Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu pyytää jatkossa yli 18-vuotiailta tiimiläisiltä vapaaehtoistyöntekijän rikostaustaotteen

Protun hallitus on päättänyt 7.2.2021 kokouksessaan, että pyydetään tänä keväänä ja jatkossa rikostaustaote kaikilta niiltä yli 18-vuotiailta vapaaehtoisilta, jotka sitä eivät ole Protulle aiemmin esittäneet.

Protu tilaa rikostaustaotteen vapaaehtoisen puolesta hänen suostumuksella. Suostumus rikostaustaotteen tarkastamiselle on edellytys tiimiin pääsylle. Asia koskee paitsi 18-vuotta täyttäneitä, myös kaikkia kuluvana vuonna 18-vuotta täyttäviä (s. 2003).

Tarkoituksena on selvittää, onko Protun vapaaehtoisilla lapsiin kohdistuvaa, seksuaalirikos-, törkeää väkivaltarikos- tai vapauteen kohdistuvaa rikostaustaa. Otteen tarkastaminen ei maksa vapaaehtoiselle mitään.

Rikosrekisteriote pyydetään vapaaehtoistehtävän järjestäjän tarkastettavaksi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Otteeseen merkitään tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista. Organisaation on luovutettava ote vapaaehtoiselle välittömästi tarkastamisen jälkeen*.

Toimi näin:

  • Lähetä suostumus sähköpostitse rikosrekisteriote@protu.fi viimeistään 21.3.2021 (lomake löytyy täältä: https://www.protu.fi/node/49725)
  • Kopioi suostumuslomakkeen teksti sähköpostin viestikenttään.
  • Laita otsikoksi ‘VAPAAEHTOISEN SUOSTUMUS – Rikosrekisteriotteen hakeminen’Kopioi viestikenttään suostumuslomakkeen tiedot, täydennä oma nimesi


Otteen Oikeusrekisterikeskuksesta tilaa, vastaanottaa ja tarkistaa Protun pääsihteeri vapaaehtoisen suostumuksella. Otteelta ilmeneviä tietoja ei ilmaista kenellekään muulle, ei Protun toiminnassa mukana olevalle eikä ulkopuoliselle. Rekrytiimille ilmoitetaan, että vapaaehtoisen ote on tarkistettu. Mikäli otteella ilmenee lapsiin kohdistuvaa, seksuaalirikos-, törkeää väkivaltarikos- tai vapauteen kohdistuvaa rikostaustaa, rekryille annetaan ainoastaan tieto, että ‘henkilöä x ei voida valita tiimiin’. Pääsihteerillä on vaitiolovelvollisuus.

Käsittelemme otteita seuraavalla tavalla:

Otteita säilytetään Protun toimiston tietokoneella pääsihteerin salasanan takana.
Säilytämme tietokoneella sähköistä rekisteriä, johon kirjataan ainoastaan tieto siitä, että ote on tarkistettu.

Alla on esimerkki Maija Meikäläisen henkilötiedoista sen jälkeen, kun Protu on tarkistanut Maijan rikosrekisteriotteen.

Maija Meikäläinen, ote tarkistettu 16.6.2014, otteen päiväys 13.6.2014.


* Oikeusrekisterikeskuksen linjauksen mukaan organisaation on luovutettava ote vapaaehtoiselle välittömästi tarkastamisen jälkeen. Voit kuitenkin itse valita, haluatko, että toimitamme otteen sinulle. Jos haluat, että ote postitetaan sinulle tarkastamisen jälkeen, toimita osoitteesi suostumuslomakkeen mukana. Muussa tapauksessa hävitämme otteen neljä viikkoa tarkistamisen jälkeen.

Jos haluat, että tietosi poistetaan rekisteristä, voit ilmoittaa siitä pääsihteerille. Siinä tapauksessa ote tarkistetaan sinulta uudelleen, mikäli hakeudut jatkossa mukaan toimintaan.

Lisätietoja voit lukea Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote...

På svenska: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/tjanster/rikosrekisteri/fr...

Yleinen toimintaohje: Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen https://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seuratoimijat/vapaaehtoiset/g...

Mikäli asiasta on kysyttävää, voit olla yhteydessä pääsihteeriin (töissä ma-to):
Päivi Lilja
paivi.lilja@protu.fi
p. 040 6529112

© Prometheus-leirin tuki ry