Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Jaostolaiseksi

 

Protun sadat vapaaehtoiset toimivat eri asioihin keskittyvissä jaostoissa ja työryhmissä, jotka ovat protutoiminnan edellytys. Kuka tahansa yhdistyksen jäsen on tervetullut mukaan. Jaostoihin ja työryhmiin haetaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, mutta useimpiin niistä on mahdollista tulla mukaan myös kesken vuoden.


Jaostojen ja työryhmien esittelyt ja hakulomakkeet (linkit otsikoissa) löydät alta. Mikäli sinulla on kysymyksiä jaoston toimintaan liittyen tai et ole varma, mikä jaosto sopisi sinulle, ole yhteydessä voit pyytää neuvoa tällä lomakkeella tai ottaa suoraan jaostoon, jota kysymyksesi koskee.

 

Koordinoivat toimielimet

Hallitus (hallitus@protu.fi)

 

Puheenjohtajisto (puheenjohtajisto@protu.fi)

 • Puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja (syyskokous valitsee), varapuheenjohtaja (hallituksen jäsen), sihteeri, taloudenhoitaja, toimisto- ja hallintopäällikkö sekä työvaliokunnan puheenjohtaja

 • Edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan

 • Johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin

 • Uusi puheenjohtajisto nimitetään joulukuussa hallituksenvaihtokokouksessa

 

Työvaliokunta (tvk@protu.fi)

 • Hae mukaan työvaliokuntaan täällä.

 • Huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanemisesta, jaostojen toiminnan ohjaamisesta, valvomisesta ja kehittämisestä hallituksen luomien strategisten suuntaviivojen mukaisesti.

 • Päättää sellaisista asioista, jotka eivät kuulu millekään jaostolle mutta eivät ole riittävän isoja hallituksen päätettäviksi.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: jaostokummina toimiminen, yhteydenottoihin reagoiminen, kriisipäivystys kesäisin

 • Oppimismahdollisuudet: organisointi, koordinointi (lankojen käsissä pitäminen), ongelmatilanteiden ratkaisu.

 • Protutausta, erityisesti järjestöpuolen tausta, etu työvaliokunnassa toimimisessa. Sopii henkilöille, jotka pitävät lankojen pitämisestä käsissään. Hyvä paikka toimia myös hiljaista protutietoa hallitsevat henkilöille.

 • Uusi työvaliokunta nimitetään joulukuussa

 

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi)

 • Hae mukaan talousvaliokuntaan täällä.

 • Huolehtii yhdistyksen talouden juoksevista päätöksistä.

 • Valmistelee talousasioita koskevat päätökset ja aineistot hallitukselle ja yleiskokouksille.

 • Kehittää yhdistyksen taloutta ja kartoittaa uusia rahoituslähteitä.

 • Tekee talouspäätökset sellaisista asioista, joita ei ole ennalta määrätty millekään jaostolle mutta ovat liian pieniä hallituksen päätettäviksi.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: taloudenhoitaja / talousvaliokunnan puheenjohtaja, taloustukihenkilö, budjettikummi, Excel-velho, salapoliisi (tositetarkastajien raporttien läpikäynti), alennusvastaava, varainhankkija uusia rahoituslähteiden kartoitus ja haku)

 • Oppimismahdollisuudet: taloushallinnon perusasiat, projektinhallinta ja kokonaisuuksien hallinta. Tietyissä tehtävissä Excel- ja kouluttamistaidot sekä varainhankinnan strateginen suunnittelu.

 • Mahdollisuus ottaa merkittävää vastuuta ja osallistua taloutta koskevaan päätöksentekoon keskisuuressa organisaatiossa.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi talousvaliokunta nimitetään joulukuussa

 

 

Jaostot ja työryhmät

Aktiivirekrytointiryhmä (aktiivirekrytointi@protu.fi)

 • Hae mukaan aktiivirekrytointiryhmään täällä.

 • Tukee Protun jaostoja ja toimielimiä henkilöresursseihin (esim. uusien jäsenten rekrytointi, olemassa olevien jäsenten huolto ja kouluttaminen, passiivisten jäsenten aktivoiminen) liittyvissä asioissa. Organisoi pienryhmäprojekteja tekemään erilaisia asioita sekä tukee asiaankuuluvia jaostoja tiimiläis-, kouluttaja- ja kokkirekrytoinnissa. Tekee yleisesti näkyvksi Protussa tehtävää vapaaehtoistyötä ja oppimismahdollisuuksia siinä.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: aktiivirekrytointi somessa ja tapahtumissa, viestintätoimenpiteet vanhoille aktiiveille, vapaaehtoishuolto, pienryhmäprojektien organisointi, oppimisen näkyväksi tekeminen.

