Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Tietoa medialle

 Valokuvia protuleireiltä ja yhdistyksen logoja voi ladata median käyttöön Dropboxista (valokuvaajan nimi mainittava).

 

Haastattelut/kannanotot: Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen, p. 045 106 6890, ansku.ahvenainen@protu.fi

 

Alueellista ja historiallista tietoa leireistä ja osallistumisesta: Prometheus-leirin tuki ry:n viestintäkoordinaattori Simo Porola, p. 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

 

Protuleirit kesällä 2019

 • Kesällä 2019 järjestettiin 67 leiriä. Leirille ilmoittautui yli osallistujaa jo tammikuun puolivälissä.

 • 47 suomenkielistä nuorten leiriä

 • 3 ruotsinkielistä nuorten leiriä

 • 3 englanninkielistä kansainvälistä nuorten leiriä

 • 11 teemaleiriä (liikunta-, kuvataide-, musiikki-, teatteri-, sanataide-, tanssi-, ja vaellusteemalla).

 • 2 sennuleiriä 16–20-vuotiaille 

 • 1 aikuisleiri kaiken ikäisille yli 20-vuotiaille.

 • Osallistumismaksu leireille on vuonna 2019 nuorten leirien osalta 240 € ja teemaleirien osalta 270–370 €. Leirimaksuun oli mahdollista saada alennusta taloudellisin perustein.

 • Aikuisleirien hinta oli 280 € työssäkäyville ja 210 € työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille.

 

Leiriläiset

 • Vuonna 2019 leireillä oli 1011 osallistujaa. Aiemmin 2010-luvulla protuleirin kävi vuosittain noin 850 nuorta eli noin 1,5 % ikäluokasta. 

 • Leirejä järjestetty vuodesta 1989, koko toiminnan aikana yli 17 000 leiriläistä

 • Leirit käynnistyivät alun perin elämänkatsomustiedon oppilaiden aloitteesta vaihtoehtona rippileirille, mutta nykyään noin joka viides protuleirin käyvä kuuluu johonkin uskontokuntaan ja joka seitsemäs käy myös rippileirin.

 

Leiritoiminnan periaatteet ja tavoite

 • Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

 • Prometheus-leirien leiritoiminnan periaatteisiin sisältyy muun muassa nuorten kunnioittaminen ja näiden omanarvontunnon vaaliminen sekä rohkaiseminen luovuuteen ja itsenäiseen ajatteluun.

 • Leirin tavoitteisiin kuuluu, että keskinäisen luottamuksen ja vertaistuen kautta vahvistetaan leiriläisen itsetuntoa ja omien mielipiteiden arvostusta.

 

Järjestelyt

 • Prometheus-leirien järjestämisestä huolehtii pääasiassa vapaaehtoisten nuorten ja nuorten aikuisten voimin toimiva Prometheus-leirin tuki ry. 

 • Leiriviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kevään aikana tehtäväänsä koulutettu leiritiimi, johon kuuluu kaksi aikuista ohjaajaa sekä viisi aiemmin leirin käynyttä nuorta apuohjaajaa.

 • Yhdelle leirille osallistuu vain 8–17 leiriläistä, mikä edesauttaa tiiviin tunnelman ja hyvän ryhmähengen syntymisessä. 

 

Leirin sisältö

 • Viikon kestävän leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita:

  • Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

  • Oma elämä ja tulevaisuus

  • Yhteiskunta ja vaikuttaminen

  • Media

  • Maailmankuvat ja -katsomukset

  • Identiteetti

  • Ympäristö

  • Päihteet

  • Ihmissuhteet

  • Seksuaalisuus

 • Leirillä käsiteltäviin aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.

 • Ei koulumaista opetusta vaan keskusteluja, leikkejä, piirtämistä, näytelmiä, väittelyjä, musisointia ja roolipelaamista

 • Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää kuten saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia. Leirit ovat päihteettömiä ja eri syrjinnän muodoista vapaita.

 

Palaute

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2018 vastanneista 662 leiriläisestä 98,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,45. Kyselyyn vastanneista 443:sta leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 99,1 %.

© Prometheus-leirin tuki ry