Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protun ylimääräinen yleiskokous 24.1.2023 // Protus extra generalförsamling 24.1.2023

Protun ylimääräinen yleiskokous järjestetään tiistaina 24.1.2023 klo 18 Protun toimistolla (Palkkatilantori, liiketila 7, Helsinki). Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta.

Protun hallitukseen haetaan jäsentä jäljellä olevalle toimikaudelle 2022-2023. Lopullinen valittavien jäsenten määrä vahvistetaan yleiskokouksessa.

Kaikki yli 15-vuotiaat Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle. Kokemus protutoiminnasta on hyödyksi hallitustoiminnassa, mutta ei välttämätöntä. Toivomme moninaisia hakijoita erilaisilla taustoilla. Muista tulla äänestämään, vaikka et asettuisi ehdolle. (Jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa.)

Ilmoittaudu ehdokkaaksi laittamalla viestiä vaalivaliokunnalle: vaalit@protu.fi

//

Protus extra generalförsamling hålls tisdagen 24.1.2023 klockan 18.00 i Helsingfors, i Protus kontor (Löneboställstorget, kontor 7, Helsingfors). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom.

Protu söker en styrelsemedlem för den återstående tiden av mandatperioden 2022-2023. Det slutliga antalet medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Vem som helst som är medlem i Prometheus-lägrets stöd rf och har fyllt 15 år kan ställa upp. Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots det inte en förutsättning för att söka med. Vi välkomnar sökande från olika bakgrunder. Kom ändå gärna och rösta, även om du inte själv vill ställa upp för val. (En medlem kan berättiga en annan medlem till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt.)

Om du vill ställa upp i styrelsevalet anmäla dig till valdelegationen: vaalit@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry