Helsinki Pride tulee taas ja Protu on jälleen mukana!

Osana 29.6. järjestettävää Helsinki Pride -kulkuetta marssii tänä vuonna
nuorten kulkueblokissa numero 2. Kokoonnumme Senaatintorilla klo 10.30
alkaen. Kokoontumispaikkamme on merkitty karttaan mustalla tähdellä.
Tunnistat meidät myös Protu-banderollista.

Jos et kuitenkaan meinaa löytää perille, voit ottaa puhelimitse yhteyttä
blokin vetäjään puh. 044 241 7671.

Liitteenä myös kulkueen kartta. Kulkue lähtee liikkeelle klo 12.00 Tervetuloa mukaan!

Lisää tietoja https://www.instagram.com/helsinkipride/ ja https://pride.fi/helsinki-pride-2024/

Protu juhlistaa tänään 31. maaliskuuta kansainvälistä transihmisten näkyvyyden päivää! Haluamme antaa erityisen maininnan kaikille toiminnassamme mukana oleville transnuorille. Lisäksi haluamme osoittaa kiitoksen ja tuen kaikille transihmisten puolesta toimiville liikkeille, järjestöille ja yksilöille: teidän työnne translain uudistamiseksi oli korvamaatonta. Protu on mukana tukemassa työtä translasten ja -nuorten kuten myös muunsukupuolisten oikeuksien parantamiseksi!

Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa tukea ja tietoa kaikille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa: http://sukupuolenosaamiskeskus.fi/

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 2.4. Edellisten vaalien tapaan Protu on koonnut listan protuleiritaustaisista eduskuntakuntavaaliehdokkaista. Ehdokkaita on pyydetty kertomaan, miten he kansanedustajana edistäisivät Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa.

Ilmoittautuminen listalle on avoin kaikille ehdokkaille, jotka ovat ovat olleet protuleirillä (myös henkilökohtaisena avustajana) tai jotka ovat olleet mukana Protun toiminnassa missä tahansa roolissa (esimerkiksi tiimiläinen, kokki, jaostolainen, tukihenkilö, työntekijä). Edellytämme listauksessa julkaistavilta ehdokkailta sitoutumista Protun arvoihin.

Listaa päivitetään. Voit ilmoittautua listalle mukaan täällä: https://forms.gle/TxN5hQEv2axVzLLz9

Protun arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus (lue lisää Protun arvoista). Olemme avoimesti antirasistinen, antifasistinen, antiableistinen ja feministinen nuorisojärjestö. Tavoitteenamme on lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Olemme ottaneet kantaa mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta sekä ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan (lue lisää Protun vaikuttamistyöstä).

Helsinki

Feministinen puolue

Valo Vesikauris, FP., 266

Protutausta: Kävin oman leirini Kuutsalossa vuonna 2010. Tämän jälkeen olin vuosikausia mukana protutoiminnassa monissa eri rooleissa leirinvedosta kouluttamiseen ja häirintäyhdyshenkilöstä yhdistyksen hallituksen jäsenenä toimimiseen.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Perustamalla poliittiset kantani tutkittuun tietoon, kuuntelemalla ja nostamalla eri vähemmistöjen ääniä ja tarpeita heidän oikeuksiensa edistämiseksi, vaatimalla radikaalia ilmastopolitiikkaa ja pyrkimällä vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Vihreät

Amanda Pasanen, Vihr., 232

Anna äänesi luonnolle ja inhimillisemmälle yhteiskunnalle

Protutausta: Kävin protun Kustavissa (Itätalo) ja olin sen jälkeen apuohjaajana kolmella ruotsinkielisellä protuleirillä peräkkäisinä vuosina

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Yhteiskunta on ihmistä varten. Kansanedustajana edistäisin ennen kaikkea vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa ja luonnonsuojelua ja ihmistoiminnan saamista maapallon rajoihin. Nuorilta ja hyvinvoinnista en leikkaisi, vaan panostaisin koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin ja varmistuisin siitä, että Suomessa tehdään ihmisoikeusmyönteistä politiikkaa.

