Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-leirin tuki ry

Ensimmäinen Prometheus-leiri järjestettiin 1989 Et-opiskelijoiden aloitteesta yhdessä filosofian- ja Et-opettajien kanssa. Et-opiskelijat halusivat järjestää aikuistumisleirin, joka ei olisi sidoksissa mihinkään maailmankatsomukseen tai aatteeseen. Leirin teemat ja käsittelytavat ovat nuorten itsensä valitsemia ja leirin runko on säilynyt hyvin samankaltaisena tähän päivään saakka.

Prometheus-leirin tuki ry eli Protu perustettiin 1990 järjestämään Prometheus-leirejä eli poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Kun Protu perustettiin, se oli pieni yhdistys ja leirejäkin oli vain muutamia kesässä. Ensimmäisten vuosien jälkeen toiminta ja leirien määrä on kasvanut huimasti ja kasvaa edelleen. Leirit järjestetään vapaaehtoisvoimin ja vain kokit saavat nimellistä palkkaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Protu järjestönä?

Nykyään leirejä järjestetään vuosittain lähes seitsemänkymmentä ja yhdistyksellä on paljon muutakin toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa satojen vapaaehtoisten työpanosta vuoden ympäri, kun leiripaikat varataan, ohjaajat ja apuohjaajat rekrytoidaan ja koulutetaan, leiriesite toimitetaan jne. Lisäksi joka kevät ja kesä yli 400 vapaaehtoista ohjaajaa ja apuohjaajaa suunnittelee ja tekee leireistä totta. Toiminta on todellista nuorisotyötä, sillä suurin osa yhdistyksen aktiivisista toimijoista on alle tai hiukan yli 20-vuotiaita, itse leirin käyneitä nuoria.

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen yleiskokous, jossa toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus valitaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat yleiskokouksenhyväksymät asiakirjat: säännöt, toimintaohjesääntö, toimintasuunnitelma ja strategia.

Protun jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tukea leiritoimintaa. Jäseniin pidetään yhteyttä tapahtumien ja netin ohella myös järjestön Protu-jäsenlehdellä. Yhdistykseen kuuluu noin 3000 jäsentä.

Kaikille avoimia Prometheus-leirejä 

Prometheus-leirit ovat elämän perimmäisiin kysymyksiin pureutumista, keskusteluja, väittelyjä, näytelmiä ja leikkejä - ja muuta mukavaa, kesäistä yhdessäoloa. Noin 15 leiriläistä ja seitsenhenkinen koulutettu tiimi viettävät viikon "poissa sivistyksestä", omaa elämänkatsomustaan ja mielipiteitään rakentaen. Leirit on tarkoitettu 8. tai 9. luokan käyneille nuorille. Seniorileirit on tarkoitettu 17–20-vuotiaille. Yli 20-vuotiaana voi lähteä ohjaajaksi tai aikuisleirille.

Vaikka toiminta on lähtöisin uskontokuntiin kuulumattomien nuorten tarpeesta ja aloitteesta, ovat leirit aina olleet avoimia kaikille. Joka kesä mukana on myös nuoria jotka käyvät sekä riparin että protun. Tärkeintä on halu avoimesta pohtiaja keskustella asioista. Leirin tarkoituksena on antaa jokaiselle tilaisuus pohtia omaa ajattelutapaansa ja auttaa ymmärtämään paremmin toisten ihmisten valintoja.

Leiritoiminnan taustaksi hyväksyttiin yhdistyksen syysseminaarissa 1991 leiritoiminnan päämäärät ja periaatteet. Niihin liitetty tavoiteruusuke puolestaan on muotoiltu syksyllä 2001. Näiden on tarkoitus muodostaa leiritoiminnalleyhteinen perusta ja selkiyttää leirien päämääriä, vaikka jokainen leiri onkin uniikki.

© Prometheus-leirin tuki ry