Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälningen för sommaren 2021 Prometheus-lägren öppnar 1.11 – Fyra svenskspråkiga läger i sommar

Anmälningen för sommaren 2021 Prometheus-lägren d.v.s protulägren öppnar söndagen den 1.11. Under kommande sommaren ordnas det 59 läger på 20 olika lägerplatser runt i Finland.

Denna sommar ordnas fyra stycken svenskspråkiga läger. Lägren ordnas i Halslax, Sagu 6.–13.6, 13.–20.6 och 18.–25.7 samt i Noux, Esbo den 1.–8.8.2021.

På sommaren 2021 ordnas det i sidan om de finsk- och svenskspråkiga lägren också internationella engelskspråkiga läger. Det ordnas också temaläger med betoning på bl.a. bildkonst eller gymnastik.

Ifall epidemisituationen fortsätter, är Protu beredd att ordna kommande sommarens läger enligt sommaren 2020 lägrens principer med att följa coronaåtgärder och myndigheternas anvisningar.

Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inte färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller nionde klassister, men det ordnas även läger för 16–20 åringar och även för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

Tilläggsinformation:
Oscar Slotte
ordförande
tel. 044 2149522
oscar.slotte@protu.fi

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas)

Fakta och statistik om protuläger för media

© Prometheus-leirin tuki ry