Uusimaa

Vasemmistoliitto

Nelli Piikkilä, Vas., 108

Kaikille onNELLIsempi tulevaisuus!

Protutausta: Kävin oman protuleirin vuonna 1993 ja seuraavana vuonna, kun apuohjaajaksi haluavia oli enemmän kuin paikkoja, meille ns. ylijääneille järjestettiin super-apparileiri, jolle osallistuin. Vuonna 1995 pääsinkin leirille apuohjaajaksi.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Kaikki Protun arvot ovat todella kannatettavia ja tahdon omilla teoillani saada niitä edistettyä, erityisesti arvoista ihastuttaa tuo ensimmäinen ilo ja hyvinvointi, koska sitä tarvitsee ihan jokainen lisää. Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat myös Vasemmistoliiton arvoja, joten vasemmistolaisen politiikan kautta voin tuoda niitä esille. Uteliasta pohdintaa olen tehnyt aina ja pyrkinyt kuuntelemaan eri osapuolia ja kaikkien mielipiteitä.

Vihreät

Saara Hyrkkö, Vihr., 204

Protutausta: Kävin protuleirin vuonna 2002 Enonsaaressa ja osallistuin Protun viikkotoimintaan aktiivisesti leirin jälkeen. Protukokemukset osaltaan sytyttivät palon parantaa maailmaa ja puuttua epäoikeudenmukaisuuteen, vaikka en vielä silloin ajatellut päätyväni mukaan politiikkaan.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Olen vihreä kansanedustaja ja diplomi-insinööri. Kriisinkestävä neuvottelija, utelias sillanrakentaja ja analyyttinen optimisti, joka haluaa saada asioita aikaan. Kansanedustajana olen tehnyt sitkeästi töitä mm. koulutuksen rahoituksen, nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Olen perustanut eduskuntaan Nuorten puolella -verkoston vahvistamaan nuorten ääntä päätöksenteon ytimessä. Sydäntäni lähellä ovat myös kulttuuri ja tiede, ilmasto ja luonto sekä rauha ja ihmisoikeudet. Tulevalla kaudella koulutukseen on yhä panostettava ja nuorten hyvinvointi asetettava etusijalle. Liian moni nuori kokee yksinäisyyttä, riittämättömyyttä ja suorituspaineita juuri silloin, kun pitäisi olla tilaa kokeilla, seikkailla, oppia ja kasvaa rauhassa omaksi itsekseen – siis olla nuori. Nuorten hyvinvointi sekä tasa-arvoinen, laadukas koulutus ovat ratkaisevia kysymyksiä koko Suomen tulevaisuuden kannalta.

Varsinais-Suomi

Vihreät

Oona Foster, Vihr., 151

Politiikka tarvitsee lisää feminismiä

Protutausta: Kävin oman protuleirin 2013 ja olen sen jälkeen ollut tiimiläisenä, kokkina ja Protun Svenskagruppenin jäsenenä.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Politiikkaa ei saa tehdä vain etuoikeutettujen ehdoilla, vaan päättäjien tulee varmistaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nousevat politiikan keskiöön, ja että aikamme suurimmat uhat, ilmastokriisi ja luontokato, pysäytetään. Ajattelen, että nämä ovat edellytyksiä myös Protun arvojen mukaiselle yhteiskunnalle. Jotta voi olla iloa, hyvinvointia ja uteliasta pohdintaa, tarvitaan päättäjiksi kaltaisiani empaattisia ja pehmeät arvot omaavia ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään tinkimättömästi töitä yhteisten asioiden eteen ja puolustamaan heikompia tilanteessa kuin tilanteessa.

Satakunta

Vasemmistoliitto

Janne Koivisto, Vas., 44

Protutausta: Kävin protuleirin kesällä 1998 jossakin Tampereen seutuvilla (ja tulevana kesänä on esikoiseni vuoro).

