Protulägren inför sommaren 2024 har nu publicerats på Protus webbplats. Det kommer att hållas 60 ungdomsläger för 14-16-åringar, inklusive 46 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger.

Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/

För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/

Dessutom kommer det att finnas 2 finskspråkiga sennuläger för 17-21-åringar och 1 finskspråkigt vuxenläger för över 20-åringar.

Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

På grund av den stora efterfrågan på protuläger lottas platserna till ungdomsläger och sommarläger ut. Lottningen inleds tisdagen den 9 januari kl. 11.00 och avslutas onsdagen den 31 januari. Alla deltagare i lottningen under denna period kommer att behandlas likvärdigt.

Lägerplatserna lottas ut bland deltagarna och resultatet meddelas tisdagen den 13.2. Alla deltagare informeras om resultatet av lottningen via e-post.

Det kommer inte att finnas någon väntelista för ungdomsläger och sennuläger. Annulleringsplatser lottas ut på en separat ansökningsblankett, som öppnas efter själva lottningen i februari.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.
 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principer, lägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • I formuläret kan du prioritera svenskspråkiga läger, temaläger, och engelskspråkiga internationella läger. Det är också möjligt att prioritera lägerplatser. Att prioritera läger minskar inte chanserna att få en plats på andra läger (dvs. att prioritera t.ex. ett temaläger minskar inte chanserna att få en plats på ett vanligt ungdomsläger).
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • Om det finns två syskon (t.ex. tvillingar) i en familj som vill åka på samma typ av läger (ungdomsläger eller sommarläger) och bara vill få en plats om de båda åker på lägret, måste de fylla i en blankett tillsammans. I detta fall kan båda använda samma blankett för att vinna en plats tillsammans, antingen på samma läger eller på en annan plats eller tid, beroende på deklarationen. I detta fall kommer inga separata formulär för syskonen att fyllas i för lottningen. Om båda kan få en lägerplats utan att den andra får en lägerplats, kan de delta i utlottningen på separata blanketter. I detta fall lottas de inte tillsammans utan separat (dvs. det ena syskonets vinst påverkar inte det andra syskonets lottningsresultat).
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.
 • En lägerplats som vunnits i utlottningen kan avbokas, men kan inte bytas mot en annan lägerplats.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

Det är dags igen att söka en ordförande och medlemmar till Protus styrelse! Protu söker en ordförande och cirka 3–5 styrelsemedlemmar för mandatperioden 2024–2025. Det slutliga antalet av medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Över 18-åriga kan kandidera till ordförande och över femtonåriga till styrelsemedlem! Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots inte en förutsättning för sökandet. Om du vill ställa upp i styrelseval ska du anmäla dig till valdelegationen: vaalit@protu.fi

Förutom att ställa upp som kandidat är röstningen i styrelseval också ett viktigt sätt att göra skillnad! Valet sker i samband med Protus generalförsämling i Kesärinne i Tusby. Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Alla föreningsmedlemmar är välkomna att rösta!

Prometheus-lägrets stöd rf:s lagstadgade höstmöte hålls under under lördagen och söndagen 4.–5.11.2023 i Kesärinne lägercenter (Turaniementie 27, Rusutjärvi). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Tillägsinformation för medlemmar: https://protu.fi/syyskokous-2023

På grund av den stora efterfrågan på protulägren kommer platserna för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar att lottas ut. Lottningen kommer att ske i början av 2024, och vi kommer att ge mer information när vi närmar oss det datumet.

Lägerplatser och datum för sommaren 2024 kommer att publiceras i december.

Protus extra generalförsamling kommer att avsätta föreningens nuvarande styrelse och välja en ny styrelse.

Protus styrelse har kommit fram till att den inte kan agera i föreningens bästa intresse i sin nuvarande form. Enligt 35 § 1 mom. i föreningslagen (503/1989) (678/2010) ska styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningens beslut sköta föreningens angelägenheter omsorgsfullt. Styrelsen bad Protu vårmöte den 15–16 april att bedöma om styrelsen åtnjuter föreningsförsamlingens förtroende. Vårmötet beslutade att styrelsen inte åtnjuter dess förtroende.

Vid den extraordinära generalförsamlingen den 29 april kommer val av styrelse att hållas. Protu söker en ordförande och 8–10 styrelsemedlemmar för den återstående tiden av mandatperioderna 2022–2023 och 2023–2024. Det slutliga antalet medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Vem som helst som är medlem i Prometheus-lägrets stöd rf och har fyllt 15 år kan ställa upp. Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots det inte en förutsättning för att söka med. Vi välkomnar sökande från olika bakgrunder. Kom ändå gärna och rösta, även om du inte själv vill ställa upp för val. (En medlem kan berättiga en annan medlem till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt.)

Prometheus-lägrets stöd rf:s extra generalförsamling hålls den 29.4.2023 i Helsingfors, i Protus kontor (Löneboställstorget, kontor 7). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom.

Tillägsinformation för medlemmar: https://www.protu.fi/yleiskokous29042023/

Om du vill ställa upp i styrelsevalet anmäla dig till adressen: vaalit@protu.fi

Prometheus-lägrets stöd rf:s lagstadgade vårmöte hålls under under lördagen och söndagen 15.–16.4.2023 i Lahden yhteiskoulu (Kyrkogatan 2, 15110 Lahtis). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Tillägsinformation för medlemmar: https://www.protu.fi/kevatkokous2023/

Anmälan till sommarens protuläger öppnar först tisdagen 7.3.2023 kl. 10.00. Under sommaren 2023 ordnas tre svenskspråkiga läger: 4.–11.6 i Halslax i Sagu samt 25.6–2.7 och 23.–30.7 i Noux i Esbo.

Lägeranmälan kan göras antingen av deltagaren själv eller av deltagarens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan anmäla flera ungdomar till lägren. När du registrerar dig för lägret behöver du inte ha ett användarkonto skapat i förväg, men ett användarnamn skapas när du registrerar dig för lägret. För inskrivna under 18 år skapas konton för både deltagaren och vårdnadshavaren. Men om du vill kan du skapa ett konto i förväg. Vid registrering av användarkonto uppger personer under 18 år vårdnadshavarens kontaktuppgifter, varvid ett separat användarkonto skapas även för vårdnadshavaren.