detta informeras det den 4.5.
  • Kansliet betjänar veckorna 18-19 ti-tors kl. 12-16. Istället för att besöka kansliet bör man vara i kontakt per telefon eller e-post.

Vi följer koncentrerat på informationen som ges ut av myndigheterna och informerar vid behov om fler möjliga förändringar i Protus verksamhet.

Läs nyheten 9.4.2020 "Korona påverkar Protus verksamhet – lägren under sommarens första vecka ställs in"

© Prometheus-leirin tuki ry