På grund av den stora efterfrågan på protulägren kommer platserna för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar att lottas ut. Lottningen kommer att ske i början av 2024, och vi kommer att ge mer information när vi närmar oss det datumet.

Lägerplatser och datum för sommaren 2024 kommer att publiceras i december.

Protus extra generalförsamling kommer att avsätta föreningens nuvarande styrelse och välja en ny styrelse.

Protus styrelse har kommit fram till att den inte kan agera i föreningens bästa intresse i sin nuvarande form. Enligt 35 § 1 mom. i föreningslagen (503/1989) (678/2010) ska styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningens beslut sköta föreningens angelägenheter omsorgsfullt. Styrelsen bad Protu vårmöte den 15–16 april att bedöma om styrelsen åtnjuter föreningsförsamlingens förtroende. Vårmötet beslutade att styrelsen inte åtnjuter dess förtroende.

Vid den extraordinära generalförsamlingen den 29 april kommer val av styrelse att hållas. Protu söker en ordförande och 8–10 styrelsemedlemmar för den återstående tiden av mandatperioderna 2022–2023 och 2023–2024. Det slutliga antalet medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Vem som helst som är medlem i Prometheus-lägrets stöd rf och har fyllt 15 år kan ställa upp. Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots det inte en förutsättning för att söka med. Vi välkomnar sökande från olika bakgrunder. Kom ändå gärna och rösta, även om du inte själv vill ställa upp för val. (En medlem kan berättiga en annan medlem till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt.)

Prometheus-lägrets stöd rf:s extra generalförsamling hålls den 29.4.2023 i Helsingfors, i Protus kontor (Löneboställstorget, kontor 7). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom.

Tillägsinformation för medlemmar: https://www.protu.fi/yleiskokous29042023/

Om du vill ställa upp i styrelsevalet anmäla dig till adressen: vaalit@protu.fi

Prometheus-lägrets stöd rf:s lagstadgade vårmöte hålls under under lördagen och söndagen 15.–16.4.2023 i Lahden yhteiskoulu (Kyrkogatan 2, 15110 Lahtis). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Tillägsinformation för medlemmar: https://www.protu.fi/kevatkokous2023/

Anmälan till sommarens protuläger öppnar först tisdagen 7.3.2023 kl. 10.00. Under sommaren 2023 ordnas tre svenskspråkiga läger: 4.–11.6 i Halslax i Sagu samt 25.6–2.7 och 23.–30.7 i Noux i Esbo.

Lägeranmälan kan göras antingen av deltagaren själv eller av deltagarens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan anmäla flera ungdomar till lägren. När du registrerar dig för lägret behöver du inte ha ett användarkonto skapat i förväg, men ett användarnamn skapas när du registrerar dig för lägret. För inskrivna under 18 år skapas konton för både deltagaren och vårdnadshavaren. Men om du vill kan du skapa ett konto i förväg. Vid registrering av användarkonto uppger personer under 18 år vårdnadshavarens kontaktuppgifter, varvid ett separat användarkonto skapas även för vårdnadshavaren.