Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu sosiaalisessa mediassa

Protun viestintäkanavien moderointilinjaus:

 

Protu kannustaa ihmisiä kommentointiin ja vuoropuheluun viestintäkanavissaan. Toivomme, että keskustelua käydään toisia osapuolia kunnioittavasti ja erilaiset yhteiskunnalliset asemat huomioon ottaen. Viestintäkanavien turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi niitä moderoidaan.

Moderoinnin sisällöllisenä pohjana ovat Protun yhteiskunnalliset arvot, jotka on kirjattu leiritoiminnan periaatteisiin (https://www.protu.fi/yhdistys/leiritoiminnan-periaatteet). Yhtäältä moderoinnin tarkoituksena on estää kiusaamisen, häirinnän ja muiden turvattomuutta ja epämukavuutta aiheuttavien kokemusten syntyminen. Toisaalta moderointilinja tukee Protun pyrkimystä edistää leiri-ikäisten mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tämä tarkoittaa käytännössä puuttumista syrjintää ja ongelmallisia valtasuhteita ylläpitävään kieleen (esim. kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän esittäminen normina, homoseksuaalisuuden esittäminen sairautena, rasismin perusteleminen biologisilla tai kulttuurisilla tekijöillä). Moderoinnissa Protu noudattaa varovaisuusperiaatetta, eli epäselviin ja ristiriitaisiin viesteihin puututaan ennemmin liian aktiivisesti kuin liian passiivisesti.

Viestintäkanavien moderointilinjaus poikkeaa protuleireillä ja Protun muussa toiminnassa käytössä olevista keskustelun periaatteista sikäli, että viestejä poistetaan ja kirjoittajia estetään tapauksesta riippuen välittömästi ilman edeltävää keskustelua ja perustelua.

Moderointia toteutetaan etenkin seuraavissa:
- Asiaan täysin liittymättömät viestit. Tuotteita ja palveluja mainostavia viestit käsitellään tapauskohtaisesti.
- Yksityisyydensuojaa rikkovat, esim. henkilökohtaisia tietoja sisältävät, viestit.
- Asiattomat, loukkaavat tai häiritsevät viestit riippumatta siitä, menevätkö ne henkilöön vai ihmisryhmiin sekä siitä, ovatko ne ilmeisiä vai asialliseksi keskusteluksi, sarkasmiksi tai huumoriksi puettuja.

Moderointikäytäntö:
- Yksiselitteisesti asiattomat tai häiritsevät viestit (esim. solvaukset ja uhkaukset tai ihmisryhmiä, erityisesti vähemmistöjä vastaan hyökkäävät) poistetaan rutiininomaisesti ja  kirjoittaja blokataan. Tässä tapauksessa on kirjoittajan vastuulla ottaa yhteyttä, jos hän haluaa blokkauksensa purettavan.
- Ristiriitaisissa tai epäselvissä tapauksissa käytetään harkintaa. Jos todetaan, että viesti täytyy poistaa mahdollisimman pian, se poistetaan itse. Tällöin viestin poistamisesta kerrotaan, poisto perustellaan ja samalla muistutetaan näistä linjauksista. Jos todetaan, että viestiä ei ole tarpeellista poistaa mahdollisimman pian, kirjoittajaa pyydetään muokkamaan itse viestinsä sisältöä tai tyyliä (jos kirjoittaja ei hyväksy moderointilinjausta, viestin poistoa voidaan edelleen harkita). Kummassakaan tapauksessa kirjoittajaa ei blokata.

Moderointipyynnöt voi esittää Protun tiedotusjaostolle (tiedotus@protu.fi). Häirintä- ym. kokemuksista voi olla yhteydessä Protun häirintäyhteyshenkilöihin (https://www.protu.fi/hairintailmoitus).

 

 

Protun toimijat löydät myös sosiaalisesta mediasta seuraavasti:

Facebook:

Twitter:

Instagram: http://instagram.com/protuleirit/ 

Ask.fm: http://ask.fm/protuleirit/ 

 


Periscope: https://www.periscope.tv/protuleirit/

Facebook-feedit:

--!>

 

Twitter-feedit:

 

 


Maistiaisia Instagramista:

 

© Prometheus-leirin tuki ry