Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Ensiapu- ja mielenterveyden ensiapu -koulutusten ilmoittautuminen avattu! // Anmälan till utbildningarna om första hjälp och psykiska första hjälpen är öppnad!

Aiemmasta tiedosta poiketen ilmoittautuminen ensiapukoulutuksiin avataan jo ennen tiimitietojen julkistamista, jotta pystymme kartoittamaan paremmin kiinnostusta koulutuksiin. Kaikki tiimiroolilliset voivat ilmoittautua koulutuksiin jo ennen varmuutta tiimiin sijoittamisesta.

Ensiapukoulutukset
La 23. – su 24.4.: EA1, Tampere/Ylöjärvi https://protu.fi/koulutukset/lahdekorpi_2022-04-23_2022086
La 23. – su 24.4.: EA1-SVENSKA, Tampere/Ylöjärvi https://protu.fi/koulutukset/lahdekorpi_2022-04-23_2022087
Su 5.6.: EA-HÄTÄ 8t, Helsinki https://protu.fi/koulutukset/muu_2022-06-05_2022088

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset
To 19.5. – to 2.6.: Nuoren mielen ensiapu -kurssi, etäkoulutus, sis. 2 webinaaria + itsenäinen työskentely https://protu.fi/koulutukset/etakoulutus_2022-05-19_2022089
Ke 18.5. – ke 15.6.: Nuoren mielen ensiapu -kurssi, etäkoulutus, sis. 2 webinaaria + itsenäinen työskentely https://protu.fi/koulutukset/etakoulutus_2022-05-18_2022090

Ensiapukoulutukset ovat Suomen Punaisen Ristin hyväksymiä ensiapukoulutuksia, joista saa virallisen EA-kortin. Koulutuksissa opitaan tärkeitä tietoja ja taitoja hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen.

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset ovat Mieli ry:n virallisia Nuoren mielen ensiapu -kursseja. Koulutuksissa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Ensiapu- ja mielenterveyden ensiapu -koulutukset on suunnattu tämän kesän leirien tiimiläisille. Suosittelemme ensiapukoulutuksia ensisijaisesti täysi-ikäisille, mutta mikäli tilaa riittää, myös alaikäiset ovat tervetulleita kursseille! Tarjolla on myös yksi ruotsinkielinen EA1-koulutus, joka on suunnattu kaikenikäisille ruotsinkielisten leirien tiimiläisille.

EA-koulutuksiin korvataan matkat Protun taloussääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa EA- ja MTEA-koulutusten sisällöistä, käytännön järjestelyistä ja hinnoista löydät Protun sivuilta koulutusten kuvauksista.

Jos et löydä vastauksia sieltä, kysy EA- ja MTEA-koulutuksista koulutuskoordinaattori Kukkikselta sähköpostilla koulutuskoordinaattori@protu.fi tai WhatsAppilla 040 141 8018.

Turvallista leirikesää!

//

Tvärtemot tidigare information har anmälan till utbildningarna för första hjälpen öppnas innan publicering av teaminformationen. På så sätt kan vi bättre kan kartlägga intresset för utbildningarna. Alla med teamroll kan anmäla sig till utbildnigarna redan innan de har placerats i team.

Första hjälp -utbildningarna
Lör 23. – sön 24.4.: EA1, Tammerfors/Ylöjärvi (på finska)
https://protu.fi/koulutukset/lahdekorpi_2022-04-23_2022086
Lör 23. – sön 24.4.: EA1-SVENSKA, Tammerfors/Ylöjärvi https://protu.fi/koulutukset/lahdekorpi_2022-04-23_2022087
Sön 5.6.: EA-HÄTÄ 8t, Helsingfors (på finska) https://protu.fi/koulutukset/muu_2022-06-05_2022088

Psykisk första hjälp -utbildningarna
Tors 19.5. – tors 2.6.: Nuoren mielen ensiapu -kursen, distansutbildning, innehåller 2 webinarer + sjävständigt arbete (på finska) https://protu.fi/koulutukset/etakoulutus_2022-05-19_2022089
Ons 18.5. – ons 15.6.: Nuoren mielen ensiapu -kursen, distansutbildning, innehåller 2 webinarer + sjävständigt arbete (på finska) https://protu.fi/koulutukset/etakoulutus_2022-05-18_2022090

Första hjälp -utbildnigar är godkända av Finska Röda Korset och ger dig ett officiellt EA-kort. Utbildningarna lär ut viktiga kunskaper och färdigheter för att hjälpa i nödsituationer samt i de vanligaste sjukdoms- och olyckssituationerna.

Psykisk första hjälp -utbildningarna är officiella Nuoren mielen ensiapu -kurser godkänd av Mieli rf (Psykisk Hälsa Finland). I utbildningarna överväger vi sätter att stärka barns och ungas psykiska hälsa och sätt att förebygga problem.

Första hjälpen och psykiska första hjälpen -utbildningarna är riktade till den kommande sommarens teammedlemmar. Vi rekommenderar dem primärt till myndiga, men om det finns platser på utbildningarna är minderåriga välkomna! EA1-SVENSKA utbildningen riktar sig till svenskspråkiga teammedlemmar i alla åldar.

Mer information om EA- och MTEA-utbildningarnas innehåll, praktiska arrangemang och priser hittar du från utbildningarnas beskrivning.

Resorna till EA-utbildningen ersätts i enlighet med Protus ekonomiska regler.

Frågor om förstahjälpsutbildningen? Kontakta utbildningskoordinatorn via e-post koulutuskoordinaattori@protu.fi eller WhatsApp 040 141 8018.

Ha en trygg lägersommar!

© Prometheus-leirin tuki ry