Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Tärkeää tietoa kevään 2021 koulutuksista

Päivitys 17.2.2021: Uudessa mallissa viikonlopun SUPER2/SVENSKA2-koulutus jakautuu nyt useampaan vuorovaikutteiseen Zoom-etäkoulutusmoduuliin: intro, harjoitukset ja jatko.Aiemmat ilmoittautumiset SUPER2/SVENSKA2-lähikoulutuksiin on nyt muutettu ilmoittautumisiksi Etä-Super2-harjoitukset-etäkoulutuksiin.

 

Etä-Super2-koulutuksiin liittyviä ohjeita:

 • Etä-Super2-Intro (3h), joka TULEE KÄYDÄ ennen omaa harjoituskoulutusta ja johon ilmoittaudutaan erikseen.

 • Etä-Super2-harjoitukset (6h), joka käydään alkuperäisen lähikoulutuksen viikonloppuna, joko lauantaina tai sunnuntaina. Koulutuskalenterissa alkuperäiset SUPER2/SVENSKA2-koulutukset on muutettu harjoitusmoduuleiksi.
  • Aiemmat ilmoittautumiset SUPER2/SVENSKA2-lähikoulutuksiin on nyt muutettu ilmoittautumisiksi Etä-Super2-harjoitukset-etäkoulutuksiin.
  • Jos aiemmin ei ollut ilmoittautunut lähikoulutukseen, voi nyt ilmoittautua suoraan etäkoulutukseen.
 • Etä-Super2-jatko (3h), joka käydään myöhemmin. Kuitenkin viimeistään 25.3. Näihin ilmoittaudaan erikseen.

 • Etä-rekrykeskustelu UVA/VVA, ryhmämuotoinen keskustelu, joka on tarkoitettu vain vanhoille apuohjaajille. Näihin ilmoittaudutaan erikseen.
 • Lisäksi uusille ohjaajille (UO/UPO) järjestetään henkilökohtaiset haastattelut, joista rekryt ovat yhteyksissä jokaiseen henkilökohtaisesti.

Eri tiimiläisrooleille kuuluvat etä-Super2-koulutukset:

- UA: intro, harjoitukset, jatko
- UVA: intro, harjoitukset, jatko, rekrykeskustelu
- VVA: intro, harjoitukset, jatko, rekrykeskustelu
- UO: intro, harjoitukset, jatko, henkilökohtainen haastattelu
- UPO: intro, harjoitukset, jatko, henkilökohtainen haastattelu
- UVO: etä-VOE tai harjoitukset
- VVO: etä-VOE, harjoitukset tai rekrykeskustelu

 

 

Eri tiimiläisrooleille kuuluvat KAIKKI etäkoulutukset, jotta voi hakea tiimiin:

UA (uusi apuohjaaja), alle 20-vuotias protuleirin käynyt, ensimmäistä kertaa apuohjaajana: 

 • Etämoduulit A,B,C,D
 • Etä-Super2: intro, harjoitukset, jatko

UVA (uusvanha apuohjaaja), alle 20-vuotias, toista kertaa apuohjaajana:

 • etämoduulit A,C,D SEKÄ moduuli B TAI moduuli vanhat 
 • Etä-Super2: intro, harjoitukset, jatko
 • UVA-VVA rekrykeskustelu pienryhmässä

VVA (vanhavanha apuohjaaja), alle 20-vuotias, kolmatta tai neljättä kertaa apuohjaajana:

 • etä-Super2: intro, harjoitukset, jatko 
 • UVA-VVA rekrykeskustelu pienryhmässä

UO (uusi ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, ei aiempaa protukokemusta tai apuohjaajana, rekrytoijana tai kouluttajana toimimisesta on yli kolme vuotta: 

 • UO-intro, etämoduulit A,B,C,D
 • Etä-Super2: intro, harjoitukset, jatko +
 • Henkilökohtainen rekrykeskustelu