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Elämänarvoni osuvat hyvin pitkälti yksiin Protun arvojen kanssa. Jumaloin tiedettä ja taidetta ja pyrin jatkuvasti oppimaan uutta ja sitä kautta kehittämään itseäni sekä ympäristöäni kohti parempaa. Ihmisillä tulee olla oikeus elää elämäänsä yhdenvertaisena osana yhteiskuntaa omana itsenään. Näiden lisäksi vahva oikeudenmukaisuudentaju ohjaa niin omaa elämääni kuin poliittista toimintaani.

Pirkanmaa

Vasemmistoliitto

Selmi Holopainen, Vas., 130

Selmisti parempi huominen!

Protutausta: Olen käynyt oman leirin Kiljavalla vuonna 2014, lisäksi olen ollut kolmesti apparina ja kerran ohjaajana.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Protu on kasvattanut minua myös vaikuttajana. Uskon rohkeaan ja avoimeen dialogiin ja haluan, että nuoria kuullaan kaikessa päätöksenteossa. Olen feminismi, ja sen haluan myös pitää politiikkani keskiössä. Vaaliteemani ovat koulutus, ympäristö ja sosiaaliturva, ja muun muassa näitä kolmea aion myös edistää eduskunnassa. Vastuullisuus niin ekologisesti kuin sosiaalisesti on minulle ensiarvoisen tärkeää. Päätöksenteon on aina pohjauduttava tutkimukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksiin.

Minna Minkkinen (#139)

Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille

Protutausta: Kävin protuleirin Viitapohjassa 1999.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Kaikessa päätöksenteossa tähän asti kaupunginvaltuustossa ja aluevaltuustossa on kehystänyt yhdenvertaisuuden edistäminen ja tällä tiellä aion myös jatkaa.

Vihreät

Olga Haapa-aho, Vihr., 59

Eriarvoisuutta vastaan!

Protutausta: Kävin oman protuleirini Halslahdessa vuonna 2002. Leiri oli todella ikimuistoinen kokemus. Jälkeenpäin osallistuin paikallisprotun toimintaan Jyväskylässä.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Pitämällä esillä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä vaatimalla toimia vastuullisuuden edistämiseksi koko yhteiskunnan tasolla.

Keski-Suomi

Suomen kommunistinen puolue

Riikka Kaikkonen, SKP, 51

Meillä on varaa parempaan!

Protutausta: Olin aikuisprotulla 2014 Nuuksiossa ihan protulaisena. Oli huippuhieno kokemus!

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Protun arvot ovat pitkälti omiani vastaavat. Tärkeää on, että jokainen ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa on edistettävä lainsäädännöllä kaikin mahdollisin tavoin. Todellista osallisuutta päätöksen tekoon on lisättävä.

Oletko ollut protuleirillä tai protutoiminnassa ja olet ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa? Ilmoita itsestäsi! Prometheus-leirin tuki ry ylläpitää listaa protutaustaisista kansanedustajaehdokkaista!

Ilmoittautuminen listalle on avoin kaikille ehdokkaille, jotka ovat ovat olleet protuleirillä (myös henkilökohtaisena avustajana) tai jotka ovat olleet mukana Protun toiminnassa missä tahansa roolissa (esimerkiksi tiimiläinen, kokki, jaostolainen, tukihenkilö, työntekijä). Edellytämme listauksessa julkaistavilta ehdokkailta sitoutumista Protun arvoihin. Voit ilmoittautua listalle mukaan täällä: https://forms.gle/TxN5hQEv2axVzLLz9

Protun arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus (lue lisää Protun arvoista). Olemme avoimesti antirasistinen, antifasistinen, antiableistinen ja feministinen nuorisojärjestö. Tavoitteenamme on lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Olemme ottaneet kantaa mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta sekä ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan (lue lisää Protun vaikuttamistyöstä).

Protu on mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjassa. Kampanja haastaa eduskuntavaaliehdokkaita sitoutumaan ilmastokriisin ja luontokadon torjuntaan oikeudenmukaisella tavalla.

