Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Principerna för Prometheus-lägren

 

Enligt föreningens stadgar är syftet med dess verksamhet att ”arrangera politiskt och religiöst obunden utbildning inför vuxenhet, vars mål är att stödja unga i att bygga upp sin egen livsåskådning. Dessutom är syftet att säkra möjligheten till utbildning inför vuxenhet för unga som inte tillhör religiösa samfund samt icke religiösa unga.”

 

Målen för fostran

 • att stöda individens egen utveckling, att godta sig som individ

 • att ha ett etiskt förhållande till andra och att upphöja andras liv

 • att skapa demokratiska och rättvisa gemenskaper

 • att respektera naturen och skydda miljön på jorden

 • att bygga en värld grundad på fred, rättvisa och omsorg.

 

Principerna för fostran

 • att respektera de unga och värna om deras egenvärde

 • att uppmuntra till kreativitet och självständigt tänkande

 • att tillämpa principen om fri forskning och

  • handleda de unga till att tänka kritiskt och kreativt på alla livets frågor

  • ha som mål att finna ett levnadssätt som är meningsfullt för det egna jaget och för andra

 • att tillämpa demokratiska principer

 • att beakta den ungas egen livserfarenhet

 • att motivera och uppmuntra till att ta tag i även svåra etiska problem.

 

Grunden för dessa är den humanistiska livssynen

 • Världen vi förnimmer är allt vi vet om livet.

 • Människan, som är en del av den här fysiska världen, är ensam ansvarig för de

 • avgöranden som sker på vår planet.

 • Ett öppet utforskande sinne och förnuftet är förutsättningar för att man skall kunna tolka och förstå sina upplevelser.

 

Se också:

© Prometheus-leirin tuki ry