Arvoisin Protun jäsenistö! Protun hallituksen tiedote on täällä taas! Jos konsepti ei ole entuudestaan tuttu: tässä tiedotteessa käsittelemme hallituksen viimeaikaista toimintaa ja tulevia suunnitelmia.

1. Hallituksen pöydällä on ollut seuraavaa:

 • Aktiivien hyvinvointikyselyn sekä toimiston hyvinvointikyselyn tuloksien läpikäynti. Hallitus keskusteli aktiivien työmäärästä sekä erityisesti rekrytointiprosessin kehittämisestä.
 • Hallitus perusti aktiiveista koostuvan työryhmän, joka selvittää tietosuojan kriteeristön toteutumista järjestön eri elinten toiminnassa. Tietosuoja on jatkuva prosessi, jota pitää tarkastella tasaisin väliajoin.
 • Hallitus loi alustavan esityksen ohjaajapäivärahan tekniseksi toteutukseksi sekä vapaaehtoissopimuksen luonnoksen.
 • Syyskokouksessa hallitukselta edellytettiin kouluttautumista johtamiseen, joten osallistuimme Järjestön hallitusosaaja -kurssille!
 • Hallitus päätti esimerkkipäivä- ja viikkorunkojen laatimisesta sekä ideavaraston päivittämisestä leirikesälle 2024.
 • Hallitus valitsi uuden toiminnanjohtajan, joka aloittaa työtehtävässään 2.4.
 • Kevätkokouksen valmistelut ja kokousprotokollan laatiminen. Hallitus perusti työryhmän muodostelemaan sääntömuutosesitystä, joka tulisi koskemaan uutta vaalitapaa hallituskoon pienennyttyä. Kyseinen sääntömuutos tulee jäsenistön päätettäväksi kevätkokoukseen.

2. Tulevat suunnitelmat:

 • Kevätkokouksen liitteiden valmistelu ja hyväksyminen, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Toiminnanjohtajan tehtävään perehdyttäminen tämän aloittaessaan työnteon pääsiäisen jälkeen

Lopuksi hallitus haluaa yhdessä kiittää jokaista protua osallistumisesta toimintaan! Toivon mukaan tavataan teistä mahdollisimman monta kevätkokouksen eeppisissä tunnelmissa. Muistathan jatkossakin, että hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille, joten mukaan saa tulla kuuntelemaan.

T. Hallituksesta Alex (2. vpj), se hallituslainen, joka käyttää vapaa-aikansa 2,5h videoesseiden katselemiseen.

PS Meihin hallituksessa voi aina olla yhteydessä matalalla kynnyksellä osoitteessa: hallitus@protu.fi

Protun uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Jyrki Jalassuo. Jalassuo osallistui Protun rekrytointiin joulukuussa ja hallitus teki päätöksen valinnasta 16.3. Toiminnanjohtajana Jalassuon vastuualueena on Protun operatiivisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Ohessa uuden TJ:n terveiset koko Protu-yhteisölle!

**

Tervehdys protut! Olen Jyrki Jalassuo, Protun uusi toiminnanjohtaja ja haluan tervehtiä teitä lyhyesti nyt heti, kun valintani varmistui. Aloitan virallisesti tehtävässäni tiistaina 2.4., heti pääsiäisen jälkeen.

Oma työhistoriani alkaa lasten, nuorten ja perheiden parissa jo 90-luvun puolivälissä. Olen työskennellyt lapsiperheiden sosiaali- ja lastensuojelupalveluissa sekä nuorisopsykiatrian puolella lähes 30 vuotta. Esimiestyössä ja vastuutehtävissä yrityksissä olen toiminut yli 20 vuotta.

Protu on tullut minulle tutuksi erityisesti leireille ohjaamieni nuorten kautta. Leiri on ollut monelle aikuistumisen kynnyksellä olleelle lastensuojelun asiakasnuorelle merkityksellinen kokemus. Nuoret ovat kertoneet lämpimiä muistoja leireiltä ja herättäneet mielenkiintoni Protun toimintaa kohtaan.