Kampanjan viesti on, että ihmiskunnan on siirryttävä nopeasti nykyisestä luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilitalouteen perustuvasta yhteiskunnasta kohti planeetan rajoja kunnioittavaa, ekologisesti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Samalla on varmistettava, että ihmiset kokevat muutokset oikeudenmukaiseksi.

Protun arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Allekirjoitamme kampanjan 10 periaatetta oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän toteuttamiseksi. Kannustamme kaikkia protuja haastamaan kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan periaatteisiin.

– Tulevilla eduskuntavaaleilla on valtava merkitys vihreälle siirtymälle – ekologinen kriisi vaatii tekoja nyt eikä huomenna! Jotta siirtymä on aidosti kestävä, on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevien ja siirtymäaloilla työskentelevien oikeudet, toteaa Protun puheenjohtaja Alma Koivisto.

Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjaa koordinoi Finnwatch ja siinä on mukana yli 60 järjestöä.

Lue lisää periaatteista ja osallistumistavoista kampanjan nettisivuilla: https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/

Seuraa kampanjaa Instagramissa: @oikeudenmukainen_siirtyma_nyt

#ProtuVaikuttaa #OikeudenmukainenSiirtyma

Protu tukee Metsien puolesta -kansalaisaloitetta, joka pyrkii parantamaan Suomen metsäluonnon hyvinvointia helpottamalla metsien suojelua ja hankaloittamalla niiden kestämätöntä käyttöä!
Aloitteen pääkohdat:
  1. Vanhat ja luonnontilaiset metsät suojeluun
  2. Metsän hävittämiseen tarvitaan lupa, ja vahingot on kompensoitava
  3. Loppu avohakkuille, tilalle jatkuva kasvatus
  4. Kunnioitetaan metsiä
  5. Todellisia vaihtoehtoja metsänomistajille
Miksi Protu tukee Metsien puolesta -kansalaisaloitetta? Meidän arvojamme ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Pyrimme järjestönä torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Kannustamme jokaista protua kantamaan vastuuta ympäristöstään.
Lue lisää kansalaisaloitteesta: https://metsienpuolesta.fi/
Allekirjoita (yli 18-vuotiaat) kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11497

Protu on mukana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n organisoimassa vetoomuksessa kansanedustajille, joka vaatii populistisen jengipuheen sijaan huomion keskittämistä nuorten syrjäytymisen juurisyihin. Lue alta nuorten asiantuntijoiden yhteinen vetoomus.

Nuorten tekemästä katuväkivallasta on käyty politiikassa kiivasta keskustelua syksyn mittaan. Nuorten ja nuorisotyön asiantuntijat vetoavat kansanedustajiin ja puolueisiin, että keskustelu ja ratkaisuehdotukset kohdistettaisiin nuorten pahoinvoinnin ja syrjäyttämisen juurisyihin, ei yksittäiseen oireeseen.

Nuorten väkivaltainen ja rikollinen käytös on erittäin huolestuttava ja ratkaisuja vaativa ongelma. Poliisin mukaan tunnistettuja katujengejä on tällä hetkellä noin kymmenen ja niissä vaikuttaa arviolta sata ihmistä, joista suurin osa on nuoria aikuisia. Samoin katuryöstöistä epäiltyjen määrä mitataan kymmenissä. Kaikkiaan 15-29-vuotiaita nuoria on Suomessa noin 960 000.