UPO (uusi protukasvanut ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, mutta toiminut tulevaa leirivuotta edeltävienkolmen vuoden sisällä apuohjaajana, rekrytoijana tai kouluttajana:

 • Etämoduulit A,B,C,D
 • Etä-Super2: intro, harjoitukset, jatko + henkilökohtainen rekrykeskustelu

UVO (uusvanha ohjaaja), toiminut UO:na tai UPO:na:

 • Etä-VOE TAI Etä-Super2: harjoitukset

VVO (vanhavanha ohjaaja), toiminut useamman kerran ohjaajana tai kerran UPO:na tai UVO:na:

 • Etä-VOE TAI Etä-Super2: harjoitukset TAI henkilökohtainen rekrykeskustelu

 

Jäikö joku alkuvuoden (A,B,C jne.) koulutusmoduuli käymättä? 

Nettisivujen koulutuslistaan on lisätty rästikoulutuksia heille, joilta on jäänyt puuttumaan jokin niistä. Ylimääräiset A-, B-, C- ja D-koulutukset järjestetään 22.–25.3. Ylimääräisiin koulutuksiin tulee ilmoittautua saman päivän klo 7 mennessä. Senkin jälkeen voi ilmoittautua jos tilaa on. Muita suoritustapoja ei ole tulossa eli koulutukse pitää käydä, jotta tiimiin voidaan sijoittaa.

Kaikki koulutukset tulee olla käytynä 28.3. Samoin rekryjen aikataulutoivelomake tulee täyttää 29.3. mennessä!

 

 

Etäkoulutusmoduulit ja niiden sisällöt:

 • Etä-UO-intro: Uusille ohjaajille tarkoitettu moduuli, joka auttaa orientoitumaan Protun toimintakulttuuriin ja tarkemmin leirin perusasioihin.
 • Etä-A: Protuleirien tavoitteet ja sisältö.
 • Etä-B: Suunnittelu ja työnjako. Leirin elinkaari ja käytännön asiat.
 • Etä-C: Omat odotukset, tavoitteet ja motivaatio. Jaksaminen ja voimavarat. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 • Etä-D alaikäiset: Tiimiläisen vastuu alle 18-vuotiaille. Leiriläisten moninaisuus.
 • Etä-D täysi-ikäiset: Tiimiläisen vastuu yli 18-vuotiaille. Leiriläisten moninaisuus.
 • Etä-vanhat: Vanhojen apuohjaajien ja ohjaajien ohjelmanvetotaidot.
 • Etä-VOE: Vanhojen ohjaajien erikoiskoulutus.


 • Etä-Super2-intro: Keskustelunvedon ja -suunnittelun teoria & palautekulttuuri Protussa
 • Etä-Super2-harjoitukset: Päivärungon suunnittelu & keskustelunveto -harjoitukset
 • Etä-Super2-jatkot: Tavoitteellinen suunnittelu & leikkiminen

 

 • Rekrykeskustelu UVA-VVA: Rekryjen vetämä pienryhmäkeskustelu vanhoille appareille
 • Rekrykeskustelu UO-UPO: Rekryjen vetämä kahdenkeskinen keskustelu. Rekryt ovat yhteydessä tästä.

 

 

 

 

 

 

 

Ota huomioon ennen ilmoittautumista

 • Roolien hakeminen alkaa 1.10. ja päättyy sitten, kun omaa roolia vastaavat koulutuspaikat ovat täynnä.
 • Huomio: Leirin käynyt, sinulla on jo tunnus: älä tee tuplatunnusta! Tiedot eivät siirry. Tilaa salasana vanhalla tunnuksella, joka on muotoa Sukunimi Käyttäjänimi. Jos salasanan tilaus ei tule omaan sähköpostiisi, tarkistakaa huoltajan sähköposti! Huoltajat merkkaavat usein leiriläisten tunnuksille oman sähköpostinsa.
 • Ilmoittautuminen etä- ja lähikoulutuksiin on alkanut ja jatkuu niin kauan kuin koulutuksissa on tilaa. Ilmoittautumisohjeen löydät täältä.
   