Tuon tullessani Protuun esimiestyön ja johtamisen kokemusta sekä uutta näkökulmaa Protun ja yhdistystoiminnan ulkopuolelta. Ulkopuolinen näkökulma on tärkeä kaikille kasvuvaiheessa oleville yksilöille ja yhteisöille. Palaute ja yhdessä ihmettely mahdollistavat sen muutoksen ja kasvun, jota Protussa on lähdetty hakemaan. Muutosten aikana haluan varmistaa osaltani, että säilytetään toiminnan ydin, joka sai minutkin kiinnostumaan Protusta, eli kohtaamieni nuorten kokemus hyväksytyksi ja kohdatuksi tulemisesta.

Olen innolla lähdössä uuteen pestiin ja odotan kohtaamisia, yhdessä tekemisen iloa, onnistumisia sekä haasteita, joita tehtävä tuo tullessaan.

Iloisin terveisin
Jyrki

Päivitys 26.3.2024: Jälkiarvonta on suljettu, suora ilmoittautuminen jäljellä oleville paikoille avautuu pe 12.4. klo 11.

Jälkiarvonnassa on jaossa varsinaisessa arvonnassa (9.–31.1.) lunastamatta jääneet paikat kesällä 2024 järjestettäville 14–16-vuotiaiden nuorten leireille sekä sittemmin peruutusten myötä vapautuvat paikat. Lisäksi jälkiarvonnassa on mukana kokonaan uusina leireinä Teisko 3.–10.6., Teisko 16.–23.6., Retsola 23.-30.6., Retsola 30.6.-7.7. ja Teisko 29.7.–5.8.

Jälkiarvontaan voivat osallistua kaikki, mutta siinä ovat etusijalla ne, jotka eivät saaneet paikkaa varsinaisessa arvonnassa tai joiden perheessä on ollut vuosien 2018–2023 aikana Protun jäsen tai leiritiimiläinen.

Ensimmäinen jälkiarvonta suoritetaan perjantaina 22.3. ja siinä ovat mukana kaikki, jotka ovat täyttäneet jälkiarvontalomakkeen viimeistään torstaina 21.3. Tämän jälkeen leiripaikkoja arvotaan sitä mukaa kuin paikkoja leireille vapautuu. Jälkiarvonta on avoinna leirikauden loppuun asti.

Jälkiarvontaan voivat osallistua myös ne, jotka ovat saaneet leiripaikan arvonnassa, mutta eivät halua ottaa kyseistä leiripaikkaa vastaan. Edellinen arvonnassa saatu leiripaikka tulee tällöin perua ennen osallistumista uuteen arvontaan.

Lisätietoja arvonnasta saat Protun toimistolta osoitteesta protu@protu.fi

Tietoa kesän nuorten leireistä:

 • Kesällä järjestetään 62 nuorten leiriä 14–16-vuotiaille, joissa mukana 48 tavallista suomenkielistä leiriä ja 9 suomenkielistä teemaleiriä sekä 3 ruotsinkielistä tavallista leiriä ja 2 englanninkielistä kansainvälistä leiriä. Protuleirien valtavan kysynnän vuoksi paikat leireille valitaan arvonnalla.
 • Voit tarkastella kesän nuorten leirejä leirihaussa: https://www.protu.fi/prometheus-leirille/leirit/
 • Jokaisen leirin kuvauksesta löytyy leiripaikan yhteystiedot, tietoa peseytymis- ja majoitusvarusteluista sekä esteettömyydestä.

Tietoa arvontaan osallistumisesta:

