Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu begär fr.o.m. denna vår straffregisterutdrag av alla över 18-åriga hjälp- och vuxenledare

Protus styrelse har den 7.2.2021 bestämt att fr.o.m. denna vår begära straffregisterutdrag av alla över 18-år fyllda volontärer som inte tidigare uppvisat ett till Protu.

Protu beställer straffregisterutdraget med tillstånd av den volontärarbetaren. Tillståndet är en förutsättning för att bli placerad i team. Ärendet gäller förutom alla som fyllt 18 också dem som i år kommer fylla 18 (dvs. volontärer födda år 2003). Syftet med detta är att ta reda på om Protus volontärer har något av följande som brottslig bakgrund: brott mot barn och unga, sexualbrott, grovt våldsbrott eller grovt brott mot frihet. Granskandet av straffregisterutdraget kostar inget för volontären.

Straffregisterutdraget begärs för granskning av volontärarbetets arrangör för att säkerställa minderårigas personliga integritet. I utdraget syns information om vissa sexual-, vålds-, samt narkotikabrott. Arrangören är skyldig att överlämna straffregisterutdraget till volontären omedelbart efter dess granskning*.

Gör så här:

  • Skicka tillståndet per epost till rikosrekisteriote@protu.fi senast 23.3.2021
  • Kopiera tillståndsblankettens text till epostet. Tillståndsblanketten hittas här: https://www.protu.fi/node/49725
  • Lägg som rubrik på epostet: VOLONTÄRENS TILLSTÅND - Ansökan om straffregisterutdrag
  • Fyll i ditt egna namn, samt tid och plats, och eventuell adress på de utmärkta ställena i blanketten.

Protus generalsekreterare beställer utdragen från rättsregistercentralen, tar emot dem samt granskar dem med tillstånd från volontären. Generalsekreteraren har tystnadsplikt, dvs. utdragets innehåll delas inte med någon annan i eller utanför Protu. Till rekryterarna meddelas enbart att volontärens utdrag är granskat. Ifall det ur utdraget framkommer brott mot barn och unga, sexualbrott, grovt våldsbrott eller grovt brott mot frihet får rekryterarna enbart information om att ’person X inte kan bli placerad i team’.

Vi behandlar utdragen på följande sätt:

Utdragen förvaras på en dator på Protus kansli bakom generalsekreterarens lösenord. På datorn upprätthålls ett elektroniskt register där det endast registreras att utdraget granskats.

Nedan ett exempel på hur vi registrerar att Protu granskat straffregisterutdraget.

Kalle Protuit, utdraget granskat 16.6.2014, utdragets datum 13.6.2014

*Enligt rättsregistercentralens måste arrangören överlämna utdraget till volontären omedelbart efter att det granskats. Du kan dock själv välja ifall du vill eller inte vill få utdraget. Om du vill få utdraget är det viktigt att du kommer ihåg att fylla i din adress i tillståndsblanketten. I annat fall förstör vi utdraget fyra veckor efter att det granskats.

Om du vill att informationen om dig skall raderas från elektroniska registret kan du meddela generalsekreteraren om det. Då kommer ditt brottsregister att granskas på nytt ifall du i framtiden söker med i team.

Lisätietoja voit lukea Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote...

På svenska: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/tjanster/rikosrekisteri/fr...

Yleinen toimintaohje: Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

https://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seuratoimijat/vapaaehtoiset/g...

Vid frågor kan du vara i kontakt med gereralsekreteraren (på jobb måndag-torsdag):
Päivi Lilja
paivi.lilja@protu.fi
tfn. 040 6529112

eller med föreningens ordförande (talar svenska):
Oscar Slotte
oscar.slotte@protu.fi
tfn. 044 2149522

© Prometheus-leirin tuki ry