 • Rikostaustaote. Rikostaustaote pyydetään kaikilta niiltä yli 18-vuotiailta vapaaehtoisilta, jotka sitä eivät ole sitä Protulle aiemmin esittäneet. Protu tilaa rikostaustaotteen vapaaehtoisen puolesta hänen suostumuksella. Suostumus rikostaustaotteen tarkastamiselle on edellytys tiimiin pääsylle. Asia koskee paitsi 18-vuotta täyttäneitä, myös kaikkia leirivuonna 18-vuotta täyttäviä.

 • Tiimikoulutus. Kun leiritiimi on muodostettu (huhtikuussa), se kutsutaan tiimikoulutukseen, johon jokaisen tiimin jäsenen on erikseen ilmoittauduttava. Toisin kuin muut koulutustyypit, tiimikoulutusta ei voi itse valita, vaan tiimille osoitetaan jokin tietty koulutus.

 • Koulutuskirje. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään 2-3 päivää ennen koulutusta koulutuskirje, josta selviää liittymsohjeet etäkoulutuksiin sekä vastuukouluttajien yhteystiedot.

 • Kellonajat. Tyypillisesti lähikoulutus alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntaina klo 14. Etäkoulutukset alkavat joko arkisin klo 17 tai viikonloppuisin klo 10 tai 15. Alkamis- ja päättymisajat vahvistetaan koulutuskirjeessä. 

 • Maksut. Koulutusten osallistujilta peritään pieni täysihoitomaksu (tyypillisesti Protun jäseniltä 25 € ja ei-jäseniltä 30 €, katso poikkeukset täältä), joka sisältää ruoan, majoituksen, ohjelman ja yhteiskuljetuksen. Maksaminen tapahtuu koulutuksessa paikan päällä käteisellä. Etäkoulutukset ovat maksuttomia.

 • Yhteiskuljetukset. Valtaosaan lähikoulutuksista järjestetään yhteiskuljetus lähimmästä suuresta kaupungista. Tarkemmat yhteiskuljetustiedot löytyvät yksittäisen koulutuksen sivulta ja noin viikko ennen koulutusta sähköpostitse saapuvasta koulutuskutsusta. Viikonlopun mittaisten lähikoulutusten täysihoitomaksu on 25e Protun jäseniltä ja 30e ei-jäseniltä. Muiden ohjaajakoulutusten (esim. pika-UPO, VOE) ja erikoiskoulutusten (esim. EA) maksut löydät Kysymyksiä ja vastauksia -sivulta.

 • Matkakorvaukset. Matkoista koulutuksiin voi hakea matkakorvauksia edullisimman julkisen yhteyden mukaan. Korvauksia maksetaan lähtökohtaisesti vain oman alueesi koulutuksiin, mutta painavasta syystä voit kysyä poikkeusta käytäntöön toimistolta. Lisää tietoa matkakorvauksista löydät täältä.

 • Hyvinvointi. Tiimiläisten hyvinvointi on Protulle tärkeää. Jos oma jaksaminen mietityttää, niin kannattaa tutustua etukäteen “Ota huomioon ennen leiriä”-osion pointteihin.

Koulutusten hinnat:

 • UA1/SUPER1/SUPER2/SVENSKA1/SVENSKA2/TEEMA, tiimikoulutus, kouluttajakoulutus: jäseniltä 25 €, ei-jäseniltä 30 € 
 • UPO1: sekä jäseniltä että ei-jäseniltä 10 € 
 • VOE: jäseniltä 15 €, ei-jäseniltä 20 € 
 • EA/MTEA: hinta vaihtelee, löytyy koulutuksen sivulta
 • Etäkoultukset: maksuttomia


Roolityypit

Jos täytät leirivuonna vähintään 20 vuotta, olet ohjaaja. Jos olet tätä nuorempi, olet apuohjaaja. Ohjauskertoja laskettaessa ei huomioida jatkoleirejä, ainoastaan varsinaiset protuleirit.