 • Arvontaan osallistutaan Protun nettisivuilla olevalla lomakkeella. Lomakkeen täyttäminen edellyttää etukäteen luotua käyttäjätiliä. Käyttäjätilin voi luoda joko huoltaja tai nuori. Käyttäjätili luodaan aina omilla tiedoilla. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias, lomake pyytää ilmoittamaan samalla myös huoltajan yhteystiedot, jolloin myös huoltajalle luodaan oma käyttäjätili (tai jos huoltajan tili on jo olemassa huoltajalle ilmoitetulla sähköpostilla, nuoren tilin ja huoltajan tilin välille muodostuu yhteys). Sekä leiriläisen että huoltajan käyttäjätunnuksena täytyy olla oma erillinen sähköpostiosoite.
 • Lomakkeesta on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio.
 • Sama nuori voi hakea leirille vain yhdellä hakemuksella (hakemuksen voi tehdä joko alle 18-vuotiaan huoltaja tai leiriläinen itse). Mikäli samalle leiriläiselle on täytetty useampi kuin yksi hakemus, voidaan kaikki hakemukset hylätä.
 • Kertaalleen täytettyä lomaketta ei voi muokata. Jos haluat muuttaa lomakkeella antamiasi tietoja, sinun täytyy täyttää uusi lomake ja pyytää Protun toimistoa (protu@protu.fi) poistamaan edellinen.
 • Protun toimisto tarkistaa tiedot, joiden perusteella arvontaan osallistuja on arvonnassa etusijalla (varsinaisessa arvonnassa saamatta jäänyt paikka tai perheessä vuosien 2018–2023 aikana ollut Protun jäsen tai leiritiimiläinen, huoltaja tai sisarus).
 • Arvontaan osallistuvan nuoren edellytetään etukäteen tutustuvan ja sitoutuvan Protun turvallisemman tilan periaatteisiin sekä leirikäytäntöihin ja sääntöihin. Tähän sisältyy sitoutuminen kotiin lähettämisen ehtoihin. Leirillä vetäjätiimi vastaa sääntöjen kunnioittamisesta.
 • Lomakkeella valitaan leirikohtaisesti ne leirit, joiden arvonnassa nuori haluaa olla mukana. Arvontaan osallistuva voi vapaasti valita, haluaako osallistua kaikkien leirien arvontaan vai valitseeko leirit esimerkiksi varustelujen, esteettömyyden, ajankohdan, paikan tai alueen mukaan.
 • Varsinaisesta arvonnasta poiketen jälkiarvonnassa ei voi priorisoida leirejä tyypin tai alueen mukaan. Jälkiarvonnassa ei myöskään ole mahdollista osallistua arvontaan samalla lomakkeella samalle leirityypille sisaruksen kanssa.
 • Lomakkeella on mahdollisuus ilmoittaa tieto tarpeesta erityisavustajalle leirillä.
 • Suuren hakijamäärän takia ei ole valitettavasti mahdollista toivoa pääsyä samalle leirille ystävän kanssa, eikä lomakkeella siten ole kaveritoivetta.
 • Arvonnassa voi saada korkeintaan yhden leiripaikan.
 • Arvonnassa saadun leiripaikan voi jättää ottamatta vastaan. Myös tehdyn ilmoittautumisen voi perua.
 • Arvonnassa saatua leiripaikkaa ei voi vaihtaa toiseen. Jos olet jo saanut leiripaikan, josta sait sähköpostitse lähetetyn ilmoittautumislinkin  –  ja haluat osallistua jälkiarvontaan vaihtaaksesi leirin  –  sinun täytyy ensin perua aiempi leiripaikkasi. Voit perua leiri-ilmoittautumisen itse Protun nettisivuilla.
 • Leireille ei ole jonoa. Jos joku jättää ilmoittautumatta saamalleen paikalle tai peruu ilmoittautumisensa, paikka vapautuu uudelleen jälkiarvontaan.
 • Leirimaksu suoritetaan vasta arvonnan jälkeen leirille ilmoittautuessa (sen jälkeen, kun on toimistolta saanut tiedon saadusta leiripaikasta). Leirimaksun voi suorittaa pankki- tai luottokorttimaksulla tai laskulla. Taloudellisesti heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen, joka on 90 €. Tämän voi valita leirille ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat perheet voivat hakea erikoisalennusta.

Muokattu 21.3.: Lisätty uudet Retsolan leirit.

Protun toiminnanjohtajana aloittanut Joonas Kekkonen on purkanut työsuhteensa omasta aloitteestaan. Irtisanoutuminen tapahtui koeajalla, ja Kekkosen työvelvoite päättyi välittömästi.

Toiminnanjohtajan irtisanoutuminen ei vaikuta leirinvetäjien koulutusten tai tulevan leirikesän toteutumiseen. Protun hallitus vastaa työtehtävien järjestelyistä ja huolehtii toiminnan jatkumisesta yhdistyksen jaostoissa.

Hallitus on käynnistänyt toimet uuden toiminnanjohtajan rekrytoimiseksi.

Lisätietoja:
Alma Koivisto
puheenjohtaja,
Prometheus-leirin tuki ry
050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Protu on mukana Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa, jossa OP Uusimaa mahdollistaa nuorten kesätyötä yleishyödyllisissä yhdistyksissä lahjoittamalla nuoren palkan. Jos olet 15–17-vuotias nuori, voit hakea toimistoapulaiseksi Protun toimistolle (Pasila, Helsinki) vähintään kahden viikon ajaksi. 