Nuorten väkivaltaisuus ja jengiytyminen on ilmiö, johon on sen populistisen kiinnostavuuden takia hyvin helppo tarttua sekä politiikassa että mediassa. Nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien kokonaisuus sen sijaan on monimutkainen ja toimivin ratkaisu – ennaltaehkäisevät toimet – vaatii johdonmukaisuutta, sitkeyttä ja uskallusta tehdä valtavia systeemisiä ja rakenteellisia muutoksia. Nuorisoalan toimijat muistuttavat, että yhteiskunnan ylimpänä vallankäyttäjänä eduskunnan vastuu ja velvollisuus on paneutua nuorten hyvinvoinnin kokonaiskuvaan ja pyrkiä ratkaisemaan nuorten pahoinvoinnin syitä kestävästi ja pitkäjänteisesti. Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijoina vetoamme puolueisiin, että ensi kevään eduskuntavaaleissa puhuttaisiin nuorten tilanteesta ja tulevaisuudesta katuväkivaltaa merkittävästi laajemmin. Ilman nuoria meillä ei ole mitään.

Eduskunnan on syytä olla vakavasti huolissaan niin väkivaltaisesti käyttäytyvien kuin koko nuoren sukupolven tilanteesta. Useat tutkimukset osoittavat, että nuoret Suomessa voivat pääosin hyvin, mutta mielenterveyden ongelmat ja osattomuuden kokemukset koskettavat nyt myös aiempaa useampia nuoria. Jatkuvasti kasvava eriarvoistuminen näkyy taloudellisena, terveydellisenä, sosiaalisena ja koulutuksellisena kysymyksenä. Jopa joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä. Noin kolmasosa nuorista kokee, että heidän elämänsä on merkityksetöntä ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiä. Nuorten kaduilla käyttämä väkivalta versoaa erityisesti nuorten systemaattisesta ohittamisesta ja ulossulkemisesta. Tarvitsemme toimia, joilla rikoksiin syyllistyneet nuoret joutuvat vastuuseen teoistaan, mutta samalla rakennetaan väylä ulos jengeistä ja rikollisesta toiminnasta.

Nuorten ongelmia voidaan torjua ainoastaan pitkäjänteisellä, rakenteisiin sidotulla ennaltaehkäisevällä työllä. Mitä varhaisemmin perheen ja lapsen ongelmat havaitaan, sitä tehokkaammin ja edullisemmin niihin voidaan puuttua. Nuorten on päästävä kasvamaan arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen, harrastusten ja työelämän kautta. Turvallisen kasvuympäristön takaamiseksi tarvitaan julkisen ja kolmannen sektorin monialaista yhteistyötä sekä halua asettaa nuoret kaikessa päätöksenteossa etusijalle.

Nuorten laiminlyömisellä nyt on kohtalokkaat seuraukset paitsi inhimillisesti, myös kansantaloudellisesti. Pahoinvoinnin kasvaessa muutenkin pienenevien ikäluokkien työkykyisten määrä vähenee ja yhteiskunnan vakaus horjuu. Nuorisoalan toimijat vetoavat kansanedustajiin ja puolueisiin, että he reagoisivat nuorten tilanteeseen sen vaatimalla ratkaisukeskeisellä tarmolla ja keskittymällä ongelmaan kokonaisuutena, ei vain yksittäiseen oireeseen populistisesti iskien.

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret.

Allekirjoittajat

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Akavan opiskelijat
Aseman Lapset ry
BADO Ry
Demariopiskelijat – SONK ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Kanuuna – nuorisotyön kehittämisverkosto
Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo – Utvecklingscentralen Lärorik
Keskustaopiskelijat ry
Kommunistinuoret ry
Lasten ja nuorten keskus ry
Lasten Kesä ry
MEH Ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Plan International Suomi
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Prometheus-leirin tuki ry
Seta ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
STTK-Opiskelijat
Suoma Sámi Nuorat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto PINSKUT ry
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry – Finlands Kristliga Studentförbund rf
Suomen Kylät ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Sadankomitea ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry
Suomen YMCA:n Liitto ry
Sureo – Restonomiopiskelijaliitto
Svensk Ungdom – RKP-nuoret
Taksvärkki ry – Dagsverke rf
YAD Youth Against drugs ry
Maailmanvaihto
Vasemmistonuoret ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry

Tutustu nuorisoalan yhteiseen Ilman nuoria meillä ei ole mitään kampanjaan täällä.