Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Jaostolaiseksi

 

Protun sadat vapaaehtoiset toimivat eri asioihin keskittyvissä jaostoissa ja työryhmissä, jotka ovat protutoiminnan edellytys. Kuka tahansa yhdistyksen jäsen on tervetullut mukaan. Jaostoihin ja työryhmiin haetaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, mutta useimpiin niistä on mahdollista tulla mukaan myös kesken vuoden.


Jaostojen ja työryhmien esittelyt ja hakulomakkeet löydät alta. Mikäli sinulla on kysymyksiä jaoston toimintaan liittyen tai et ole varma, mikä jaosto sopisi sinulle, ole yhteydessä voit pyytää neuvoa tällä lomakkeella tai ottaa suoraan jaostoon, jota kysymyksesi koskee.

 

Koordinoivat toimielimet

Hallitus (hallitus@protu.fi)

 

Puheenjohtajisto (puheenjohtajisto@protu.fi)

 • Edustaa Protua ulospäin ja hallitusta jäsenistön suuntaan

 • Johtaa hallituksen työskentelyä eli johtaa Protun arvoihin liittyvää, ideologista ja strategista kehitystyötä sekä huolehtii siitä, että Protussa asiat ovat riittävän hyvin

 • Uusi puheenjohtajisto nimitetään joulukuussa hallituksenvaihtokokouksessa

 

Työvaliokunta (tvk@protu.fi)

 • Huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanemisesta, jaostojen toiminnan ohjaamisesta, valvomisesta ja kehittämisestä hallituksen luomien strategisten suuntaviivojen mukaisesti.

 • Päättää sellaisista asioista, jotka eivät kuulu millekään jaostolle mutta eivät ole riittävän isoja hallituksen päätettäviksi.

 • Uusi työvaliokunta nimitetään joulukuussa

 

Talousvaliokunta (talvk@protu.fi)

 • Huolehtii yhdistyksen talouden juoksevista päätöksistä.

 • Valmistelee talousasioita koskevat päätökset ja aineistot hallitukselle ja yleiskokouksille.

 • Kehittää yhdistyksen taloutta ja kartoittaa uusia rahoituslähteitä.

 • Tekee talouspäätökset sellaisista asioista, joita ei ole ennalta määrätty millekään jaostolle mutta ovat liian pieniä hallituksen päätettäviksi.

 • Uusi talousvaliokunta nimitetään joulukuussa

 

 

Jaostot ja työryhmät

Jatkoleirijaosto (jatkoleiri@protu.fi)

 • Vastaa jatkoleiritoiminnasta eli syys- ja talvileirien sekä kesäjatkoleirien järjestelyistä. 

 • Hankkii jatkoleiripaikat

 • Kehittää jatkoleirien teemoja

 • Kokoaa ja kouluttaa jatkoleiritiimit

 • Uusi jatkoleirijaosto nimitetään joulukuussa

 

Kansainvälinen jaosto (kv@protu.fi)

 • Protun kansainväliset projektit.

 • Huolehtii omalta osaltaan Protun ruotsin- ja muunkinkielisestä toiminnasta kotimaassa

 • Huolehtii yhteyksistä vastaavaa leiritoimintaa järjestäviin tahoihin ulkomailla kuten ruotsalaiseen sisarjärjestöömme Protusiin

 • Uusi kansainvälinen jaosto nimitetään joulukuussa

 

Kokkijaosto (kokkivastaava@protu.fi)

 • Vastaa kokkien rekrytoimisesta leireille, koulutuksiin ja muihin Protun tapahtumiin

 • Hoitaa kokkien kouluttamisen ja toimii kokkien tukena

 • Uusi kokkijaosto nimitetään lokakuussa, viimeinen hakupäivä on 25.9.

 

Koulutusjaosto (koulutus@protu.fi

 • Vastaa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten sisältöjen suunnittelemisesta

 • Valitsee kouluttajat ja kouluttaa nämä tehtäväänsä

 • Hoitaa koulutusten käytännön järjestelyjen kuten koulutuspaikkojen ja yhteiskuljetusten järjestämisestä.

 • Jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä itsestä on mielenkiintoisinta.  

