Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälning till utbildningar

Observera detta innan du anmäler dig till utbildningarna 

 • Utbildningarna på svenska. Protu arrangerar lägerledarutbildningar även på svenska. SVENSKA1-utbildningen motsvarar den finskspråkiga SUPER1-utbildningen. SVENSKA2-utbildningen motsvarar den finskspråkiga SUPER2-utbildningen. För dem som vill vara med i teamet år 2023 arrangeras det två SVENSKA1-utbildningar och två SVENSKA2-utbildningar mellan januari och februari. Listan på de svenskspråkiga utbildningarna hittas här
 • Vi rekommenderar att delta i de svenskspråkiga utbildningarna om du kan leda ett Protu-läger på svenska. Om SVENSKA-utbildningarna inte passar in i din tidtabell och du kan utbilda dig på finska, så kan du också delta i de finskspråkiga utbildningarna.
 • Ansökan om roller startar i slutet av augusti och avslutas när utbildningsplatserna för den egna rollen är fyllda.
 • Deltar du som hjälpledare för första gången? Läs detta informationspaket innan du anmäler dig till utbildningarna!
 • Deltar du som vuxen ledare för första gången? Läs detta informationspaket innan du anmäler dig till utbildningarna!
 • Deltar ditt barn som hjälpledare för första gången? Läs detta informationspaket för vårdnadshavare till nya hjälpledare!
 • Obs! Du som varit med på lägret eller annan verksamhet: du har redan ett användarnamn, skapa inte dubbla användarnamn! Logga in med ditt gamla användarnamn (av formatet Efternamn Smeknamn). Du kan beställa ett lösenord via e-post under ”Logga in” (lägerdeltagarens användarnamn har oftast vårdnadshavarens e-post).
 • Anmälning till utbildningar startar den 18.10 kl. 10 och fortsätter så länge som det finns utrymme på utbildningarna. Anmälningsinstruktionerna hittar du här. Se svar på tekniska frågor här om du har problem med www-sidorna.
 • Säkerhet. Utbildningarna organiseras tryggt i enlighet med gällande coronainstruktioner. Mer information om coronainstruktionerna hittar man här.
 • Distansutbildning. Protu erbjuder även möjligheten att delta i utbildningarna på distans under våren 2023. Mer information om distansutbildningar här.
 • Belastningsregistret kontrolleras av alla över 18 år eller från frivilliga som fyller 18 år under lägeråret. Protu beställer ett utdrag ur belastningsregistret på uppdrag av den frivilliga med hens samtycke. Samtycke till kontroll av belastningsregistret är en förutsättning för att vara med i teamet.
 • Teamutbildning. Efter att lägerteamen är bildade (i mars) måste varje teammedlem anmäla sig till sin egen teamutbildning. Teamutbildningen kan man inte välja själv, utan hela teamet kallas in till en viss utbildning. Läs mer om teamutbildningarna här (på finska).
 • Utbildningsbrevet för närutbildningarna skickas via e-post ca en vecka före utbildningen och där hittar man kontaktuppgifterna för de ansvariga utbildarna, information om vad som ska tas med och ankomstinstruktionerna. I utbildningsbreven för distansutbildningarna finns en Zoom-länk och instruktioner för att delta i distansutbildningen och de skickas 2–3 dagar före utbildningen.
 • Klockslag. Vanligtvis startar veckoslutsutbildningen på lördagen kl. 10 och slutar kl. 14 på söndagen. Start- och sluttiderna bekräftas i utbildningsbrevet. Distansutbildningarna som ordnas på vardagskvällar börjar vanligtvis kl. 17.
 • Anmälningen avslutas på torsdag morgon kl. 07.00 för utbildningarna som startar på lördagen och söndagen. Anmälningen till utbildningar som ordnas på vardagskvällar avslutas på morgonen samma dag kl. 07.00. Samma tider gäller både när- och distansutbildningar. Om du vill anmäla dig till utbildningen efter detta och det finns plats i utbildningen, vänligen kontakta Protus kontor.
 • Utbildningsavgiften omfattar mat, boende, program och transport. Utbildningsavgifterna hittar du här. Om du behöver avdrag på utgifterna på grund av att du är mindre bemedlad, kan du ansöka om det med en fritt formulerad e-postansökan från Protus kontor protu@protu.fi.
 • Gemensam transport ingår i priset och ordnas från närmaste storstad till utbildningsplatsen om platsen inte kan nås med kollektivtrafik. Du behöver inte anmäla dig skilt till den gemensamma transporten. Mer information om den gemensamma transporten och kollektivtrafiken hittar du i utbildningsbrevet och i detta dokument.
 • Reseersättningar. Man kan ansöka om reseersättning för utbildningar från Protu. Ersättning betalas i princip endast för utbildningar i din egen region. Mer information om reseersättningarna hittar du här.
 • Välmående. Teammedlemmarnas välmående är viktigt för Protu. Om du är fundersam över din egen ork, bör du bekanta dig med punkterna i ”Ta hänsyn till före lägret”-delen.