 • Oppimismahdollisuudet: hr, rekrytointiviestintä, sisällöntuotanto

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Liittyminen milloin vain vuoden aikana.

 

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi)

 • Hae mukaan jatkoleirijaostoon täällä.

 • Vastaa jatkoleiritoiminnasta eli syys- ja talvileirien sekä kesäjatkoleirien järjestelyistä. 

 • Hankkii jatkoleiripaikat

 • Kehittää jatkoleirien teemoja

 • Kokoaa ja kouluttaa jatkoleiritiimit

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: paikkojen varaus, leirien ja tiimiläisyyden markkinointi, tukihenkilönä toimiminen, tiimien kouluttaminen ja koulutusmateriaalien laatiminen, leirien ideointi.

 • Oppimismahdollisuudet: leirien järjestämisen käytännön asiat, kouluttaminen/ihmisen ohjaus, mainossisältöjen laatiminen, nettisivujen päivitys.

 • Tekee samoja asioita kuin muutkin jaostot, mutta pienemmässä mittakaavassa, sopii sellaisille, jotka haluavat tehdä kaikkea.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi jatkoleirijaosto nimitetään joulukuussa

 

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi)

 • Hae mukaan kansainväliseen jaostoon täällä.

 • Protun kansainväliset projektit.

 • Huolehtii omalta osaltaan Protun ruotsin- ja muunkinkielisestä toiminnasta kotimaassa

 • Huolehtii yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla kuten ruotsalaiseen sisarjärjestöömme Protusiin

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: international-leirien suunnittelu, englanninkielisten nettisivujen ylläpito, sanstot ja käännökset, englanninkieliset koulutukset, kv. projektit (Erasmus+).

 • Oppimismahdollisuudet: kansainvälisyys, englanninkielinen kommunikointi (myös sisällöntuotanto ja kääntäminen), kansainvälisen näkökulman huomioon ottaminen.

 • Tekee monia samoja juttuja kuin muut jaostot, mutta englanniksi. Kielitaito tärkeä asia toiminnan kannalta. Paljon itsenäistä työskentelyä, esim. käännökset.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Kansainväliseen jaostoon otetaan uusia ihmisiä mukaan kahdesti vuodessa. Hakemusten deadline on keväisin 31.3. ja syksyisin 30.9.

 

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi)

 • Hae mukaan kokkijaostoon täällä.

 • Vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin

 • Hoitaa kokkien kouluttamisen ja toimii kokkien tukena

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: kokkien rekrytointi ja sijoittaminen, oppaiden laatiminen ja päivitys, taloudenhallinta, kokkien kouluttaminen, taulukoiden ja lomakkeiden laatiminen, palautteisiin reagoiminen, keittiötarvikepankin ylläpito

 • Oppimismahdollisuudet: rekrytoinnin hallinta, koordinointi, tuki ja fasilitointi, organisointi ja aikataulutus sekä kokonaisuuksien hallinta, koulutustaidot, Excel-taidot, ohjeistussisältöjen laatiminen.

 • Kokkijaostoon voi tällä hetkellä hakea pitkin vuotta.

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi)

 • Hae mukaan koulutusjaostoon täällä.

 • Vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta

 • Valitsee kouluttajat ja kouluttaa nämä tehtäväänsä

 • Hoitaa koulutusten käytännön järjestelyjen kuten koulutuspaikkojen ja yhteiskuljetusten järjestämisestä.

 • Jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä itsestä on mielenkiintoisinta.  

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: sisällöntuotanto (koulutusrungot, koulutusten kehittäminen, purkajaiset), human relations (koulutettavien rekrytointi, koulutustiimien kokoaminen, tukihenkilötoiminta), koulutuspaketeista vastaaminen, bussikuljetuksista vastaaminen, koulutuspaikoista vastaaminen.

 • Oppimismahdollisuudet: itsevarmuus, kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot, organisointi, kehittäminen ja innovointi, luottamuksellisten tietojen käsittely, resurssioptimointi, ongelmanratkaisu, viestintä.

 • Sopii erityisesti sosiaalisille ja ihmisten kanssa toimimisesta pitäville. Myös idearikkaille ja kehittämisestä kiinnostuneille

 • Kouluttajana toimiminen ei edellytä koulutusjaoston jäsenyyttä!

 • Uusi koulutusjaosto nimitetään lokakuussa, viimeinen hakupäivä on 18.9.

 

Leirijaosto (leiri@protu.fi)

 • Hae mukaan leirijaostoon täällä.

 • Vastaa leiripaikkojen varaamisesta, yhteydenpidosta leiripaikkoihin, ongelmatilanteista käytännön asioissa leireillä, leiripakettien kasaamisesta ja muista leirikesän käytännön järjestelyistä

 • Ideoi ja kartoittaa uusia leiripaikkoja ja teemaleirejä.

 • Tekee leiriluettelon yhteistyössä hallituksen ja muiden jaostojen kanssa.

 • Julkaisee leirit näkyville Protun sivuilla ja avaa ilmoittautumisen leireille.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: leiriluettelon laatiminen, leiripaikkojen varaaminen, leiripakettien ym. materiaalien organisointi, junalippuvaraukset, tiimiläisten tuki ja ohjeistus.

 • Oppimismahdollisuudet: oppimismahdollisuudet: isojen kokonaisuuksien hallinta, resurssioptimointi, Excel-taidot, paikkavarauksissa neuvottelutaidot, pakettivastaavilla logistiikka- ja hankintataidot.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi leirijaosto nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden.

 

Paikallisjaosto (paikallis@protu.fi

 • Paikallisjaostoon ei tällä hetkellä rekrytoida uusia jäseniä

 • Paikallisryhmiä yhdistävä ja auttava elin

 • Järjestää paikallisryhmille koulutusta ja auttaa käytännön asioissa tarpeen mukaan.

 

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi 

 • Hae mukaan Protu-lehden toimituskuntaan täällä.

 • Toimitus toimittaa Protun verkkolehteä.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: päätoimittaminen, taittaminen, kuvittaminen, toimitussihteerinä toimiminen, muu toimitustyö

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Oppimismahdollisuudet: kirjoittaminen, journalistiikka, taitto ja kuvittaminen

 • Uusi toimituskunta nimitetään kesällä 2020

 

Rekrytointiryhmä (rekry@protu.fi

 • Hae mukaan rekrytointiryhmään täällä.

 • Pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä.

 • Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: taulukkojen ja lomakkeiden laatiminen ja ylläpito, sosiaalinen media, paikkatietojen kokoaminen, ohjaajakoordinaattori, kassakierron organisointi, jälkirekry.

 • Oppimismahdollisuudet: ihmissuhdetaidot, ryhmäytyötaidot, ryhmädynamiikka, ohjaaminen, ryhmän hengen luominen, organisointitaidot, some ja viestintä (joukko- ja henkilökohtainen)

 • Edellyttää jäseniltä omistautumista (viikonloppukokouksiin ja kokoamisiin pitää pystyä osallistumaan). Protujen tuntemus tärkeää.

 • Uusi rekrytointiryhmä nimitetään lokakuussa, viimeinen hakupäivä on 8.9.

 

Svenskagruppen (svenska@protu.fi)

 • Hae mukaan svenskagruppeniin täällä.

 • Arbetsgruppen koordinerar Protus svenskspråkiga verksamhet i Finland, genom att stöda de andra sektionerna och arbetsgrupperna med att bl.a. producera svenskspråkigt material och rekrytera nya svenskspråkiga aktiva.

 • Den nya svenskagruppen utses i december.

 • Työryhmä koordinoi Protun ruotsinkielistä toimintaa kotimaassa toimien muiden toimielinten tukena esimerkiksi ruotsinkielisen materiaalin tuottamisessa ja ruotsinkielisten vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: "hätäkääntäjä", sihteeri, ruokavastaava, sähköpostivastaava, rekrytointi, tapahtumat (kaikki toimivat kääntäjinä)

 • Oppimismahdollisuudet: sisällöntuotanto, kääntäminen ja kielenhuolto, asiakaspalvelu, rekrytointi ja koordinointi

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi svenskagruppen nimitetään joulukuussa

 

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi)

 • Hae mukaan tapahtumajaostoon täällä.

 • Järjestää yhdistyksen tapahtumia, esimerkiksi Protun puistotapahtuman

 • Vastaa karkelo- ja alkajaisohjelmasta yhdistyksen yleiskokouksien yhteydessä

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: tapahtumakohtaisesti paikkojen varaukset, viranomaisilmoitukset, majoituksen järjestäminen, ohjelman järjestäminen, kioskin järjestäminen ja turvallisuudesta vastaaminen

 • Oppimismahdollisuudet: tapahtumien järjestäminen, viranomaisilmoitusten laatiminen, hr-taidot ja koordinointi, projektinhallinta.

 • Sopii projektimuotoisesta työskentelystä pitäville. Sopii sinänsä kaikille, mutta hyvä olla valmiudet muodolliseen toimintaan (viranomaisyhteistyö).

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi tapahtumajaosto nimitetään joulukuussa

 

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi

 • Hae mukaan tiedotusjaostoon täällä.

 • Vastaa Protun viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä.

 • Toteuttaa ja hankkii esitteet, Protu-tuotteet ja päivittää www-sivujen sisältöjä

 • Suunnittelee ja hoitaa koulutiedotusta

 • Koordinoi Protun osallistumista erilaisiin tapahtumiin

 • Jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä tuntuu itsestä on mielenkiintoisimmalta.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: koulutiedotusten koordinointi,  koulupostitusten organisointi, tapahtumaosallistuminen, markkinointimateriaaleista vastaaminen, mediatoiminta, sisäinen viestintä, sosiaalisen median kokonaisuuden hallinta ja verkkosivujen sisällöistä vastaaminen.

 • Oppimismahdollisuudet: vaikuttava viestintä, sisällön tuottaminen ja yhteistyötaidot, ihmisten koordinointi ja organisointi, kuvankäsittely, grafiikan tuottaminen ja mediataidot.

 • Sopii esimerkiksi valokuvaus- ja mediaharrastajille, someviestinnästä ja -vaikuttamisesta kiinnostuneille sekä sisällöntuottamisesta kiinnostuneille.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa  

 • Uusi tiedotusjaosto nimitetään syyskuussa

 

Tuhto: tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmä (tuhto@protu.fi)

 • Hae mukaan tukihenkilöjaostoon sähköpostilla.

 • Edistää turvallisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä projekteja ja tukee muita toimielimiä näissä teemoissa.

 • Oppimismahdollisuudet: Voi oppia monenlaisten ihmisten huomioon ottamista käytännön työssä ja suunnittelussa. Oppii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää viestintää (miten sanoittaa ja kommunikoida ulospäin ymmärrettävästi).

 • Sopii erityisesti sellaisille, jotka haluavat edistää Protussa yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta (kykyjä ajatella asioita monipuolisesti yhdenvertaisuuden kannalta, osaa ottaa omassa työssä ja suunnittelussa näitä näkökulmia mukaan). Tuhtoon voi tulla mukaan, vaikka ei ole tottunut ajattelemaan näiden näkökulmien kautta, mutta siitä on hyötyä. On eduksi, jos on kokemusta Protussa toimimisesta.

 

Tukihenkilöjaosto (tukihenkilojaosto@protu.fi)

 • Hae mukaan tukihenkilöjaostoon sähköpostilla.

 • Kouluttaa tukihenkilöt ja kokoaa tukihenkilötiimit

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: yleistukihenkilötiimien rekrytointi ja kokoaminen, ammattitukihenkilölistan laatiminen, materiaalien päivittäminen, tukitoiminta Purkajaisissa, koulutukset ja perehdytykset, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin

 • Oppimismahdollisuudet: tukipuhelinpäivystys (kriisipäivystys), kuuntelu- ja keskustelutaidot, kirjoittaminen ja kouluttaminen.

 • Uusi tukihenkilöjaosto nimitetään joulukuussa

 

WWW-työryhmä (www@protu.fi

 • Hae mukaan www-työryhmään täällä.

 • Ylläpitää ja kehittää Protun sivuja ja ratkoo niihin liittyviä ongelmia

 • Tuottaa sivustolle uusia palveluja toimiston, aktiivien ja jäsenten käyttöön.

 • Esimerkkejä tehtävistä/rooleista: nettisivujen kehitystyö, jaostojen tukipyyntöihin reagoiminen, palveluntarjoajan kanssa asioiminen

 • Oppimismahdollisuudet: nettisivujen ja sisällönhallintajärjestelmien käyttö, nettisivujen kehitys ja ylläpito

 • Paljon itsenäisesti ja ryhmässä opittavaa teknistä asiaa.

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Uusi www-työryhmä nimitetään joulukuussa

 

Muut vastuutehtävät

Häirintäyhteyshenkilöt (aktiivirekrytointi@protu.fi)

 • Hae häirintäyhteyshenkilöksi sähköpostilla.

 • Puhelimitse ja netin kautta tuleviin yhteydenottoihin reagointi

 • Häirintäyhteyshenkilöt nimitetään joulukuussa, yhteydenotto sähköpostitse

 

Tositetarkastajat (talvk@protu.fi)

 • Hae tositetarkastajaksi sähköpostilla.

 • Talouden tositteiden tarkastaminen ja raportointi

 • Sopii myös ihmisille, joilla ei ole protuleiri- tai muuta protutaustaa

 • Tositetarkastajat nimitetään joulukuussa, yhteydenotto sähköpostitse

 

Lisäksi yhdistyksessä toimii väliaikaisia työryhmiä, jotka perustetaan valmistelemaan ajankohtaisia projekteja tai uudistuksia ja jotka lopettavat toimintansa, kun niiden työ on tehty.

© Prometheus-leirin tuki ry