Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kesän Prometheus-leirit käynnistyivät – Hyvinvointia lisäävä kokemus korona-ajan keskellä

(Protuleiri Nuuksiossa 2019. Kuva: Jouka Heikkinen)

Prometheus-leirien kesä käynnistyi eilen sunnuntaina 6.6. leireillä eri puolilla Suomea. Kesä-elokuun aikana järjestetään kaikkiaan 60 leiriä 18 paikkakunnalla.

Protuleirien perinteinen tehtävä on ollut tarjota nuorille välineitä oman maailmankatsomuksen pohdiskeluun, kriittiseen ajatteluun ja hyvään itsetuntemukseen. Pitkittyneen koronapandemian keskellä entistä tärkeämmäksi on noussut leirien yleinen hyvinvointia lisäävä vaikutus.

”Korona-ajan rajoitukset ovat vakavasti koetelleet nuoria ja toimia jaksamisen parantamiseksi tarvitaan kaikkialla. Protuleirit ovat viime vuoden kokemusten perusteella osallistujilleen keskeisen tärkeä hyvinvointia lisäävä kokemus”, Prometheus-leirin puheenjohtaja Alma Koivisto sanoo.

Protu sai viime kesän palautekyselyissä leiriläisten huoltajilta palautetta siitä, että protuleirin sosiaalinen vaikutus oli erittäin positiivinen pitkän eristäytymisen jälkeen. Leiriläiset antoivat leireille lähes yksinomaan kiitettävää palautetta.

Kesän protuleireillä noudatetaan koronavarotoimenpiteitä, jotka on laadittu viranomaissuositusten pohjalta ja THL:n asiantuntijaa kuullen.

Prometheus-leirejä on järjestetty vuodesta 1989. Tänä aikana protuleirin on käynyt Suomessa lähes 21 000 nuorta. Leiritoiminta on levinnyt myös Ruotsiin, jossa vastaavaa leiritoimintaa järjestää Protus Sverige -järjestö.

Prometheus-leirit eli protuleirit ovat aikuistumisleirejä, joille kaikki ovat tervetulleita hankkimaan valmiuksia elämään, kehittämään maailmankatsomustaan ja ajattelemaan itsenäisesti. Protuleirin idea perustuu ihmisten kykyyn päättää omasta elämästään ja kantaa vastuuta maailmasta: nuorille ei tarjota valmiita vastauksia, vaan asioita pohditaan yhdessä. Leiriläiset ovat useimmiten 8.–9.-luokkalaisia, mutta leirejä on myös 17–20-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kaikki Protun toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toimintaa järjestävät pääosin nuoret vapaaehtoiset Prometheus-leirin tuki ry:ssä.

Lisätietoja:
Alma Koivisto
puheenjohtaja
p. 050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Alueellista tietoa leiri- ja leiriläismäärien kehityksestä:
Simo Porola
viestintä- ja vapaaehtoiskoordinaattori
040 352 5832
simo.porola@protu.fi

Luettelo kesän leireistä alueittain
https://www.protu.fi/prometheus-leirit/leirit-alue

Kuvia median käyttöön
https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Tietoa protuleireistä medialle
https://www.protu.fi/yhdistys/medialle

Koronaohjeet Protun toimintaan vuodelle 2021
https://www.protu.fi/koronaohjeistus

Tieteellinen tutkimus Prometheus-leirien vaikutuksista nuoriin (Eskelinen & Lundbom: Prometheus-leirit kasvun areenana, Nuorisotutkimus-lehti 2019)
https://www.protu.fi/sites/default/files/dokumentit/nuorisotutkimus_eske...

© Prometheus-leirin tuki ry