Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Lähde mukaan Protun työryhmiin ja jaostotoimintaan!

Protussa lähes kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Tätä työtä tekee ja koordinoi jaostot, joihin kuka tahansa on tervetullut mukaan. Löydä siis itseäsi kiinnostava jaosto, ja lähde mukaan mahdollistamaan leirien toteutumista ja järjestön muuta toimintaa!

Miksi lähteä jaostoihin?

 • Opi uutta! Jaostoissa pääsee kokeilemaan paljon erilaisia tehtäviä muiden jaostolaisten tuella. Mitään ei siis tarvitse valmiiksi osata!
 • Löydä ystäviä! Jaostoissa toimitaan pitkään samalla porukalla, ja parhaimmillaan tämä voi johtaa elinikäisiin ystävyyssuhteisiin!
 • Jaostolaispäivät! Joka vuosi jaostolaisille järjestetään jaostolaispäivät, joilla pääsee sekä virkistäytymään että kouluttautumaan muiden jaostolaisten kanssa
 • Protua ympäri vuoden! Jaostot toimivat ympäri vuoden. Syksyllä ei ehkä ole leirejä vedettävänä tai koulutuksia koulutettavana, mutta useimmat jaostot ovat toiminnassa.
 • Virkistäydy! Jaostoissa toimiminen ei ole silkkaa raadantaa, vaan jaostojen sisällä järjestetään myös virkistäytymistä ja yhteistä hengailua.

Rekrytointiryhmää lukuunottamatta kaikkiin jaostoihin voi hakeutua koska vaan vuoden aikana. Lähtökohtaisesti jaostojen kokoonpanot nimitetään marraskuussa, mutta tiedotusjaosto nimitetään syyskuussa sekä kokkijaosto, koulutusjaosto ja rekryt lokakuussa.

Jaostot ja toimielimet

Aktiivirekrytointiryhmä

Aktiivirekrytointiryhmä (aktiivirekryt@protu.fi) tukee Protun jaostoja ja toimielimiä henkilöresursseihin (esim. uusien jäsenten rekrytointi, olemassa olevien jäsenten huolto ja kouluttaminen, passiivisten jäsenten aktivoiminen) liittyvissä asioissa. Ryhmä tukee myös tiimiläis- ja kouluttajarekrytoinnissa. Lisäksi ryhmä tekee yleisesti näkyväksi Protussa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä ja oppimismahdollisuuksia siinä. Hae mukaan aktiivirekrytointiryhmään täällä.

 • TEHTÄVIÄ: aktiivirekrytointi somessa ja tapahtumissa, aktiivirekrytoinnin materiaalit (esitteet ja ohjeistukset), mentoroinnin koordinaatio, jaostolaisten tukimateriaalit ja jaostolaispäivän järjestäminen, oppimisen näkyväksi tekeminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: hr, rekrytointiviestintä, sisällöntuotanto

 

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöjaosto (hairinta@protu.fi) edistää sitä, että yksilöllä on turvallista toimia ja kaikilla on hyvä olla Protussa. Häirintäyhteyshenkilöt reagoivat puhelimitse ja netin kautta tuleviin yhteydenottoihin. Hae häirintäyhdyshenkilöjaostoon sähköpostitse.

 

Kansainvälinen jaosto

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi) vastaa Protun kansainvälisestä toiminnasta sekä englanninkielisestä toiminnasta kotimaassa. Lisäksi jaosto huolehtii yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla. KV-jaosto tekee monia samoja juttuja kuin muut jaostot, mutta englanniksi. Jaostossa on paljon itsenäistä työskentelyä, esim. käännökset. Hae mukaan kansainväliseen jaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: international-leirien suunnittelu, englanninkielisten nettisivujen ylläpito, sanastot ja käännökset, englanninkieliset koulutukset, kv. projektit (Erasmus+).
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: kansainvälisyys, englanninkielinen kommunikointi (myös sisällöntuotanto ja kääntäminen), kansainvälisen näkökulman huomioon ottaminen.

 

Koulutusjaosto (kokeneille protuille)

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi) vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta. Jaosto valitsee kouluttajat ja kouluttaa nämä tehtäväänsä. Osa jaoston työstä sopii sosiaalisille ja ihmisten kanssa toimimisesta pitäville. Toinen osa sopii itsenäisesti ja omassa tahdissa tekemisestä pitäville. Sopii myös idearikkaille ja kehittämisestä kiinnostuneille! Hae mukaan koulutusjaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: sisällöntuotanto (koulutusrungot, koulutusten kehittäminen), human resources (koulutettavien rekrytointi, koulutustiimien kokoaminen, kouluttajien tukihenkilötoiminta), koulutuspaketeista vastaaminen, virkistystoiminta (tiimiläisten Purkajaiset ja kouluttajien virkistystoiminta).
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: itsevarmuus, kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot, organisointi, kehittäminen ja innovointi, luottamuksellisten tietojen käsittely, resurssioptimointi, ongelmanratkaisu, viestintä.

