Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Tietoa medialle

 Valokuvia protuleireiltä ja yhdistyksen logoja voi ladata median käyttöön Dropboxista (valokuvaajan nimi mainittava).

Yhteydenotot liittyen leirivierailuihin ja leiriläisten haastatteluihin: tiedotus@protu.fi

Haastattelut/kannanotot: Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivisto, p. 050 550 6971, alma.koivisto@protu.fi

Alueellista ja historiallista tietoa leireistä ja osallistumisesta: Prometheus-leirin tuki ry:n viestintäkoordinaattori Simo Porola, p. 040 352 5832, simo.porola@protu.fi

 

Protuleirit kesällä 2021

 • Kesällä 2021 järjestetään 60 leiriä.

 • 43 suomenkielistä nuorten leiriä

 • 3 ruotsinkielistä nuorten leiriä

 • 2 englanninkielistä nuorten leiriä

 • 9 teemaleiriä (1 liikunta-, 2 kuvataide-, 2 musiikki-, 1 teatteri-, 1 sanataide-, 1 tanssi-, ja 1 vaellusteemalla).

 • 2 sennuleiriä 16–20-vuotiaille 

 • 1 aikuisleiriä kaiken ikäisille yli 20-vuotiaille.

 • Leiriviikon hinta on nuorten leireillä 335 € (jäseniltä 298 €) ja nuorten teemaleireillä 395 € (jäseniltä 358 €). Protun jäseneksi (yksilöjäsenyys 37 €/ vuosi) voi liittyä leirille ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu kattaa täysihoidon, majoituksen ja tapaturmavakuutuksen.

Ajankohtaista koronavirusepidemiasta

 • Koronavirusepidemian takia kesän 2020 leireillä noudatettiin viranomaissuositusten pohjalta laadittuja varotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli vähentää tartuntariskiä.
 • Mikäli epidemiatilanne jatkuu, Protu varautuu järjestämään myös kesän 2021 protuleirit koronavarotoimenpiteitä ja viranomaisohjeita noudattaen. Katso ohjeistus.

Leiriläiset

 • Vuonna 2020 leireillä oli 924 osallistujaa. Aiemmin 2010-luvulla protuleirin kävi vuosittain noin 850 nuorta eli noin 1,5 % ikäluokasta.

 • Leirejä järjestetty vuodesta 1989, koko toiminnan aikana lähes 21 000 leiriläistä

 • Leirit käynnistyivät alun perin elämänkatsomustiedon oppilaiden aloitteesta vaihtoehtona rippileirille, mutta nykyään noin joka kymmenes protuleirin käyvä kuuluu johonkin uskontokuntaan ja käy myös rippileirin.

 

Leiritoiminnan periaatteet ja tavoite

 • Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

 • Protuleirin tavoitteena on antaa nuorille sellaisia valmiuksia, jotka auttavat heitä selviytymään elämässä. Leirien ydinajatuksena on avoin ja utelias pohtiminen. Leiritoimintaa ohjaavia arvoja ovat ihmisten kunnioittaminen sekä vastuun ottaminen itsestään ja maailmasta. Lue lisää leiritoiminnan periaatteista.

 

Järjestelyt

 • Prometheus-leirien järjestämisestä huolehtii pääasiassa vapaaehtoisten nuorten ja nuorten aikuisten voimin toimiva Prometheus-leirin tuki ry. 

 • Leiriviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kevään aikana tehtäväänsä koulutettu leiritiimi, johon kuuluu kaksi aikuista ohjaajaa sekä viisi aiemmin leirin käynyttä nuorta apuohjaajaa.

 • Yhdelle leirille osallistuu vain 12–17 leiriläistä, mikä edesauttaa tiiviin tunnelman ja hyvän ryhmähengen syntymisessä. 

 

Leirin sisältö

 • Viikon kestävän leirin teemoihin kuuluu nuoria kiinnostavia aiheita:

  • Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

  • Oma elämä ja tulevaisuus

  • Yhteiskunta ja vaikuttaminen

  • Media

  • Maailmankuvat ja -katsomukset

  • Identiteetti

  • Ympäristö

  • Päihteet

  • Ihmissuhteet

  • Seksuaalisuus

 • Leirillä käsiteltäviin aiheisiin ei yritetä antaa valmiita vastauksia, vaan tärkeintä on auttaa nuoria muodostamaan omat mielipiteensä.

 • Ei koulumaista opetusta vaan keskusteluja, leikkejä, piirtämistä, näytelmiä, väittelyjä, musisointia ja roolipelaamista

 • Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää kuten saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia. Leirit ovat päihteettömiä ja eri syrjinnän muodoista vapaita.

 

Tutkimukset

 • Keväällä 2019 julkaistiin tieteellinen tutkimus, jonka mukaan protuleirit vahvistivat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä vaikuttivat leiriläisten ajatteluun myös pidemmällä aikavälillä. Lataa tutkimusartikkeli (pdf): "Prometheus-leirit kasvun areenana" (2019).

 

Palaute

 • Leireistä kerätyissä palautteissa korostuvat leiriläisten kokemukset yhteisöllisyydestä, kuuluvuudesta ja vapaudesta olla oma itsensä.

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2020 vastanneista 529 leiriläisestä 99,1 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,6. Kyselyyn vastanneista 462:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 98,3 %. [Leiriläisiä yhteensä 924]
 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2019 vastanneista 562 leiriläisestä 98,9 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,52. Kyselyyn vastanneista 469:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 98,7 %. [Leiriläisiä yhteensä 1011]

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2018 vastanneista 662 leiriläisestä 98,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,45. Kyselyyn vastanneista 443:sta leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 99,1 %. [Leiriläisiä yhteensä 1002]

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2017 vastanneista 471 leiriläisestä 99,4 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,54. Kyselyyn vastanneista 447:stä leiriläisen huoltajasta Protua sanoi voivansa suositella 95,1 %. [Leiriläisiä yhteensä 887]

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2016 vastanneista 387 leiriläisestä 98,2 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,56. [Leiriläisiä yhteensä 856]

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2015 vastanneista 399 leiriläisestä 98,2 % sanoi voivansa suositella leiriä. Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,6. [Leiriläisiä yhteensä 879]

 • Leirien palautekyselyyn kesällä 2014 vastanneista 291 leiriläisestä 99 % sanoi voivansa suositella leiriä. [Leiriläisiä yhteensä 795]

© Prometheus-leirin tuki ry