Till andra aktiva uppgifter

I Protu finns det andra volontäruppgifter som passar ett brett spektrum av tendenser och livssituationer! Gå med som utbildare, stödperson eller krisjour!

Gå med i utbildarna och se till att nästa sommars teammedlemmar får bra förberedelser inför en lyckad lägersommar!

SOM UTBILDARE

Stödpersonalen är ett ovärderligt stöd för lägerteamen. De erbjuder lägerteam en lågtröskel möjlighet att ventilera sina tankar och be om råd om lägerrelaterade problem i förtroende.

SOM STÖDPERSON