Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Info om Protu

 

En gemenskap för alla protun: Prometheus-lägrets stöd rf

Prometheus-lägrets stöd rf:s alltså Protus (grundat 1990) mening är att arrangera politiskt och religiöst obunden utbildning inför vuxenhet, vars mål är att stödja unga i att bygga upp sin egen livsåskådning. Dessutom är syftet att säkra möjligheten till utbildning inför vuxenhet för unga som inte tillhör religiösa samfund samt icke-religiösa unga.

 • Föreningen är en gemenskap för alla protun och protusinnade samt en bärande del av lägerverksamheten och annan protuverksamhet.
 • Ca 2 800 medlemmar: Vem som helst som vill stöda föreningens verksamhet kan bli medlem.
 • Den största delen av verksamheten sker genom frivilligt arbete i sektioner och arbetsgrupper. De flesta av de frivilliga är lite under eller över 20 år gamla.
 • Protu organiserar årligen ca 70 läger och tar hand om att hitta lägerplatser och utbilda över 400 frivilliga ledare och hjälpledare.
 • Kansliet och mötesrummet finns på Auroragatan 13 i Helsingfors.
 • På kansliet finns det en heltidsanställd och en deltidsanställd byråsekreterare och dessutom en deltidsanställd kommunikationskoordinator/föreningssekreterare.
 • Budget ca 700 000 €. Finansieringskällor: deltagaravgifter, medlemsavgifter, UKM statsunderstöd (150 000 €), Demokratiska bildningsförbundet (35 000 €), Svenska Kulturfonden (2000 €) och UKM bidrag för kulturtidskrifter (2000 €).

 

För många är protulägret endast det första steget i protuliv!

 • Varje sommar kommer hundratals unga efter sina läger med i protuverksamheten som medlemmar, hjälpledarare och skolinformatörer samt deltagare i fortsättningsläger, evenemang och lokalgrupper.
 • Många kommer också med i sektionsverksamheten för att t.ex. rekrytera och utbilda ledare och kockar, hitta lägerplatser, ansvara för kommunikation, ordna evenemang och publicera tidskriften.
 • Utgångspunkten för allt är att man kan lära sig nya färdigheter genom att arbeta tillsammans - en ung ålder är inget förhinder för att ansvara över utmanande uppgifter!
 • Man kan komma med som aktiv i Protus verksamhet även om man inte gått ett Protuläger. Det viktigaste är att vara protusinnad och att ha viljan att delta i en unik ungdomsverksamhet. 

 

Svenskagruppen


Svenskagruppen (svenska@protu.fi) är en avdelning som stöder, koordinerar och skapar svenskspråkig verksamhet i Protu (i Finland, den internationella avdelningen ansvarar över samarbetet med svenska föreningen Protus). Avdelningen består förutom av huvudavdelningen även också av två underorgan: Översättning & Innehållsproduktion (oversattning.svenska@protu.fi) och Human Resources & Evenemang (evenemang.svenska@protu.fi). Svenskagruppens ordförande, viceordförande samt underorganens ordförande bildar tillsammans Ordförandeskapet. Medlemmarna kan vara med i både huvud- och underorgan eller endast i huvudavdelningen.

ARBETSUPPGIFTER:
Svenskagruppen: stöda andra organ i att ha svenskspråkig verksamhet, bevaka svenskspråkigas intressen i Protu
Översättning & Innehållsproduktion: översätta informationstexter för sociala medier, nätsidorna och intern kommunikation i Protu, hålla reda på att Teammappen och andra instruktionstexter finns på svenska och uppdatera dem, kommunicera om större översättningsprojekt med andra i föreningen
HR & Evenemang: stöda andra organ i att ha tvåspråkiga evenemang, hjälpa i att hitta aktiva, stöda svenskspråkiga lokalprotu-gruppen
Ordförandepost: ordna och hålla möten, samarbeta med andra arbetsgrupper i föreningen, hålla koll på hela arbetsgruppens uppgifter, representera Svenskagruppen i olika sammanhang, redovisa verksamheten och ekonomin

DU KAN FÅ ERFARENHET I:
Svenskagruppen: koordinering, kommunikation, intressebevakning
Översättning & Innehållsproduktion: innehållsproduktion, översättning, språkvård
HR & Evenemang: rekrytering, ordna evenemang, koordinering, kommunikation
Ordförandepost: ledarskap, koordinering, kommunikation, att representera, budgetering, redovisning, kundbetjäning
 

HUR BLIR MAN MEDLEM?: Du kan komma med året runt! Ordförandeposterna delas ut i slutet av året. Sök till Svenskagruppen här.

© Prometheus-leirin tuki ry