Mikäli et ole leirivuotta edeltävien kolmen vuoden sisällä toiminut Protussa apuohjaajana, kouluttajana tai rekrytoijana ja olet nyt hakemassa ensi kertaa ohjaajaksi, roolisi on UO. Jos protuleirin vetämisestä on jo vierähtänyt reippaasti aikaa, voit valita UO-roolin myös, vaikka olisitkin joskus toiminut ohjaajana.

Etkö tiedä omaa rooliasi? Katso vinkkiä täältä!

 • UA (uusi apuohjaaja), leirivuonna alle 20-vuotias protuleirin käynyt, ensimmäistä kertaa apuohjaajana
  • 1-koulutus: SUPER1/SVENSKA1 tai UA1 (jos lähiseudulla ei ole UA1-koulutusta, UA:n 1-koulutus on SUPER1/SVENSKA1)
  • 2-koulutus: SUPER2/SVENSKA2
    
 • UVA (uusvanha apuohjaaja), leirivuonna alle 20-vuotias, toista kertaa apuohjaajana
  • 1-koulutus: TEEMA tai SUPER1/SVENSKA1 (UVA:n suositeltava 1-koulutus on TEEMA, johon matkat korvataan koko maasta. SUPER1/SVENSKA1 käy myös.)
  • 2-koulutus: SUPER2/SVENSKA2
    
 • VVA (vanhavanha apuohjaaja), leirivuonna alle 20-vuotias, kolmatta tai neljättä kertaa apuohjaajana
  • 1-koulutus: ei tarvitse käydä
  • 2-koulutus: TEEMA tai SUPER2/SVENSKA2 (VVA:lle riittää yksi koulutus, mutta halutessaan saa käydä kaksi. Matkat korvataan molempiin koulutuksiin.)
    
 • UO (uusi ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, ei aiempaa protukokemusta tai apuohjaajana, rekrytoijana tai kouluttajana toimimisesta on yli kolme vuotta
  • 1-koulutus: SUPER1/SVENSKA1
  • 2-koulutus: SUPER2/SVENSKA2
    
 • UPO (uusi protukasvanut ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, mutta toiminut tulevaa leirivuotta edeltävien kolmen vuoden sisällä apuohjaajana, rekrytoijana tai kouluttajana
  • 1-koulutus: TEEMA tai UPO1 tai SUPER1/SVENSKA1 (UPO voi korvata 1-koulutuksensa myös EA-koulutuksella.)
  • 2-koulutus: SUPER2/SVENSKA2
    
 • UVO (uusvanha ohjaaja), toiminut UO:na tai UPO:na kolmen vuoden sisällä
  • Koulutukset: Yksi koulutus riittää ja VOE-koulutusta suositellaan lämpimästi, mutta melkein kaikki koulutukset sopivat (paitsi UA1 ja UPO1). Jos UVO/VVO haluaa EA-koulutuksen, se tulee käydä toisen koulutuksen lisäksi. 
  • Kolme vuotta tai pidempään toiminnasta poissa olleita suositellaan päivittävän tietonsa yhdessä tai kahdessa koko viikonlopun mittaisessa koulutuksessa. Jos protutoiminnasta on yli kolme vuotta, tulee hakea roolia UO.
    
