Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kutsu: Protun ylimääräinen yleiskokous 30.6.2022 // Inbjudan: Protus extra generalförsamling 30.6.2022

KUTSU PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY:N YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN 30.6.2022 HELSINGISSÄ JA ZOOMISSA

(på svenska nedan)

Prometheus-leirin tuki ry:n hallituksen koollekutsuma ylimääräinen yleiskokous pidetään torstaina 30.6.2022 klo 18, Protun uudella toimistolla (osoite Palkkatilankatu 3 / Palkkatilantori, liiketila 7, Pasila). Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta. Kokous toteutuu torstaina klo 18-20. Valtakirjojen ja äänioikeuden tarkastaminen sekä äänestyslippujen jakaminen aloitetaan niin livenä kuin etänä tuntia ennen kokouksen alkua.

Etäosallistuminen kokoukseen onnistuu tästä linkistä (puhelu avautuu klo 17): https://us02web.zoom.us/j/9347873384 (Meeting ID: 934 787 3384).

Löydät linkin myös Protun sivuilta: https://www.protu.fi/yleiskokous20220630.

Esityslista:
to 30.6.2022 klo 18

 1. Avataan kokous
     
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa    
   
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 5. Hallitukseen valittavien määrän vahvistaminen

 6. Hallituksen jäsenten valinta

  jäsenen valinta toimikaudelle 2021–2022

  jäsenen valinta toimikaudelle 2021–2022

  jäsenen valinta toimikaudelle 2022-2023

 7. Muut esille tulevat asiat

 8. Kokouksen päättäminen


Kokouksessa on äänioikeus kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla yhteisö-, perhe- ja henkilöjäsenillä, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita tai käyneet Prometheus-leirin. Mikäli jäsenmaksu on maksettu alle viikkoa ennen kokousta, on siitä esitettävä kokouksessa kuitti yhdistyksen jäsenyyden tarkastavalle kokousvirkailijalle. Jäsenmaksun voi myös suorittaa kokouspaikalla virkailijalle ennen kokouksen alkua.

Jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön edustamaan itseään kokouksessa. Henkilöjäsenen kohdalla valtakirjan käyttäjän on oltava itsekin yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen valtakirjan tulee olla yksilöity ja yhteisön virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Henkilöjäsen voi toimittaa valtakirjan yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat ohjeet valtakirjan käytöstä löytyvät yleiskokouksen verkkosivuilta osoitteesta https://www.protu.fi/valtakirjat.

Hallitusehdokkaiden esittelyt julkaistaan yhdistyksen sivuilla osoitteessa https://www.protu.fi/ehdokkaat sitä mukaa, kun hakijoita asettuu ehdolle.

Kokouksessa käytettävä pöytäkirjakieli on suomi. Jäsenet voivat kuitenkin halutessaan esittää puheenvuoronsa myös ruotsiksi. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) pyrkii tarvittaessa tarjoamaan kokouksen aikana osanottajille käännösapua suomen ja ruotsin välillä.

RUOKAILU:
Kokouksessa tarjoillaan pientä syötävää ja juotavaa.

MATKAKORVAUKSET:
Yhdistys myöntää kaikille halukkaille kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille matkakorvaukset kokoukseen edullisimman käytettävissä olleen kulkuneuvon mukaan.

KORONAVIRUS:
Koronaviruksen takia yleiskokouksessa on tärkeä noudattaa hyvää käsihygieniaa, muistaa aivastaa ja yskiä oikeaoppisesti sekä muistaa pitää mahdollisuuksien mukaan turvaväli muihin osallistujiin. Kasvomaskin käyttöä suositellaan lähtökohtaisesti vallitsevien suositusten mukaan ja etenkin, jos sinulla on edes lieviä flunssan oireita. Maskeja tulee olemaan myös tarjolla tapahtumassa. Protun koronaohjeet: https://www.protu.fi/koronaohjeistus

Tervetuloa!

Prometheus-leirin tuki ry:n hallitus

 

//

 

INBJUDAN TILL PROMETHEUS-LÄGRETS STÖD RF:S EXTRA GENERALFÖRSAMLING, DEN 30 JUNI I HELSINGFORS OCH PÅ ZOOM

Prometheus-lägrets stöd rf:s extra generalförsamling hålls torsdagen 30.6.2022 i Helsingfors, i Protus nya kontor (Löneboställsgatan 3 / Löneboställstorget, kontor 7). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Mötet börjar klockan 18:00. Granskning av deltagarnas rösträtt och fullmakt samt utdelning av valsedlar börjar en timme före mötet inleds.

Du kan delta i distansmötet med denna länk (samtalet öppnas kl. 17): https://us02web.zoom.us/j/9347873384 (Meeting ID: 934 787 3384).

Du hittar länken även på Protus nätsidor: https://www.protu.fi/yleiskokous20220630.
 
Föredragningslista:
torsdagen den 30 juni 2022 kl 18

 1. Mötet inleds

 2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och två rösträknare

 3. Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet

 4. Godkänna föredragningslistan

 5. Bekräfta antalet styrelsemedlemmar som ska väljas

 6. Välja styrelsemedlemmar

  Välja medlem för mandatperioden 2021–2022

  Välja medlem för mandatperioden 2021–2022

  Välja medlem för mandatperioden 2022–2023

 7. Andra ärenden

 8. Mötet avslutasRöstberättigade på mötet är alla som betalat medlemsavgiften, som fyllt 15 år eller deltagit på ett Prometheus-läger. Om medlemsavgiften är betald mindre än sju (7) dagar före mötet måste man ha ett kvitto på det. Medlemsavgiften kan även betals på mötesplatsen till den ekonomiansvarige innan mötet inletts.

En medlem kan berättiga en annan person till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt. En personmedlem kan bara berättiga en annan person som också är medlem i föreningen. Om det är fråga om ett samfund med medlemskap skall fullmakten vara individualiserad och ha samfundets officiella namntäcknares underskrift. Personmedlemmar kan lämna in fullmakten digitalt på Protus webbsidor. Noggrannare anvisningar hittar du på finska på adressen: https://www.protu.fi/valtakirjat.

Kandidater i styrelsevalet presenteras på föreningens webbplats (https://www.protu.fi/ehdokkaat) när de har kandiderat.

Bokföringsspråket under mötet är finska men medlemmarna kan av även be om ordet på svenska. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) försöker vid behov erbjuda översättning under mötet.  

SERVERING:  
Under mötet serveras något smått att äta och dricka.

RESEERSÄTTNING:
Föreningen erbjuder till alla deltagare reseersättning enligt det billigaste transportmedlet. Reseersättningarna betalas in på ansökarens bankkonto i efterskott.

CORONAVIRUS:
På grund av coronaviruset är det viktigt att komma ihåg god handhygien, hosta och nysa rätt, samt att om möjligt hålla avstånd till andra deltagare. Det rekommenderas att använda ansiktsmask enligt myndigheternas rekommendationer. Ansiktsmasker erbjuds åt deltagarna under evenemanget. Protus coronainstruktioner: https://www.protu.fi/coronainstruktioner

Välkomna!  
Prometheus-lägrets stöd rf:s styrelse 

© Prometheus-leirin tuki ry