Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Utbildningar på svenska

Sidan uppdateras

 Utbildningarna på svenska

Ta hänsyn till följande saker före du anmäler dig till utbildningar:

  • Om du söker till hjälpledare: kolla från din profil om du är en medlem i föreningen. Om du inte är medlem och märker det först på hösten, men vill ändå med i ett lägerteam på sommaren, bör du hastigt ansöka om medlemskap! Medlemskapet är en förutsättning för att bli hjälpledare.
  • Ansökan om roller börjar i hösten och slutar då alla utbildningar som motsvarar rollerna är fulla.
  • Anmälningen till utbildningarna börjar den 14.12 och fortsätter så länge det finns platser i utbildningarna.
  • Teamutbildning. Efter ett lägerteam har bildats (mellan april och maj), inbjuds teamet till en teamutbildning, dit varje medlem måste anmäla sig.
  • Utbildningsbrev skickas till alla anmälda senast en vecka före utbildningen. I brevet finns de ansvariga utbildarnas kontaktuppgifter och information om t.ex. gemensam transport.
  • Tidtabell. Utbildningarna börjar typiskt på en lördag kl. 10 och slutar på söndag kl. 14. Tiderna bekräftas i utbildningsbrevet.
  • Avgifter. Varje deltagare debiteras en avgift (Protus medlemmar 25 €, andra 30 €). I priset ingår mat, logi, program och transport. Avgiften betalas med kontanter på plats.
  • Ersättningar för resor med offentlig trafik (billigaste sättet) kan ansökas. Som utgångspunkt betalas ersättningar endast till egna områdets närmaste utbildning, men med goda grunder kan be om ett undantag från kansliet.
  • De blivande ledarnas välmående är viktigt för Protu. Ifall du funderar om ditt egna orkande, lönar det sig att bekanta sig med punkterna om orkande som hittas här.

Listan på de svenskspråkiga utbildningarna hittas här.

 

Distansutbildningarna

Protus 1- och 2-utbildningar (SUPER1/UA1/SVENSKA1 och SUPER2/SVENSKA2) kan år 2022 också avläggas på distans.

Ifall ditt deltagande till en utbildning avbokats på grund av coronabegränsningarna bör du delta i en distansutbildning för att kunna komma med i ett lägerteam. Du kan också direkt anmäla dig till distansutbildningar trots att du inte hade anmält dig till närutbildningar från tidigare. Distansutbildningarnas innehåll motsvarar närutbildningarnas, och vare sig du gick utbildningarna på plats eller på distans påverkar inte dina möjligheter att komma till ett lägerteam.

På januari och februari månads SUPER1/UA1/SVENSKA1 -utbildningar kan delta endast personer födda år 2003 och yngre. Från 1.3. är närutbildningarna öppen för alla deltagare. 

Vi rekommenderar ytterligare att alla icke-myndiga avlägger åtminstone en av utbildningarna (SUPER1/UA1/SVENSKA1 eller SUPER2/SVENSKA2) på distans, men man kan också välja att delta på båda utbildningarna på plats.

OBSERVERA! De svenskspråkiga distansutbildningarna har samma namn som de finskspråkiga, men deras rubrik är markerad som ”distansutbildning” på utbildningssidan. En svenskspråkig utbildnings rubrik kan alltså se ut så här: Etä-Super2-LEIRI Distansutbildning (Svenska)).

SVENSKA1-utbildningarna på distans

SVENSKA1-utbildningen är uppdelad i tre olika zoom-distansmoduler:

 1. Etä-Super1-LEIRI (3 timmar)

Innehåll: I modulen fördjupar man sig i vad som gör protuläger protuläger. Under utbildningen går man igenom lägrens målsättningar och innehåll.

 2. Etä-Super1-TIIMILÄISYYS (3 timmar)

Innehåll: I modulen lär man sig vad teammedlemskap innebär och funderar över sig själv som en teammedlem. Under utbildningen behandlas bl.a. feedbacksgivning och teammedlems position.

