Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Tervetuloa osallistumaan Protun strategian valmisteluun! / Välkommen till att delta i förberedning av Protus strategi!

Protun hallitus on päättänyt kokouksessaan 7.3.2021 esittää yhdistyksen kevätkokoukselle 15.–16.5.2021, että vuosille 2021–2022 vahvistetaan Protulle lyhyen tähtäimen strategia ja pidemmän tähtäimen strategia valmistellaaan vasta syyskokoukselle 2022.

Hallituksen esivalmisteleman lyhyen tähtäimen strategian keskeisenä visiona on uudistaa ja tehdä Protussa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä kestävää. Strategian tavoitteena on selättää pitkittyneistä koronaolosuhteista johtuvia haasteita etenkin tulevan leirikesän osalta. Lisäksi tavoitteena on elvyttää ja virtaviivaistaa eri toimielinten ja toimiston toimintoja sekä viedä loppuun www-järjestelmän uudistus.
 
Protun jäsenillä on mahdollisuus osallistua lyhyen tähtäimen strategian valmisteluun. Kommentointia ja vaikuttamista varten avataan Google Forms -kysely ja järjestetään kaksi webinaaria. Strategialuonnos on suomenkielinen, mutta jäsenillä on mahdollisuus esittää sitä koskevia kysymyksiä sekä suomeksi että ruotsiksi webinaareissa.

5.4.–18.4. Jäsenillä mahdollisuus kommentoida Google Formsin avulla
7.4. Ensimmäinen webinaari jäsenille
17.4. Toinen webinaari jäsenille

Seuraa Protun viestintäkanavia lisätietoja varten. Tervetuloa mukaan osallistumaan!

Lisätietoja: hallitus@protu.fi

--

På sitt möte 7.3.2021 har Protus styrelse beslutit att föreslå åt föreningens vårmöte 15.−16.5.2021 att man för åren 2021-2022 förbereder en kortsiktig strategi medan den långsiktiga strategin förbereds först till höstmötet 2022.

Den centrala visionen i styrelsens kortsiktiga strategi är att reformera samt göra volontärarbete i föreningen hållbart. Strategin strävar till att överkomma utmaningarna de långvariga coronaförhållanden orsakat, särskilt för den kommande lägersommaren. Dessutom är målet att stimulera och effektivisera de olika organens och kontorets funktioner och att slutföra reformen av webbsystemet.

Protus medlemmar har möjlighet att delta i förberedning av det korta siktets strategi. En Google Forms-blankett kommer att öppnas och två webinarium kommer att ordnas, genom vilka medlemmarna kan påverka och kommentera strategin. Utkastet till strategin är på finska, men medlemmarna har möjlighet att ställa frågor både på finska och svenska under webbinarierna.

5.4−18.4 Medlemmarna har möjlighet att kommentera med hjälp av Google Forms
7.4 Första webbinariet för medlemmar
17.4 Andra webbinariet för medlemmar

Följ med Protus kommunikationskanaler för tilläggsinformation. Välkommen med!

Tilläggsinformation: hallitus@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry