Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-läger

Nyfiket tänkande, lekar och aktiviteter, djupa diskussioner, nya vänner, intressanta åsikter, lägerliv och mys. Allt detta och även mer är ett Prometheus-läger, d.v.s. ett Protuläger. 

 • Protulägren är riktade för alla unga som är intresserade av att behandla samhälleliga och filosofiska frågor samt teman som behandlar sina egna liv genom t.ex. diskussioner, lekar och skådespel.
 • Lägrets mål är att förstärka deltagarnas självkänsla och erbjuda olika livsfärdigheter såsom självständigt och kritiskt tänkande och argumenterande och respekterande diskussion.
 • På lägren strävar man efter att skapa en atmosfär, som är trygg, förtroligt och respekterar deltagarnas egna gränser. Målet är att varje ung upplever sig värdefull precis som hen är.
 • Var och en ges utrymme att tänka på sin världsbild och bygga upp en egen åsikt om de ämnen som diskuteras. Allt baserar sig på förtroendet för människans förmåga att fatta beslut som berör det egna livet och att ta ansvar över sig själv, samhället och miljön.
 • Lägren varar åtta dagar och de arrangeras från juni till augusti.
 • Varje läger planeras och leds av ett utbildad team som består av två vuxenledare och fem hjälpledare.

 

Lägren är öppna för alla unga som gått ut den åttonde eller nionde klassen oberoende av världsåskådning. Vi erbjuder även ett svenskspråkigt seniorläger för 16-20-åriga (personer som inte gått sitt protu-läger efter sin åttonde eller nionde klass) och finskspråkiga vuxenläger för över 20-åringar, samt annan verksamhet inom Protu. Det är aldrig för sent att uppleva en oförglömlig vecka. Tveka alltså inte, utan anmäl dig och kom med!

 

På sommaren 2023 ordnas det tre svenskspråkiga Prometheus- läger, för alla som gått åttonde eller nionde klassen. Lägeranmälningen öppnas den 10.1.2023, kl. 10:00. Listan på lägren publiceras ca en vecka innan anmälningen öppnas.

 

Program

Lägerveckan är uppbyggd kring teman och frågor som är aktuella i ungdomars liv. Under lägret behandlas bland annat:

 • mångfald och likvärdighet
 • det egna livet och framtiden
 • samhället och påverkan
 • media
 • världsbilder och -åskådningar
 • identitet
 • miljö
 • rusmedel
 • människorelationer
 • sexualitet

 

Alla teman behandlas så mångsidigt som möjligt. Det viktigaste sättet att behandla dessa teman är genom jämlik diskussion i stora och små grupper. Lägrets teman behandlas också med hjälp av debatter, drama, lekar, simulationer och andra aktiviteter.

Dessutom ingår givetvis en vecka av lägerliv: bastu, sång, lägereld, samvaro och bra stämning.

Vid lägrets slut ordnas en slutfest till vilken lägerdeltagarnas familjemedlemmar inbjuds att fira ungdomarnas steg mot vuxenlivet.

 

Arrangörerna

Bakom planeringen och förverkligandet av lägret står ett team som under våren blivit utbildat till sitt uppdrag. Ledarna har inga färdiga svar att erbjuda ungdomarna, utan var och en får chansen att själv fundera på saker. 

På ett läger finns oftast bara 7–16 deltagare, och i gruppen uppstår en tät sammanhållning. Människor som i början av lägret varit främmande för varandra lär känna varandra under lägrets gång och blir ibland vänner för livet.

Föreningen Prometheus-lägrets stöd rf tar hand om organiserandet av lägren. Föreningen och lägren är politiskt och religiöst obundna. Föreningen får finansiellt stöd från undervisnings- och kulturministeriet och Svenska kulturfonden, men den största delen av verksamheten drivs genom frivilligt arbete.

Lägren ordnas runtom i Finland.

Lägerplatserna är ofta vanliga lägercentrum. En lugn miljö bortom stadens larm är en gynnsam omgivning för skapandet av en god lägerstämning och trevlig samvaro.

Bland de finskspråkiga lägren ordnas också diverse specialläger som man kan anmäla sig till ifall man vill gå ett Protu- läger som är lite annorlunda än ett traditionellt läger. 


Skolinformation om Protu på svenska

Vi kommer gärna till er skola och berättar om Prometheus- läger och vår verksamhet! Tag kontakt så kommer vi överrens om en lämplig tid: svenska@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry