Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-läger

Nyfiket funderande, roliga lekar, djupsinniga diskussioner, underbara människor, intressanta åsikter, heta debatter och varma kramar… Allt detta – och mycket mer – är Prometheus-lägren. Kom med och vrid och vänd på verkligheten!

Alla intresserade är välkomna!

Lägren är menade för ungdomar som just gått ut åttonde eller nionde klassen. 20 år fyllda intresserade kan även delta som lägerledare. Från början var Prometheus-lägren menade för ungdomar som inte hör till något religiöst samfund, men alla intresserade är välkomna. Nuförtiden hör ungefär var tredje lägerdeltagare till kyrkan och går också skriftskolan. Som idé föddes Prometheus-lägren på 80-talet utifrån livsåskådningselevers önskan om ett eget läger. Det första lägret ordnades år 1989.

Program

Ett Prometheus-läger är en vecka långt, i regel från söndag till söndag. Lägerveckan är uppbyggd kring teman och frågor som är aktuella i ungdomars liv. Under veckan behandlas olikheter och diskriminering, rusmedel och beroende, samhälle och påverkan, framtiden, världsbilder och -åskådningar, relationer och sexualitet samt miljö. Ämnena behandlas så mångsidigt som möjligt och på möjligast intressanta sätt. Det är onödigt att vänta sig lektioner eller föreläsningar, för det viktigaste sättet att behandla ämnena är jämlik diskussion i stora eller små grupper. Lägrets teman behandlas också i debatter, drama, lekar, simulationer och andra aktiviteter.

Arrangör

Ledarna har inga färdiga svar att erbjuda, utan var och en får en chans att fundera själv på saker, och olika synvinklar är mer än välkomna. Målet är att bit för bit bygga upp sin egen livsåskådning samt att höra andras åsikter och hitta motiveringar för sina egna. Dessutom ingår givetvis en veckas lägerliv: bastu, sång, lägereld, samvaro och bra stämning. Eftersom det på ett läger oftast bara finns 7-16 deltagare, uppstår i gruppen en tät sammanhållning. Människor som i början av lägret varit främmande för varandra kommer nära varandra och blir ibland till och med vänner för livet. Vid lägrets slut ordnas en Prometheus-fest till vilken lägerdeltagarnas familjemedlemmar inbjuds att fira deras steg mot vuxenlivet.

För planeringen och förverkligandet av lägret står ett team som under våren blivit utbildat till sitt uppdrag. Teamet består av två vuxenledare och fem hjälpledare. Hjälpledarna är 15-19 år gamla deltagare från tidigare somrars läger.

Föreningen Prometheus-lägrets stöd rf tar hand om organiseringen av lägren. Föreningen och lägren är politiskt och religiöst obundna. Föreningen får finansiellt stöd från undervisnings- och kulturministeriet, men den största delen av verksamheten sker med frivilligt arbete. Lägerledarna är frivilliga, och endast de anställda på kansliet och kockarna får lön.

Anälningsdirektiv och lägeravgift

Anmälningsdirektiv för Prometheus-läger hittar ni här, och information om lägeravgiften här.

Lägren ordnas runtom i Finland

Platserna är vanliga lägercentra. En lugn miljö bortom stadens larm är en gynnsam omgivning för skapandet av en god lägerstämning och trevlig samvaro. De olika lägerplatserna presenteras i lägerkatalog, som tyvärr bara finns på finska. Information om lägerplatserna kan också fås på kansliet.

År 2019 ordnas tre svenskspråkiga läger. Bland de finskspråkiga lägren ordnas några specialläger: ett vandringsläger, två musikläger, två motionsläger, två bildkonstläger, två teaterläger och ett ordkonstläger.

Lägerkockarna tillagar lägermaten i form av smaklig husmanskost. Dagligen bjuds det på två varma mål samt morgon-, mellan- och kvällsmål. Ingen behöver alltså gå hungrig, och alla allergier och specialdieter som anmälts i tid beaktas.

Välkommen!

 

Skolinforimation på svenska:

Vi kommer gärna till er skola och berättar om Prometheus lägren. Tag kontakt så kommer vi överrens on lämplig tid: svenska@protu.fi 

© Prometheus-leirin tuki ry