Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Aktiiviksi / jaostolaiseksi?

Haku jaostoihin vuodelle 2019:

Voit hakea haluamaasi jaostoon täyttämällä kyseisen jaoston kohdalla linkitetyn lomakkeen (linkki avautuu jaoston nimeä klikkaamalla). Jokaisen jaoston kohdalla on annetty lyhyt kuvaus kyseisen jaoston toiminnasta jaostovalinnan helpottamiseksi. Lisäksi osa jaostoista on oman lomakkeen alkuun kirjannut tarkempia tietoja toiminnastaan ja siitä millaisia ihmisiä he etsivät joukkoonsa.

Jos sinulla on kysymyksiä jaostotoiminnan suhteen tai et tiedä mihin jaostoon hakea, niin apua voit kysellä osoitteesta tvk@protu.fi tai suoraan kyseisen jaoston sähköpostiosoitteesta!

Huomaa, että vaikka jaostohaku järjestetäänkin jo alkusyksystä, valtaosa jaostoista nimitetään vasta joulukuussa – poikkeuksena koulutusjaosto, rekrytointiryhmä ja kokkityöryhmä, jotka nimitetään jo lokakuun lopulla, sekä tiedotusjaosto, joka nimitetään syyskuun alussa.

 

Koordinoivat toimielimet

Protun toimintaa johtaa 16-jäseninen hallitus, jonka Protun jäsenet valitsevat vuosittain syyskokouksessa.

Puheenjohtajisto (puheenjohtajisto@protu.fi)

edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan, johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin.

Työvaliokunta (tvk@protu.fi)

huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanemisesta, jaostojen toiminnan ohjaamisesta, valvomisesta ja kehittämisestä hallituksen luomien strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi se päättää sellaisista asioista, jotka eivät kuulu millekään jaostolle mutta eivät ole riittävän isoja hallituksen päätettäviksi.

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi)

huolehtii yhdistyksen talouden juoksevista päätöksistä sekä valmistelee talousasioita koskevat päätökset ja aineistot hallitukselle ja yleiskokouksille, kehittää yhdistyksen taloutta ja kartoittaa uusia rahoituslähteitä sekä tekee talouspäätökset sellaisista asioista, joita ei ole ennalta määrätty millekään jaostolle mutta ovat liian pieniä hallituksen päätettäviksi.

 

Jaostot ja työryhmät:

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi)

Jaosto vastaa jatkoleiritoiminnasta eli syys- ja talvileirien sekä kesäjatkoleirien järjestelyistä. Käytännössä siis  syysleiripaikkojen hankinnasta, jatkoleirien teemojen kehittämisestä ja syysleiritiimien kokoamisesta ja perehdyttämisestä sekä päättää talvileirien sisällöistä ja kouluttaa talvileiritiimin. Hoitaa myös mahdollisten kesäisten jatkoleirien käytännönasiat.

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi)

Jaoston toimenkuvaan kuuluvat Protun kansainväliset projektit. Jaosto huolehtii omalta osaltaan Protun ruotsin- ja muunkinkielisestä toiminnasta kotimaassa sekä yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla kuten ruotsalaiseen sisarjärjestöömme Protusiin.

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi)

Jaosto vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin sekä heidän kouluttamisestaan ja tukemisestaan. 
HUOM! Kokkijaosto vuodelle 2019 nimitetään jo lokakuussa, joten viimeinen hakupäivä kokkityöryhmään on 25.9.!

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi)

Jaosto vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta, kouluttajien valinnasta ja kouluttamisesta tehtäväänsä sekä koulutusten käytännön järjestelyjen kuten koulutuspaikkojen ja yhteiskuljetusten järjestämisestä. Koulutusjaosto on jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä itsestä on mielenkiintoisinta.  
HUOM!
 Kouluttajana toimiminen ei edellytä koulutusjaoston jäsenyyttä! 
HUOM!
 Koulutusjaosto vuodelle 2020 nimitetään jo lokakuussa, joten viimeinen hakupäivä koulutusjaostoon on 18.9.!

Leirijaosto (leiri@protu.fi)

Jaosto vastaa leiripaikkojen varaamisesta, leiripakettien kasaamisesta ja muista leirikesän käytännön järjestelyistä ja ideoi uusia leiripaikkoja ja erikoisleirejä.

Paikallisjaosto (paikallis@protu.fi)

Jaosto tehtävä on toimia paikallisryhmiä yhdistävänä ja auttavana elimenä. Paikallisryhmät ovat eri puolella Suomea toimivia leirin käyneiden nuorten kohtauspaikkoja. Jaosto järjestää paikallisryhmille koulutusta ja auttaa käytännön asioissa tarpeen mukaan.

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi

Toimitus toimittaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää paperista Protu-lehteä sekä jatkuvasti päivittyvääverkkolehteä.

Rekrytointiryhmä (rekry@protu.fi)

Ryhmän pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä. Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit. 
HUOM! Rekrytointiryhmä kaudelle 2019-2020 nimitetään jo lokakuussa, joten viimeinen hakupäivä rekrytointiryhmään on 8.9.!

Svenskagruppen (svenska@protu.fi)

Työryhmä koordinoi Protun ruotsinkielistä toimintaa kotimaassa toimien muiden toimielinten tukena esimerkiksi ruotsinkielisen materiaalin tuottamisessa ja ruotsinkielisten vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi)

Jaosto järjestää nimensä mukaisesti tapahtumia kuten Protun puistotapahtuman ja Kaamoskarkelot sekä vastaa yhdistyksen syys- ja kevätseminaarin toteutuksesta.

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi)

Jaosto vastaa Protun viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä. Työhön kuuluu kaikkea leiriesitteestä ja muista materiaaleista www-sivuihin ja koulutiedotuksen suunnittelusta sosiaalisen median hallintaan. Lisäksi jaosto huolehtii Protun osallistumisesta erilaisiin tapahtumiin.
HUOM! Tiedotusjaosto kaudelle 2019-2020 nimitetään jo syyskuussa! (Jos kuitenkin haluaisit mukaan johonkin muuhun aikaan vuodesta, laita ihmeessä viestiä!)

WWW-työryhmä (www@protu.fi)

Työryhmä ylläpitää ja kehittää Protun sivuja, ratkoo niihin liittyviä ongelmia ja tuottaa sivustolle uusia palveluja toimiston, aktiivien ja jäsenten käyttöön.

 

Jos et vielä näidenkään kuvausten jälkeen löytänyt sitä, mitä voisit haluta Protussa tehdä, voit täyttää tämänlomakkeen, jonka vastaukset välittyvät työvaliokunnalle, joka on sinuun yhteydessä ja ohjaa sinua mahdollisesti kiinnostavaan tehtävään.

Lisäksi yhdistyksessä toimii väliaikaisia työryhmiä, jotka perustetaan valmistelemaan ajankohtaisia projekteja tai uudistuksia ja jotka lopettavat toimintansa, kun niiden työ on tehty.

© Prometheus-leirin tuki ry