Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-palkinto

Prometheus-palkinto

Prometheus- leirin tuki ry myöntää kahden vuoden välein Prometheus-palkinnon sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. Palkintolautakunta tuo hallitukselle esityksen Prometheus-palkinnon saajasta, joka hyväksymisen jälkeen julkistetaan Nuorten filosofiatapahtuma Nufitissa.

 

Vuoden 2016 Prometheus-palkinto on myönnettiin tutkijoille Riikka Taavetti ja Katarina Alanko sekä Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkiselle työstään Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa. 

Palkinnon myöntämisperusteena oli hankkeen tarjoama arvokas tieto siitä, miten merkittävä osa Suomen nuorista nykyään voi ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Tutkimuksesta käy ilmi, miten esimerkiksi koulu, urheiluharrastukset tai terveydenhoitajan vastaanotto voivat näyttäytyä sateenkaarinuorille turvattomina ympäristöinä.

Hankkeen erityisinä ansioina pidettiin laajaa aineistoa, nuoria itseään osallistavaa aineiston keruutapaa, näkökulmien monipuolisuutta ja toimenpide-ehdotuksia. Protu haluaa palkinnolla kiinnittää huomiota siihen, että ensimmäistä kertaa on tarjolla näin huolellisesti valmisteltua ja perusteltua tietoa syrjinnän vastaisen työn tueksi.

”Kodin, koulun ja harrastusten turvallisuuteen sateenkaarinuorille on panostettava tosissaan, ja toivommekin syvästi, että tutkimus luetaan ja toimenpide-ehdotuksiin tartutaan läpi Suomen. Kenen tahansa sateenkaarinuorten kanssa toimivan, etenkin vanhempien ja ystävien, olisi hyödyllistä tutustua siihen”, toteaa Protun puheenjohtaja Aatu Komsi.

 

 

Vuoden 2014 Prometheus-palkinto myönnettiin Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitukselle.

Nuorten Ääni on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen vuonna 2006 käynnistynyt demokratia- ja mediakasvatushanke, jossa nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua journalismin tekemiseen. Nuorten Äänessä nuoret tekevät kaikki juttunsa alusta loppuun itse. Heidän juttujaan julkaistaan mm. Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehden verkkosivuilla ja Ylen A-studiossa.

Nuorten Ääni antaa nuorille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorten omilla ehdoilla. Toiminta sekä tuo nuorten aiheita ja näkökulmia esille että kouluttaa nuoria yhteiskunnallisen keskustelun osanottajiksi ja median tekijöiksi.

Palkintoon kuuluvassa kunniakirjassa todetaan: "Työnne ansiosta nuorten näkyvyys Suomen julkisen keskustelun kriittisinä osallistujina sekä yhteiskuntamme aktiivisina ja vastuullisina toimijoina on kasvanut. Journalisminne on voimauttanut Suomen nuoria ja tuonut heille lisää luottamusta omaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa."

 

Vuoden 2012 Prometheus-palkinto myönnettiin Non Fighting Generation ry:lle. NFG on nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen erikoistunut yhdistys. Prometheus-leirin tuki ry pitää NFG:n toiminta paitsi arvoiltaan kannatettavana myös käytännässä tehokkaana ja vaikuttavana. Järjestön toiminta-ajatus kannustaa nuoria kasvamaan vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi vastaa erittäin hyvin Prometheus-palkinnon kriteereitä ja niitä arvoja, joita Prometheus-leirin tuki ry haluaa edistää. Lisäksi toimintaa voidaan pitää ajankohtaisena, sillä näinä päivinä ei valitettavasti ole harvinaista lukea lehdistä nuorten väkivallan teoista.

Prometheus-palkinnon ovat aiemmin saaneet:

  • Ropecon (2010)
  • Mahdollisuuksien torit (2008) 
  • Ohjaaja Petri Kotwica ja elokuva Koti-ikävä (2006)
  • Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto (2004)
© Prometheus-leirin tuki ry