 

Jatkoleirijaosto

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi) jatkoleiritoiminnasta eli kesä-, syys- ja talvijatkoleirien järjestelyistä. Jatkoleirijaosto tarjoaa mahdollisuuden tehdä kootusti kaikkia samoja asioita kuin Protun muut jaostot, mutta jatkoleirien mittakaavassa. Hae mukaan jatkoleirijaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: jatkoleiripaikkojen varaaminen, leirien ja tiimiläisyyden markkinointi, tukihenkilönä toimiminen, jatkoleiritiimien kouluttaminen ja koulutusmateriaalien laatiminen, jatkoleiritoiminnan kehittäminen ja leirien teemojen ideointi.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: tapahtumapaikkojen varauskäytännöt, konseptisuunnittelu, kouluttaminen, sisällöntuotanto, verkkosivujen sisällönhallinta.

 

Kokkijaosto

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi) vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin. Jaosto hoitaa kokkien kouluttamisen ja toimii kokkien tukena. Hae mukaan kokkijaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: kokkien rekrytointi ja sijoittaminen, oppaiden laatiminen ja päivitys, taloudenhallinta, kokkien kouluttaminen, taulukoiden ja lomakkeiden laatiminen, palautteisiin reagoiminen, keittiötarvikepankin ylläpito.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: rekrytoinnin hallinta, koordinointi, tuki ja fasilitointi, organisointi ja aikataulutus sekä kokonaisuuksien hallinta, koulutustaidot, Excel-taidot, ohjeistussisältöjen laatiminen.

 

Leirijaosto

Leirijaosto (leiri@protu.fi) vastaa leiripaikkatietojen ylläpidosta, ongelmatilanteista käytännön asioissa leireillä, leiripakettien kasaamisesta ja muista leirikesän käytännön järjestelyistä. Ideoi ja kartoittaa uusia leiripaikkoja ja teemaleirejä. Hae mukaan leirijaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: pääsihteerin avustaminen leiripaikkavarauksissa, leiripakettien ym. materiaalien organisointi, tiimiläisten tuki ja ohjeistus.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: ohjeistustekstien laatiminen, pakettivastaavilla logistiikka- ja hankintataidot.

 

Paikallisjaosto

Paikallisjaosto (paikallis@protu.fi) tukee ja kehittää Protun paikallisryhmätoimintaa. Hae mukaan paikallisjaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: paikallisryhmien yhteydenottoihin reagoiminen, ryhmien tilanteen ja toiminnan seuraaminen, kehitystapahtumien järjestäminen, opasmateriaalin ylläpito.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: autonomisen verkoston toiminnan fasilitointi.

 

Protu-lehden toimituskunta

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi) toimittaa Protun verkkolehteä. Hae mukaan Protu-lehden toimituskuntaan täällä.

 • TEHTÄVIÄ: päätoimittaminen, taittaminen, kuvittaminen, toimitussihteerinä toimiminen, muu toimitustyö.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: kirjoittaminen, journalistiikka, taitto ja kuvittaminen.

 

Rekrytointiryhmä (kokeneille protuille)

Rekrytointiryhmän (rekry@protu.fi) pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä. Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit. Edellyttää jäseniltä omistautumista (viikonloppukokouksiin ja kokoamisiin pitää pystyä osallistumaan). Protujen tuntemus tärkeää.

 • TEHTÄVIÄ: taulukkojen ja lomakkeiden laatiminen ja ylläpito, sosiaalinen media, paikkatietojen kokoaminen, ohjaajakoordinaattori, maksujen keräys maksupäätteillä, osallistujalistojen päivittäminen, jälkirekry.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: ihmissuhdetaidot, ryhmäytyötaidot, ryhmädynamiikka, ohjaaminen, ryhmän hengen luominen, organisointitaidot, some ja viestintä (joukko- ja henkilökohtainen).

 

Svenskagruppen

Svenskagruppen (svenska@protu.fi) eli ruotsinkielinen työryhmä tukee, koordinoi ja toteuttaa Protun ruotsinkielistä toimintaa (Suomessa, kansainvälinen jaosto vastaa yhteistyöstä Ruotsin Protus-järjestön kanssa).

Svenskagruppen (svenska@protu.fi) är en avdelning som stöder, koordinerar och ordnarsvenskspråkig verksamhet i Protu (i Finland, den internationella avdelningen ansvarar över samarbetet med svenska föreningen Protus). Avdelningen består förutom av huvudavdelningen även också av två underorgan: Översättning- och Innehållsproduktion och Human Resources & Evenemang. Sök till Svenskagruppen här.

 • ARBETSUPPGIFTER: Stöda andra organ i svenskspråkig verksamhet; bevaka de svenskspråkigas intressen i Protu; upprätthålla kontakter till svenskspråkiga protuaktiva, översätta informationstexter för sociala medier, nätsidorna och intern kommunikation i Protu; ordna svenskspråkiga evenemang; hjälpa till med att hitta nya aktiva.
 • DU KAN FÅ ERFARENHET I: koordination, kommunikation, intressebevakning,  innehållsproduktion, översättning, språkvård, rekrytering, ordna evenemang.