 • Kouluttajana toimiminen ei edellytä koulutusjaoston jäsenyyttä! 

 • Uusi koulutusjaosto nimitetään lokakuussa, viimeinen hakupäivä on 18.9.

 

Leirijaosto (leiri@protu.fi

 • Vastaa leiripaikkojen varaamisesta, yhteydenpidosta leiripaikkoihin, ongelmatilanteista käytännön asioissa leireillä, leiripakettien kasaamisesta ja muista leirikesän käytännön järjestelyistä

 • Ideoi ja kartoittaa uusia leiripaikkoja ja teemaleirejä.

 • Tekee leiriluettelon yhteistyössä hallituksen ja muiden jaostojen kanssa.

 • Julkaisee leirit näkyville Protun sivuilla ja avaa ilmoittautumisen leireille.

 • Uusi leirijaosto nimitetään joulukuussa, mukaan voi hakea läpi vuoden.

 

Paikallisjaosto (paikallis@protu.fi

 • Paikallisryhmiä yhdistävä ja auttava elin

 • Järjestää paikallisryhmille koulutusta ja auttaa käytännön asioissa tarpeen mukaan.

 • Uusi paikallisjaosto nimitetään joulukuussa

 

Protu-lehden toimituskunta (lehti@protu.fi 

 

Rekrytointiryhmä (rekry@protu.fi

 • Pääasiallinen tehtävä on koota tiimit vetämään kesän leirejä.

 • Rekryt kiertävät kaikissa kevään koulutuksissa havainnoiden koulutettavia, jotta osattaisiin koota mahdollisimman toimivat tiimit.

 • Uusi rekrytointiryhmä nimitetään lokakuussa, viimeinen hakupäivä on 8.9.

 

Svenskagruppen (svenska@protu.fi)

 • Arbetsgruppen koordinerar Protus svenskspråkiga verksamhet i Finland, genom att stöda de andra sektionerna och arbetsgrupperna med att bl.a. producera svenskspråkigt material och rekrytera nya svenskspråkiga aktiva.

 • Den nya svenskagruppen utses i december.

 • Työryhmä koordinoi Protun ruotsinkielistä toimintaa kotimaassa toimien muiden toimielinten tukena esimerkiksi ruotsinkielisen materiaalin tuottamisessa ja ruotsinkielisten vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

 • Uusi svenskagruppen nimitetään joulukuussa

 

Tapahtumajaosto (tapahtuma@protu.fi)

 • Järjestää yhdistyksen tapahtumia, esimerkiksi Protun puistotapahtuman

 • Vastaa karkelo- ja alkajaisohjelmasta yhdistyksen yleiskokouksien yhteydessä

 • Uusi tapahtumajaosto nimitetään joulukuussa

 

Tiedotusjaosto (tiedotus@protu.fi

 • Vastaa Protun viestinnästä sekä ulospäin että yhdistyksen sisällä.

 • Toteuttaa ja hankkii esitteet, Protu-tuotteet ja päivittää www-sivujen sisältöjä

 • Suunnittelee ja hoitaa koulutiedotusta

 • Koordinoi Protun osallistumista erilaisiin tapahtumiin

 • Jakautunut eri alajaostoihin, joten jaostossa voi keskittyä sen tekemiseen, mikä tuntuu itsestä on mielenkiintoisimmalta.  

 • Uusi tiedotusjaosto nimitetään syyskuussa

 

Tukihenkilöjaosto (tukihenkilojaosto@protu.fi)

 • Kouluttaa tukihenkilöt ja kokoaa tukihenkilötiimit

 • Uusi tukihenkilöjaosto nimitetään joulukuussa

 

WWW-työryhmä (www@protu.fi

 • Ylläpitää ja kehittää Protun sivuja ja ratkoo niihin liittyviä ongelmia

 • Tuottaa sivustolle uusia palveluja toimiston, aktiivien ja jäsenten käyttöön.

 • Uusi www-työryhmä nimitetään joulukuussa

 

Lisäksi yhdistyksessä toimii väliaikaisia työryhmiä, jotka perustetaan valmistelemaan ajankohtaisia projekteja tai uudistuksia ja jotka lopettavat toimintansa, kun niiden työ on tehty.

© Prometheus-leirin tuki ry