Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Hallitusvaalit

På svenska

 

Hallitusvaalit syyskokouksessa 2020

  • Protun hallitukseen haetaan puheenjohtajaa jälljellä olevalle toimikaudelle 2020–2021 sekä kahdeksaa jäsentä kaudelle 2021–2022.
  • Uusi hallituksen jäsen valitaan vaaleilla syyskokouksessa Helsingissä 11.10. 
  • Ehdolle voi asettua kuka tahansa Protun jäsen.
  • Asetu ehdolle laittamalla viestiä osoitteeseen vaalit@protu.fi.

 

Millaista on hallitustyöskentely?

Protun hallitus on yhdistyksen korkein päättävä elin heti yleiskokouksen jälkeen. Hallituksen toimenkuvaan kuuluvat muun muassa jaostojen valinta ja nimittäminen, Protun toimintaa ohjaavien linjausten laatiminen, järjestön toimintasuunnitelman, strategian, budjetin ja tilinpäätöksen valmisteleminen yleiskokouksille sekä jaostojen toiminnan seuraaminen ja valvominen.

Hallituksen päätökset tehdään hallituksen kokouksissa, joita järjestetään noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen jäseneltä odotetaan kokouksiin osallistumisen lisäksi tutustumaan ennakolta kokousasiakirjoihin sekä ajoittain osallistuvan kokousta edeltävään valmistelutyöhön. Hallitustyöskentelyn ei kuitenkaan tarvitse olla entuudestaan tuttua, sillä uudet hallituksen jäsenet perehdytetään hallituksenvaihtokokouksen aikana.

Hyvää esimerkkiä siitä, mitä hallitus puuhailee vuoden aikana voi saada Protun materiaalipankista löytyvistä hallituksen pöytäkirjoista (näkyy Protun jäsenille) - esimerkkinä  pöytäkirja hallituksen kokouksesta 7/2017. Myös vaalivaliokunnalta voi kysellä lisää sähköpostitse.

 

Kuka voi asettua ehdolle?

Kaikki Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle. Kokemus Protusta on toki hallitustyössä hyväksi, se ei ole kuitenkaan edellytyksenä hallitukseen pyrkimiseen. Mukaan kaivataan erilaisia ihmisiä, niin Protutaustaltaan kuin iältään. Olit sitten kokenut konkari tai vaikka kesän leiriläinen, mukaan vain!


Miten voin asettua ehdolle?

Ehdolle asettuminen tapahtuu sähköpostitse vaalivaliokunnalle osoitteeseen vaalit@protu.fi. Ilmoita ehdolle asettautuessa nimesi, ikäsi ja yhteystietosi (sähköposti & puhelinnumero).  Vaalivaliokunta kertoo tarkemmin siitä, miten ehdokkaiden esittely toteutetaan.

Ehdolle asettuminen on mahdollista aina vaalihetkeen 11.10. asti.

 

Jos jokin jäi askarruttamaan voit ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan, jonka tavoitat osoitteesta vaalit@protu.fi

Onnea hakuun ja tervetuloa mukaan jatkamaan järjestömme menestystarinaa!

 

Styrelseval på höstmötet 2020

  • Protu söker en ordförande för återstående tiden av mandatperioden 2020–2021 och åtta nya styrelsemedlemmar för perioden 2021–2022. Nya styrelsemedlemmarna väljs på Protus höstmöte 11.10.2020.
  • Vem som helst som är medlem i Protu kan ställa upp. Varje medlem har också en chans att påverka styrelsens uppstättning genom att dyka upp på höstrmötet. 
  • Du kan ställa upp genom att kontakta valutskottet på vaalit@protu.fi.

 

Hurdant är styrelsearbetet?

Protus styrelse åtnjuter föreningens högsta bestämmanderätt direkt efter generalförsamlingen. Till styrelsens befattningsbeskrivning ingår bland annat val av utskott och avdelningar, liksom utnämnande av dessa, linjedragning angående Protus verksamhet, förberedande av föreningens verksamhetsplan, strategi, budget och bokslut inför generalförsamlingarna och övervakning av utskottens och avdelningarnas verksamhet.

Styrelsens beslut görs på styrelsens möten, som ordnas ca 10 gånger i året. Det förväntas att en styrelsemedlem deltar i mötena liksom att hen bekantar sig på förhand med mötesprotokollen och att hen deltar ibland i förberedningsarbetet som sker innan mötet. Man behöver dock inte vara bekant med styrelsearbetet från förut, eftersom de nya styrelsemedlemmarna görs förtrogna om arbetet under styrelsens första möte.

Man kan få en bra uppfattning om styrelsens årliga ärenden med att gå igenom styrelsens protokoll i materialbanken (tillgängliga för Protus medlemmar) - som exempel protokollet från mötet 7/2017. Man kan också fråga mer av valutskottet via email.

 

Vem kan ställa upp?

Alla medlemmar i Prometheus-lägrets stöd rf har rätt att ställa upp i valet. Erfarenhet av Protu är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots det inte en förutsättning för att söka med. Det behövs såväl människor med olika Protubakgrund som människor i olika åldrar med i styrelsen. Vare sig du är en erfaren medlem eller lägerdeltagare från den här sommaren, kom med!

 

Hur kan jag ställa upp?

Man ställer upp med att anmäla sig till valutskottet via email vaalit@protu.fi. Skriv ditt namn, din ålder och dina kontaktuppgifter då du ställer upp (email & telefonnummer). Valutskottet berättar mer noggrannt om förverkligandet av kandidaternas presentationer. 

Man kan ställa upp tills valet börjar 11.10.

 

Om du ännu funderar kring någonting, kan du kontakta valutskottet direkt via email vaalit@protu.fi.

Lycka till med din ansökan - du kan också komma med och fortsätta på föreningens framgångssaga!

© Prometheus-leirin tuki ry