Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till Prometheus-lägren för sommaren 2022 öppnar 1.11 - Lägrens syfte är att uppmana till att tänka och förstå

Anmälan till Prometheus-lägren, alltså protulägren för sommaren 2022 öppnar måndagen den 1.11 kl 7. Under sommarmånaderna ordnas 56 protuläger på 16 olika orter runtom i Finland.

Vid sidan om de finskspråkiga lägren ordnas också svenskspråkiga och internationella engelskspråkiga läger. Därtill ordnas också bl.a. temaläger med bildkonst eller gymnastik i specialfokus.

De svenskspråkiga lägren ordnas 12.-19.6 och 17.-24.7 i Halslax i Sagu samt 31.7-7.8 i Noux i Esbo. Därtill ordnas det tidernas första svenskspråkiga seniorläger riktat för 17-20 -åringar i Partioniemi i Lojo 10.-17.7.

På protuläger behandlar unga som gått sin 8. eller 9. klass frågor kring samhälle, filosofi och eget liv genom diskussioner och lekar. På lägren strävas efter en uppmuntrande och accepterande stämning där deltagarna kan fundera över sitt eget liv och världen.

– Lägrens syfte är att uppmana sina deltagare till att tänka och förstå. Det viktigaste under lägren är också diskussionen mellan lägerdeltagarna och hörandet av olika åsikter, säger Alma Koivisto, ordförande för Prometheus-leirin tuki ry.

Enligt vetenskaplig studie från år 2019 förstärker protulägren de ungas självkänsla, sociala förmågor och tolerans samt har en inverkan på deltagarnas tänkande under en längre tid.

Protulägrens popularitet har under senaste åren ökat, och lägren fylls snabbare för varje år.

Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för att få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och sitt självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inga färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller niondeklassister, men det ordnas även läger för 17–20 åringar och för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

Tilläggsinformation:
Alma Koivisto
ordförande
tel. 050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Alla protuläger sommaren 2022 enligt område

Bilder från protuläger som kan användas av media

Fakta och statistik om protuläger för media

Ladda ned undersökningen "Prometheus-leirit kasvun areenana" (i PDF form).

© Prometheus-leirin tuki ry