Anmälningsinstruktioner

 1. Logga in på Protus sidor

 • Teamrollen ska ansökas och man anmäler sig till utbildningarna när man är inloggad på Protus sidor. 
 • Om du redan har ett användarnamn – du t.ex. varit på lägret eller i ett team – logga in med samma användarnamn. Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt och det kommer till e-posten som angetts för användarnamnet. Om lösenordsmeddelandet inte kommer kan ni kontrollera även vårdnadshavarens e-postadress.
 • Om du inte har ett användarnamn, registrera dig här (på finska).

2. Efter inloggningen: Ansök om en teamroll

 • Om du ansöker om att vara hjälpledare, kontrollera din profilsida om du är medlem i föreningen. Om du inte är medlem så måste du snabbt ansöka om medlemskap! Medlemskap i föreningen är ett kriterium för att vara hjälpledare. Medlemskap krävs inte av ledaren.
 • Fyll i rollansökan på din profilsida.
 • Rollen beviljas inom några dagar efter ansökan. En bekräftelse om den beviljade rollen skickas till din e-post och visas även på din profilsida.
 • Efter att du beviljats rollen: anmäl dig till utbildningen

3. Anmäl dig till utbildningen via Utbildningarna-sidan.

 • Systemet visar de öppna utbildningarna som passar din roll och där det fortfarande finns utrymme för din roll.
 • Om utbildningen i din region  är full kan du kontakta kontoret så hjälper vi dig att hitta en utbildning!

4. Utbyte eller inhibering av utbildning

 • Om du lyckas själv inhibera din plats i en utbildning, kan du göra det själv. Om du vill byta ut en utbildning mot en annan ska du inhibera först den gamla utbildningen och efter det kan du anmäla dig till en annan. 
 • Om du inte lyckas med att byta utbildningarna kan du kontakta Protus kansli. 

Rolltyper

Om du fyller minst 20 år under lägeråret, är du ledare. Om du är yngre, är du hjälpledare.

Fortsättningslägren tas inte i beaktande vid beräkning av ledartillfällen, endast de egentliga Protu-lägren.

Du är en UO (ny ledare) om du är över 20 och inte har tidigare Protu-erfarenhet. Du är en UO även då du inte har arbetat som ledare eller hjälpledare, utbildare eller rekryterare på Protu under de senaste fem åren som föregick lägeråret och du ansöker om att bli ledare för första gången. 

 • UA (ny hjälpledare), genomgått lägret, hjälpledare för första gången, under 20 år under lägeråret
  • 1-utbildning: antingen SUPER1/SVENSKA1 eller UA1
  • 2-utbildning: SUPER2/SVENSKA2
 • UVA (hjälpledare som lett ett läger), andra gången som hjälpledare, under 20 år under lägeråret
  • 1-utbildning: antingen TEEMA eller SUPER1/SVENSKA1 (rekommendationen är TEEMA)
  • 2-utbildning: SUPER2/SVENSKA2
 • VVA (hjälpledare som lett två eller tre läger), tredje eller fjärde gången som hjälpledare, under 20 år under lägeråret
  • 1-utbildning: behövs ej
  • 2-utbildning: antingen TEEMA eller SUPER2/SVENSKA2 (rekommendationen är TEEMA. VVA får genomgå två utbildningar om hen vill och båda utbildningarnas resor ersätts)
 • UO (ny vuxenledare som inte lett protuläger förut), första gången som ledare, minst 20 år under lägeråret, ingen tidigare Protu-erfarenhet eller fungerat som hjälpledare, rekryterare eller utbildare för över fem år sedan
  • Innan andra utbildningar: UO-intro
  • 1-utbildning: SUPER1/SVENSKA1
  • 2-utbildning: SUPER2/SVENSKA2
 • UPO (vuxenledare som har erfarenhet av att leda flera protuläger från tidgare), första gången som ledare men varit verksam som hjälpledare, rekryterare eller utbildare under de fem åren som föregick lägeråret, minst 20 år under lägeråret
  • 1-utbildning: behövs ej
  • 2-utbildning: SUPER2/SVENSKA2
 • UVO (nygammal vuxenledare), varit verksam som UO under de senaste fem åren
  • Utbildningar: en utbildning är tillräcklig, rekommendationen är VOE men alla utom UA1 är passande.
  • Du kan också ersätta utbildningarna med förstahjälpsutbildning eller utbildning för psykisk förstahjälp OCH personlig rekryteringsdiskussion. Kontakta oss angående rekryteringsdiskussionen så snabbt som möjligt rekry@protu.fi.
  • Om det gått över fem år sedan du senast varit verksam inom Protu så måste du ansöka om rollen UO.
 • VVO (gammagammal vuxenledare), varit verksam som ledare flera gånger eller som UPO eller UVO under de senaste fem åren
  • Utbildningar: en utbildning är tillräcklig, rekommendationen är VOE men alla utom UA1 är passande.
  • Du kan också ersätta utbildningarna med förstahjälpsutbildning eller utbildning för psykisk förstahjälp OCH personlig rekryteringsdiskussion. Kontakta oss angående rekryteringsdiskussionen så snabbt som möjligt rekry@protu.fi.
  • Vid behov kan du genomgå endast rekryteringsdiskussionen om du inte får utbildningarna att passa in i din tidtabell.

