Koulutiedottajien palautelomake

Täytä tämä lomake, kun olet käynyt koulutiedottamassa.

PP dot KK dot VVVV
Luokka-aste(et), jo(i)lle tiedotus tapahtui
Jos tiedotit useammalle luokka-asteelle samalla kerralla, valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Jos et tiedä, arvioi.
(esim. oppitunti, aamunavaus, kuulutus keskusradiolla, …)
Materiaalien jakaminen