Kriisipäivystäjäksi

Nimi(Pakollinen)
Voit esimerkiksi kertoa käytettävyydestäsi kesän mittaan ja minä vuorokaudenaikoina olet yleensä tavoitettavissa. Lisäksi voit kertoa kielitaidosta toimia kriisipäivystäjänä ruotsin- tai englanninkieliselle leirille.
Sitoudun vaitiolovelvollisuuteen(Pakollinen)
Kriisipäivystäjänä toimiessasi tietoosi tulleet luottamukselliset asiat on pidettävä luottamuksellisina. Tilanteita käsitellään turvallisuusvaliokunnan ja muiden kriisipäivystäjien sekä tarvittaessa tukihenkilöiden ja häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. Tarpeetonta henkilötietojen jakamista on ehdottomasti vältettävä.