Typ av utbildning

 • SUPER1 är en inledande utbildning lämplig för alla roller och erbjuder grundläggande information om att leda ett läger, Protu som organisation, varför Protu-läger arrangeras och en möjlighet att träffa lägerledare med mer erfarenhet.
 • UA1 är en inledande utbildning lämplig för nya hjälpledare och som erbjuder grundläggande information om att leda ett läger, Protu som organisation och lägrets målsättning. Dess alternativ är SUPER1 om passande UA1-utbildning inte finns.
 • SUPER2 är en fortsättningsutbildning lämplig för alla roller och fokuserar på planering och genomförande av lägerprogrammet.
 • UO-INTRO är en halvdagsutbildning avsedd för nya ledare och introducerar Protu och lägrets grundläggande saker. På utbildningen kan man ställa frågor om ledarskap och diskutera med andra nya ledare. Om du tidigare varit verksam i Protu och din roll är UO, är inte UO-INTRO en obligatorisk utbildning.
 • VOE, dvs Gamla Vuxenledares Specialutbildning: utbildningen sker under en lördag där endast gamla ledare deltar.
 • Under TEEMA-utbildningen diskuteras ett tema gällande ledandet av ett läger på ett djupgående och mångsidigt vis. TEEMA-utbildningarna är avsedda huvudsakligen för UVA- och VVA-rollerna. Även UVO eller VVO kan uppfylla sina utbildningskrav med TEEMA-utbildningen. Även andra roller får delta i TEEMA-utbildningarna men det ersätter inte andra utbildningar.
 • EA-utbildningarna är förstahjälpskurser som är godkända av Finlands Röda Kors. EA-utbildningen ger dig ett officiellt EA1-kort som är giltigt i tre år. Alla roller kan gå EA-utbildningen. Endast UVO- och VVO-rollerna kan ersätta sin utbildning med EA-utbildningen och rekryteringsdiskussionen.
 • MTEA-utbildningarna är Mieli rf:s officiella Unga psykets förstahjälp-kurser. Utbildningen ger dig Mieli rf:s officiella kursdiplom och Mieli rf:s lärobok. Alla roller kan gå MTEA-utbildningen. Endast UVO- och VVO-rollerna kan ersätta sin utbildning med MTEA-utbildningen och rekryteringsdiskussionen.
 • SVENSKA-utbildningarna är svenskspråkiga utbildningar som motsvarar SUPER-utbildningarna.

Distansutbildningarna

För dem som vill vara med i teamet sommaren 2023 erbjuder Protu möjligheten att genomföra utbildningar även på distans. Distansutbildningarnas innehåll motsvarar närutbildningarnas innehåll och påverkar inte dina möjligheter att komma med i teamet.

Distansutbildningar arrangeras inte på svenska men om dina språkkunskaper är tillräckliga kan du delta i de finskspråkiga distansutbildningarna.

Distansutbildningarna är huvudsakligen avsedda för de teammedlemmar som har svårt att delta i närutbildningar på grund av till exempel tidtabeller eller vistelseort.

Om du för första gången ansöker om att vara med i lägerteamet måste du slutföra minst en närutbildning. De första utbildningarna arrangeras inte på distans.

SUPER2-utbilndingarna på distans

SUPER2-utbildningen är uppdelad i tre olika zoom-distansmoduler:

 1. Etä-Super2-SUUNNITTELU (3 h)
 2. Etä-Super2-LEIRITUNNELMA (3 h)
 3. Etä-Super2-HARJOITUKSET (4 h)

De som varit i lägerteam tidigare ska delta på en egen modul Etä-Super2-VANHAT. Därtill bör alla erfarena hjälpledare (UVA och VVA) delta på Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU -modulen.

