Lomake: jatkoleirien tukihenkilöksi 2023

Jatkoleirien tukihenkilöksi 2023

Tällä lomakkeella voit hakeutua tukihenkilöksi syksyn 2023 jatkoleireille ja/tai talvijatkoleirille! Jatkoleirien tukihenkilöille ei ole erillistä perehdytystä, mutta jaostolta voi kysyä mitä tahansa mitä mieleen tulee. Tehtävänä on vastata tiimiläisten puheluihin ja tarvittaessa auttaa etsimään ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Olen käytettävissä ja haluan olla tukihenkilö seuraaville leireille*
Voit esimerkiksi kertoa millaisissa asioissa erityisesti koet voivasi auttaa, tai minä vuorokaudenaikoina olet yleensä tavoitettavissa.
Sitoudun vaitiolovelvollisuuteen tukihenkilönä*
Tukihenkilönä toimiessasi tietoosi tulleet luottamukselliset asiat on pidettävä luottamuksellisina. Tilanteita saa purkaa ja neuvoa saa pyytää jatkoleirijaoston, muiden tukihenkilöiden sekä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. Tarpeetonta henkilötietojen jakamista on ehdottomasti vältettävä.