Toimistoapulainen (3 hlö)

Kesätyö sisältää erilaisissa toimiston askareissa avustavia käytännön tehtäviä. Kesätyöntekijä pääsee mm. kokoamaan ja purkamaan leiri- ja tuotemyyntipaketteja, lajittelemaan leiritarvikkeita, auttamaan inventaarioissa ja järjestelemisessä sekä postittamaan. Työaikaa on hyödynnettävissä sovitusti myös leiriviestinnässä käytettävän mediamateriaalin keräämiseen leireiltä.

Hakijan tulee olla tuttu Prometheus-leirin tuki ry:n toiminnan kanssa ja käynyt Protun leirinvetäjiltäkin vaaditut koulutukset vuoden sisällä. Työssä ovat eduksi reippaus, tarkkuus, innokkuus sekä kyky toimia ihmisten kanssa.

Kesätyön tarkempi ajankohta on sovittavissa erikseen. Kokonaisuudessaan kahden viikon työaika voi jakautua pidemmälle ajalle kesän aikana. Tehtävään valitaan kolme henkilöä.

Hae tehtävään 31.3. mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivistolle. Kerro hakemuksessasi miksi sinä sopisit tehtävään. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: alma.koivisto@protu.fi.

Lisätietoa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjasta täällä: https://www.op.fi/web/op-uusimaa/kesaduuni-opn-piikkiin/nuorten-haku 

Kesäjatkoleirin 2024 ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 3.3. klo 10!

Kävitkö leirisi vuonna 2023, sitä ennen tai toimitko leirillä aikuisena ohjaajana? Kaipaatko kesääsi lisää protua? Tule kokemaan kesäsi paras viikko Tampereen seudulle, Antaverkan leirikeskukseen! Tänä kesänä jatkoleireillään 8.-15.7.

Jatkoleireillä on eeppistä leiritiimin teemoittamaa (jopa perinteisten leiriteemojen ulkopuolelta!) ja kehittämää ohjelmaa keskusteluineen, simulaatioineen, leikkeineen ja muine ohjelmineen. Luvassa on myös mukavaa yhdessäoloa, mahtavia uusia ystäviä ja runsaasti uusia kultaakin kalliimpia muistoja.

Leirin teemat julkaistaan myöhemmin keväällä Protun sivuilla.

Ilmoittautuminen täällä ja lisätietoa leiristä sähköpostilla jatkoleiri@protu.fi.

Aikuinen, haluatko astua arkielämän ulkopuolelle pohtimaan elämää ja katsomaan miten oma maailmankuvasi on muodostunut? Ilmoittautuminen Protun aikuisleirille Nuuksiossa 7.–11.8. on nyt auki!

Aikuisleiri on avoin kaikenikäisille yli 20-vuotiaille elämäntilanteeseen, ammattiin, vakaumukseen ja muihin seikkoihin katsomatta. Tule viettämään aurinkoisia kesäpäiviä uteliaan pohdinnan ja hyvän yhteishengen merkeissä!

Teemat:
◾ Yhteisöt ja yhteisöllisyys
◾ Minä ja identiteetti
◾ Vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä
◾ Ihmissuhteet
◾ Maailmankaikkeus ja ihmiskäsitys
◾ Elämän tarkoitus

Protuleirien valtavan kysynnän vuoksi paikat 14–16-vuotiaiden nuorten leireille ja 17–21-vuotiaiden sennuleireille valitaan arvonnalla. Ainoastaan tälle aikuistumisleirille ilmoittaudutaan suoraan.

“Mahtavaa, että aikuisillekin järjestetään protuja! Tiloja, joissa saa keskustella suurista kysymyksistä avoimesti, ilman ennakko-odotuksia ja tuomitsemisen pelkoa on todella vähän olemassa. Protulla sai aloittaa täysin puhtaalta pöydältä, mikä mahdollisti myös omien ajatusten haastamisen. Toivottavasti aikuisprotuille tulee jatkossakin osallistujia, koska moni aikuinen varmasti hyötyisi niistä.” – Anna, aikuisleiriläinen

Ilmoittaudu täällä: https://www.protu.fi/tuote/aikuisleiri-nuuksio-7-8/

Prometheus-leirin tuki ry:n eli Protun toiminnanjohtajaksi on valittu FM Joonas Kekkonen. Hänen vastuualueenaan on yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Kekkonen aloittaa tehtävässään 1.3.2024.