 

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi) tukee Protun väliakaisia työryhmiä yhdistyksen tapatumien, kuten Puistotapahtuman, Alkajaisten ja Kaamoskarkelojen järjestämisessä. Sopii projektimuotoisesta työskentelystä pitäville. Sopii sinänsä kaikille, mutta hyvä olla valmiudet muodolliseen toimintaan (viranomaisyhteistyö). Hae mukaan tapahtumajaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ:  tapahtumakohtaisesti paikkojen varaukset, viranomaisilmoitukset, majoituksen järjestäminen, ohjelman järjestäminen, kioskin järjestäminen ja turvallisuudesta vastaaminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: Oppimismahdollisuudet: tapahtumien järjestäminen, viranomaisilmoitusten laatiminen, hr-taidot ja koordinointi, projektinhallinta.

 

Talousvaliokunta (kokeneille protuille)

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi) vastaa Protun talouden suunnittelusta ja seurannasta, tekee juoksevia talouspäätöksiä sekä ylläpitää talousohjeistuksia. Talousvaliokunta tarjoaa mahdollisuuden ottaa merkittävää vastuuta ja osallistua taloutta koskevaan päätöksentekoon keskisuuressa organisaatiossa. Aiempaa kokemusta talousasioista ei edellytetä, vaan talousvaliokunta tarjoaa paikan oppia monipuolisesti hyödyllisiä valmiuksia protumaisessa seurassa. Hae mukaan talousvaliokuntaan täällä.

 • TEHTÄVIÄ: tiimien taloustukihenkilöinti, jaostojen budjettikummina toimiminen, tositetarkastaminen, alennusvastaavana toimiminen.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: taloushallinnon käytännön asioiden hoitaminen ja perusasiat (kulurakenne, budjetointi). Mahdollisuus oppia talousjohtamista (periaatelinjaukset) ja talousviestintää.

 

Tiedotusjaosto

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi) vastaa viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä. Tiedotusjaosto sopii esimerkiksi valokuvaus- ja mediaharrastajille, someviestinnästä ja -vaikuttamisesta kiinnostuneille sekä sisällöntuottamisesta kiinnostuneille. Hae mukaan tiedotusjaostoon täällä.

 • TEHTÄVIÄ: media ja materiaalit -alajaosto (mm. leirikuvat, mediatuotanto, materiaalien ja tukituotteiden suunnittelu), koulutiedotusten koordinointi, sisäinen viestintä ja sosiaalinen media -alajaosto (mm.  uutiskirjeen toimittaminen, some-kanavien ylläpito, palautekyselyt), nettisivualajaosto.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: vaikuttava viestintä, sisällön tuottaminen ja yhteistyötaidot, kuvankäsittely, grafiikan tuottaminen ja mediataidot.

 

Tukihenkilöjaosto (kokeneille protuille) 

Tukihenkilöjaosto (tukihenkilojaosto@protu.fi) vastaa leiriohjaajien yleistukihenkilöiden rekrytoinnista ja tukihenkilötiimien kasaamisesta. Jaosto kouluttaa tukihenkilöt sekä koordinoi ja tukee heidän toimintaa. Lisäksi jaosto rekrytoi ammattitukihenkilöt. Hae mukaan tukihenkilöjaostoon sähköpostilla.

 • TEHTÄVIÄ: yleistukihenkilötiimien rekrytointi ja kokoaminen, ammattitukihenkilölistan laatiminen, materiaalien päivittäminen, tukitoiminta Purkajaisissa, koulutukset ja perehdytykset, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: organisointitaidot, johtamistaidot, yhteistyötaidot, kehittämisosaaminen, viestintäosaaminen, tukihenkilötoiminta (kuuntelu- ja keskustelutaidot ja kouluttaminen).

 

Www-työryhmä

Www-työryhmä (www@protu.fi) ylläpitää ja kehittää Protun sivuja ja ratkoo niihin liittyviä ongelmia. Työryhmässä on paljon itsenäisesti ja ryhmässä opittavaa teknistä asiaa. Hae mukaan www-työryhmään täällä.

 • TEHTÄVIÄ: nettisivujen ylläpito, jaostojen tukipyyntöihin reagoiminen, palveluntarjoajan kanssa asioiminen, nettisivujen ulkopuolisten palveluiden ylläpito.
 • OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA: nettisivujen ja sisällönhallintajärjestelmien käyttö, nettisivujen kehitys ja ylläpito.

 

Päättävät toimielimet

Hallitus

Protun toimintaa johtaa hallitus (hallitus@protu.fi), jonka Protun jäsenet valitsevat vuosittain syyskokouksessa. Hallituksessa on 8-10 jäsentä ja puheenjohtaja.

Puheenjohtajisto

Protun puheenjohtajistoon (puheenjohtajisto@protu.fi) kuuluvat puheenjohtaja (syyskokous valitsee), 1. ja 2. varapuheenjohtaja (hallituksen jäseniä), pääsihteeri, talousvaliokunnan puheenjohtaja sekä työvaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajisto edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan. Lisäksi puheenjohtajisto johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin. Uusi puheenjohtajisto nimitetään joulukuussa hallituksenvaihtokokouksessa.

© Prometheus-leirin tuki ry