3. Etä-Super1-HARJOITUKSET (4 timmar)

Innehåll: Under modulen introduceras man till att leda diskussion under protuläger. Under utbildningen övar man också att själv leda en diskussion i smågrupper.

Därtill ordnas det för nya vuxenledare (UO) en egen modul Etä-Super1-UO-INTRO (3 h) (erbjuds endast på finska) som bör gås innan de övriga distansutbildningarna. Under UO-modulen går man igenom allmänt om Protu och protu-läger samt lägrens grundläggande principer. Man har möjlighet att ställa frågor om ledarskap och diskutera om ämnet tillsammans med andra nya vuenledare.

1-utbildningen ska ha avlagts innan man deltar på en 2-utbildning.

SVENSKA2-utbilndingarna på distans

SVENSKA2-utbildningen är uppdelad i tre olika zoom-distansmoduler:

1. Etä-Super2-SUUNNITTELU (3 h)

Innehåll: Modul åt nya teammedlemmar där man fördjupar sig i att planera  lägerprogrammet, olika behandlingssätt och arbetsfördelning i teamet.

2. Etä-Super2-LEIRITUNNELMA (3 h)

Innehåll: Modul åt nya teammedlemmar där man funderar kring skapandet av en god lägermiljö. Det erbjuds olika tekniker för att ge varje lägerdeltagare en lyckad lägerupplevelse. Under utbildningen behandlas bl.a. lägerdeltagarnas mångfalld samt feedbacksgivandets och lekandets betydelse under lägret.

3. Etä-Super2-HARJOITUKSET (4 h)

Innehåll: Praktisk utbildningsmodul där man över på att planera lägerveckan och lägerprogram samt lösande av problematiska lägersituationer i smågrupp.

De som varit i lägerteam tidigare ska delta på en egen modul: “Etä-Super2-VANHAT”, som fördjupar kunskaperna i planering, lägerledning och teametsammarbete. Därtill bör alla erfarena hjälpledare (UVA och VVA) delta på Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU -modulen (erbjuds även på svenska).

1-utbildningen ska ha avlagts innan man deltar på en 2-utbildning.

Vilka utbildningar ska jag gå?

UA (ny hjälpledare): Etä-Super1-Leiri, Etä-Super1-TIIMILÄISYYS och Etä-Super1-HARJOITUKSET samt Etä-Super2-SUUNNITTELU, Etä-Super2-LEIRITUNNELMA, Etä-Super2-HARJOITUKSET

UVA (hjälpledare som lett ett läger): Etä-Super1-Leiri, Etä-Super1-TIIMILÄISYYS och Etä-Super1-HARJOITUKSET samt Etä-Super2-VANHAT, Etä-Super2-HARJOITUKSET,  Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU

VVA (hjälpledare som lett två eller tre läger): (behöver inte gå 1-utbildningar) Etä-Super2-VANHAT, Etä-Super2-HARJOITUKSET,  Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU

UO (ny vuxenledare som inte lett protuläger förut): Etä-Super1-UO-INTRO, Etä-Super1-LEIRI, Etä-Super1-TIIMILÄISYYS  ja Etä-Super1-HARJOITUKSET samt  Etä-Super2-SUUNNITTELU, Etä-Super2-LEIRITUNNELMA, Etä-Super2-HARJOITUKSET

UPO (vuxenledare som har erfarenhet av att leda flera protuläger från tidgare): Etä-Super1-LEIRI, Etä-Super1-TIIMILÄISYYS  ja Etä-Super1-HARJOITUKSET samt Etä-Super2-VANHAT, Etä-Super2-HARJOITUKSET

UVO (nygammal vuxenledare): Rekommenderas avlägga VOE-utbildningen. Ifall man vill kan man avlägga en 1- eller 2-utbildning

VVO (gammalgammal vuxenledare): Kan gå en valfri utbildningshelhet (SVENSKA1 eller -2), men rekommenderas avlägga VOE-utbildningen. Kan ersätta utbildningen med en egen diskussion med en rekryterare (ta kontakt med rekryterarna).

© Prometheus-leirin tuki ry