Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Info om Protu

 

En gemenskap för alla protun: Prometheus-lägrets stöd rf

Prometheus-lägrets stöd rf alltså Protu (grundat 1990) mening är att arrangera politiskt och religiöst obunden utbildning inför vuxenhet, vars mål är att stödja unga i att bygga upp sin egen livsåskådning. Dessutom är syftet att säkra möjligheten till utbildning inför vuxenhet för unga som inte tillhör religiösa samfund samt icke religiösa unga.

 • Föreningen är en gemenskap för alla protun och protusinnade samt en bärande del av lägerverksamheten och annan protuverksamhet.

 • Medlemmar ca. 2800. Vem som helst som vill stöda föreningens verksamhet kan bli medlem.

 • Den största delen av verksamheten sker med frivilligt arbete i sektioner och arbetsgrupper. De flesta av de frivilliga är lite under eller över 20 år gamla.

 • Organiserar årligen ca. 70 läger. Tar hand om att hitta lägerplatser och utbilda över 400 frivilliga ledare och hjälpledare.

 • Kansliet och mötesrummet på Auroragatan i Helsingfors

 • På kansliet en heltidsanställd och en deltidsanställd byråsekreterare och dessutom en deltidsanställd Kommunikationskoordinator/föreningssekreterare.

 • Budget ca. 700 000 €. Finansieringskällor: deltagaravgifter, medlemsavgifter, UKM statsunderstöd (150 000 €), Demokratiska bildningsförbundet (35 000 €), Svenska Kulturfonden (2000 €) och UKM bidrag för kulturtidskrifter (2000 €).

 

För många är protulägret endast det första steget i protuliv!

 • Varje sommar kommer hundratals unga efter sina läger med i protuverksamhet som medlemmar, hjälpledarare och skolinformatörer samt deltagare i fortsättningsläger, evenemang och lokalgrupper.

 • Många kommer också med i sektionsverksamheten för att t.ex. rekrytera och utbilda ledare och kockar, hitta lägerplatser, ansvara för kommunikation, ordna evenemang och publicera tidskriften.

 • Utgångspunkt för allt är att man kan lära genom att göra tillsammans, och en ung ålder är inget förhinder för att ansvara över utmanande uppgifter.

 • Man kan komma med som aktiv i Protus verksamhet även om man inte gått ett protuläger. Det viktigaste är att vara protusinnad och att ha viljan att göra unik ungdomsverksamhet.

 

© Prometheus-leirin tuki ry