Kekkonen on tehnyt uransa järjestökentällä. Hän siirtyy Protun toiminnanjohtajan tehtäviin Miessakit ry:n kehittämis- ja koulutuspäällikön tehtävistä, joissa hän on vastannut nopeasti kasvavan järjestön kansallisen ammattilais- ja vapaaehtoistyön kehittämisestä sekä Miestyön Osaamiskeskuksen johtamisesta. Tätä ennen Kekkonen toimi Väestöliitossa Poikien Puhelimen palvelukehittäjänä sekä nuorten seksuaalisuus- ja aggressiokasvatuskysymysten asiantuntijana.

Itsekin protuleiritaustainen Kekkonen pitää omaa leiriään vuonna 1993 tärkeänä avainkokemuksena elämässään. Protun keskeisimmäksi lähivuosien tehtäväksi hän katsoo keinojen löytämisen siihen, miten leirejä kyetään tarjoamaan selvästi useammille niille haluaville silti leirien erityislaatua varjellen.

– Joonas Kekkonen vakuutti tarkkanäköisyydellään ja protumaisuudellaan. Uskomme, että hän tuo Protuun toimintavarmuutta ja vankkaa kehittämisosaamista, sanoo Protun puheenjohtaja Alma Koivisto.

Toiminnanjohtajan tehtävään rekrytoitiin joulukuussa. Tehtävään haki yhteensä 22 henkilöä. Hakijoiden taso oli korkea ja tehtävään oli tarjolla useita soveltuvia hakijoita.

Lisätiedot:
Alma Koivisto
Protun puheenjohtaja
alma.koivisto@protu.fi
050 550 6971

Arvontaan osallistuminen kesällä 2024 järjestettäville 14–16-vuotiaiden nuorten leireille ja 17–21-vuotiaiden sennuleireille on nyt auki. Ilmoittaudu eli osallistu arvontaan (edellyttää kirjautumisen) tällä lomakkeella: https://www.protu.fi/arvontaan-osallistuminen-2024-protuleireille/

Ota huomioon, että lomake edellyttää huolellisuutta ja etukäteistä tutustumista. Älä täytä kiireessä, sillä lomakkeen voi täyttää aina 31.1. asti. Kaikki tänä aikana arvontaan osallistuneet ovat keskenään tasa-arvoisia.

Lisäksi ota huomioon, että kertaalleen täytettyä lomaketta ei voi muokata. Jos haluat muuttaa lomakkeella antamiasi tietoja, sinun täytyy täyttää uusi lomake ja pyytää Protun toimistoa (protu@protu.fi) poistamaan edellinen.

Protuleirien valtavan kysynnän vuoksi paikat nuorten leireille ja sennuleireille valitaan arvonnalla. Leiripaikat arvotaan osallistuneiden kesken ja tuloksesta ilmoitetaan tiistaina 13.2. Kaikille arvontaan osallistuneille ilmoitetaan arvonnan tuloksesta sähköpostitse.

Nuorten leireille ja sennuleireille ei ole jonoa. Peruutuspaikat arvotaan erillisellä hakulomakkeella, joka avataan varsinaisen arvonnan jälkeen helmikuussa. (Muokkaus 12.2.: Jälkiarvontalomake avautuu pe 1.3. klo 11)

Tietoa kesän leireistä:

 • Kesällä järjestetään 60 nuorten leiriä 14–16-vuotiaille, joissa mukana 46 tavallista suomenkielistä leiriä ja 9 suomenkielistä teemaleiriä sekä 3 ruotsinkielistä tavallista leiriä ja 2 englanninkielistä kansainvälistä leiriä.

 • Lisäksi kesällä järjestetään 2 sennuleiriä 17–21-vuotiaille.

 • Voit tarkastella kesän nuorten leirejä leirihaussa: https://www.protu.fi/prometheus-leirille/leirit/

 • Jokaisen leirin kuvauksesta löytyy leiripaikan yhteystiedot, tietoa peseytymis- ja majoitusvarusteluista sekä esteettömyydestä.

Tietoa arvontaan osallistumisesta:

 • Arvontaan osallistutaan Protun nettisivuilla olevalla lomakkeella. Lomakkeen täyttäminen edellyttää etukäteen luotua käyttäjätiliä. Käyttäjätilin voi luoda joko huoltaja tai nuori. Käyttäjätili luodaan aina omilla tiedoilla. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias, lomake pyytää ilmoittamaan samalla myös huoltajan yhteystiedot, jolloin myös huoltajalle luodaan oma käyttäjätili (tai jos huoltajan tili on jo olemassa huoltajalle ilmoitetulla sähköpostilla, nuoren tilin ja huoltajan tilin välille muodostuu yhteys). Sekä leiriläisen että huoltajan käyttäjätunnuksena täytyy olla oma erillinen sähköpostiosoite.

 • Lomakkeesta on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio.

 • Sama nuori voi hakea leirille vain yhdellä hakemuksella (hakemuksen voi tehdä joko alle 18-vuotiaan huoltaja tai leiriläinen itse). Mikäli samalle leiriläiselle on täytetty useampi kuin yksi hakemus, voidaan kaikki hakemukset hylätä.

 • Arvontaan osallistuvan nuoren edellytetään etukäteen tutustuvan ja sitoutuvan Protun turvallisemman tilan periaatteisiin sekä leirikäytäntöihin ja sääntöihin. Tähän sisältyy sitoutuminen kotiin lähettämisen ehtoihin. Leirillä vetäjätiimi vastaa sääntöjen kunnioittamisesta.

 • Lomakkeella valitaan leirikohtaisesti ne leirit, joiden arvonnassa nuori haluaa olla mukana. Arvontaan osallistuva voi vapaasti valita, haluaako osallistua kaikkien leirien arvontaan vai valitseeko leirit esimerkiksi varustelujen, esteettömyyden, ajankohdan, paikan tai alueen mukaan.

 • Lomakkeella on mahdollista priorisoida teemaleirejä, englanninkielisiä kansainvälisiä leirejä ja ruotsinkielisiä leirejä. On myös mahdollista priorisoida leiripaikkoja. Leirien priorisointi ei vähennä mahdollisuuksia voittaa paikkaa muille leireille (eli esimerkiksi teemaleirin priorisointi ei vähennä mahdollisuuksia voittaa paikkaa tavalliselle nuorten leirille).

 • Lomakkeella on mahdollisuus ilmoittaa tieto tarpeesta erityisavustajalle leirillä.

 • Jos perheessä on kaksi samalle leirityypille (nuorten leiri tai sennuleiri) haluavaa sisarusta (esim. kaksoset), jotka haluavat vastaanottaa leiripaikan vain siinä tapauksessa, että molemmat pääsevät leirille, heidän täytyy täyttää yksi yhteinen lomake. Tällöin molemmat voivat samalla lomakkeella voittaa yhdessä paikan joko samalle tai eri paikassa tai eri aikaan järjestettävälle leirille ilmoituksesta riippuen. Tässä tapauksessa sisaruksille ei täytetä erillisiä lomakkeita arvontaan. Jos molemmat voivat vastaanottaa leiripaikan ilman, että toinen saa leiripaikkaa, he voivat osallistua arvontaan erillisillä lomakkeilla. Tällöin niitä ei arvota yhdessä vaan erikseen (eli yhden sisaruksen voitto ei vaikuta toisen sisaruksen arvontatulokseen).

 • Suuren hakijamäärän takia ei ole valitettavasti mahdollista toivoa pääsyä samalle leirille ystävän kanssa, eikä lomakkeella siten ole kaveritoivetta.

 • Arvonnassa voi voittaa korkeintaan yhden leiripaikan.

 • Arvonnassa voitetun leiripaikan voi perua, mutta leiripaikkaa ei voi vaihtaa toiseen.

 • Leirimaksu suoritetaan vasta arvonnan jälkeen leirille ilmoittautuessa (sen jälkeen, kun on toimistolta saanut tiedon saadusta leiripaikasta). Leirimaksun voi suorittaa pankki- tai luottokorttimaksulla tai laskulla. Taloudellisesti heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen, joka on 90 €. Tämän voi valita leirille ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat perheet voivat hakea erikoisalennusta.