 • VVO (vanhavanha ohjaaja), toiminut useamman kerran ohjaajana tai kerran UPO:na tai UVO:na kolmen vuoden sisällä
  • Koulutukset: Sama kuin UVO

 

Koulutustyypit

 • SUPER1 on kaikille rooleille sopiva ykköskoulutus, joka tarjoaa perustiedot leirinvedosta, Protusta järjestönä, siitä miksi protuleirejä tehdään ja mahdollisuuden tavata kokeneempia leirinvetäjiä. 
 • UA1 on uusille apuohjaajille tarkoitettu ykköskoulutus, joka antaa perustiedot leirinvedosta, Protusta järjestönä ja leirin tavoitteista. Jos sopivaa UA1-koulutusta ei ole, uusi apuohjaaja ilmoittautuu SUPER1-koulutukseen. 
 • SUPER2 on kaikille rooleille sopiva kakkoskoulutus, joka painottuu leiriohjelman suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. 
 • UPO1 on perjantaina jonkin SUPER2-koulutuksen yhteydessä järjestettävä yhden illan koulutus, jolla UPOt voivat korvata oman 1-koulutuksensa. 
 • VOE eli Vanhojen Ohjaajien Erikoiskoulutus: Yhden lauantain pituinen koulutus, johon osallistuu vain vanhoja ohjaajia. 
 • TEEMA-koulutus sopii kaikille rooleille. Siellä käsitellään jotain leirinvetoon liittyvää teemaa syvällisesti ja monipuolisesti. 
 • EA-koulutukset ovat ensiapukoulutuksia. Niitä suositellaan ohjaajille ja täysi-ikäisille apuohjaajille. 
 • MTEA-koulutukset ovat mielenterveyden ensiapukoulutuksia. Niitä tarjotaan tukihenkilöille sekä lisäksi ylimääräisenä koulutuksena tiimiläisille. 
 • SVENSKA-koulutukset ovat ruotsinkielisiä, SUPER-koulutuksia vastaavia koulutuksia.

 

Ilmoittautumisohje

 1. Tiimiläisrooli haetaan ja koulutuksiin ilmoittaudutaan kirjautuneena sivustolle
  • Jos sinulla on jo tunnus - esim. olet käynyt leirin tai ollut tiimissä - kirjaudu samalla tunnuksella. Jos et muista salasanaa, voit tilata uuden, joka tulee tunnukselle annettuun sähköpostiin. Jos salasanaviestiä ei tule, tarkistakaa myös huoltajan sähköpostiosoite.
  • Jos sinulla ei ole tunnusta, rekisteröidy täällä
 2. Kirjautumisen jälkeen: hae tiimiroolia
  • Jos haet apuohjaajaksi, tarkista profiilisivultasi, oletko yhdistyksen jäsen. Mikäli et ole jäsen, hae jäsenyyttä pikaisesti! Yhdistyksen jäsenyys on ehto apuohjaajana toimimiselle. Ohjaajalta jäsenyyttä ei vaadita, mutta jäsenet saavat alennusta koulutusten täysihoitomaksuista.
  • Täytä roolihakemus profiilisivullasi
  • Rooli myönnetään muutaman päivän sisällä hakemisesta. Myönnetystä roolista tulee ilmoitus sähköpostiin, ja se näkyy myös profiilisivulla.
 3. Roolin saamisen jälkeen: Ilmoittaudu koulutukseen
  • Ilmoittaudu koulutukseen koulutuksen-sivulla. Järjestelmä näyttää avoimena ne koulutukset, jotka sopivat roolillesi ja joissa on vielä tilaa roolillesi.
  • Jos oman alueesi koulutus on täynnä, ota yhteyttä toimistoon, niin sinua autetaan etsimään koulutus!
 4. Koulutuksen vaihtaminen
  • Voit vaihtaa koulutustasi, jos sekä koulutukseen jonka olet perumassa että koulutukseen johon aiot vaihtaa, on aikaa vähintään kaksi viikkoa. Peru ensin vanha koulutuksesi, ja sen jälkeen voit ilmoittautua toiseen koulutukseen.
  • Jos koulutuksen vaihtaminen jäsensivujen kautta ei ole mahdollista, ota yhteyttä Protun toimistoon.
© Prometheus-leirin tuki ry