Vilka etä-SUPER2-moduler ska jag gå?

 • UA (ny hjälpledare) + UO (ny vuxenledare), 3 utbildningar: Etä-Super2-SUUNNITTELU, Etä-Super2-LEIRITUNNELMA, Etä-Super2-HARJOITUKSET
 • UVA (hjälpledare som lett ett läger) + VVA (hjälpledare som lett två eller tre läger), 3 utbildningar: Etä-Super2-VANHAT, Etä-Super2-HARJOITUKSET,  Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU
 • UPO (vuxenledare som har erfarenhet av att leda flera protuläger från tidgare), 2 utbildningar: Etä-Super2-VANHAT, Etä-Super2-HARJOITUKSET
 • UVO (nygammal vuxenledare) + VVO (gammalgammal vuxenledare): Rekommenderas avlägga VOE-utbildningen på distans eller som närutbildning. Om UVO eller VVO vill avlägga SUPER2-utbildningen på distans, de ska göra samma moduler som UPO.

Innehåll av etä-SUPER2-moduler

 • Etä-Super2-SUUNNITTELU (3 h): Modul åt nya teammedlemmar där man fördjupar sig i att planera  lägerprogrammet, olika behandlingssätt och arbetsfördelning i teamet.
 • Etä-Super2-LEIRITUNNELMA (3 h): Modul åt nya teammedlemmar där man funderar kring skapandet av en god lägermiljö. Det erbjuds olika tekniker för att ge varje lägerdeltagare en lyckad lägerupplevelse. Under utbildningen behandlas bl.a. lägerdeltagarnas mångfalld samt feedbacksgivandets och lekandets betydelse under lägret.
 • Etä-Super2-VANHAT (3 h): En egen modul för de som varit i lägerteam tidigare. Modulen fördjupar kunskaperna i planering, lägerledning och teametsammarbete. 
 • Etä-Super2-HARJOITUKSET (4 h): Praktisk utbildningsmodul där man över på att planera lägerveckan och lägerprogram samt lösande av problematiska lägersituationer i smågrupp.
 • Etä-Super2-REKRYKESKUSTELU (1 h): Endast UVA och VVA. En smågruppdiskussion med rekryn.

Distans-UO-INTRO

Distans-UO-INTRO är en distansutbildning för nya ledare. Utbildningen introducerar Protu och lägrets grundläggande saker. Distans-UO-INTRO-utbildningarna arrangeras under vardagskvällar.

Distans-VOE

Distans-VOE, dvs Gamla Ledares Specialutbildning är en distansutbildning för en dag för UVO- och VVO-rollerna. Distans-VOE-utbildningar arrangeras på lördagar och söndagar. Utbildningen startar kl. 10 och avslutas ca kl. 16. En 45 minuter lång matpaus ingår i utbildningen.

Reseersättningar för utbildningarna

Reseersättningar för SVENSKA-utbildningarna

Reseersättningar för de svenskspråkiga SVENSKA-utbildningarna betalas inom hela Finland. Om du är svenskspråkig och går en finskspråkig utbildning, så betalas reseersättningarna enligt instruktionerna nedan.

Protu ersätter resekostnaderna för utbildningsdeltagarna på följande sätt:

Om utbildningsplatsen inte kan nås med kollektivtrafik, arrangerar Protu gemensam transport från staden närmast utbildningsplatsen, och dit man kommer med tåg. Protu betalar resekostnaderna till den närmaste avgångsplatsen för transporten eller utbildningsplatsen. Om utbildningsplatsen kan nås med kollektivtrafik, ersätter Protu kollektivtrafikkostnaderna för hela resan.

Om du vill stöda Protus verksamhet kan du låta bli att kräva reseersättningar, antingen delvis eller helt och hållet.

Resorna ersätts för användning av rimligt prissatt adekvat kollektivtrafik och enligt de rabatter som kan tillämpas på personen. Reseersättningar ansökes efter utbildningen och betalas till bankkontot. Reseersättningar ansökes via länken som kommer i utbildningsbrevet. Resebiljetterna bifogas till begäran om ersättning.

Reseersättningar betalas inte om reseersättningsfakturan är under 7 euro. Till reseersättningsfakturan kan det bifogas resor från flera tillfällen.

Resorna ersätts i första hand för utbildningar i närområdet. Om du av vägande skäl inte har möjlighet att komma till närutbildningen eller om du inte är säker på om dina resor kommer att ersättas, så kontakta Protus kansli och kom överens om ersättningarna i förväg. Vägande skäl att delta i annan utbildning än närutbildning är till exempel ett arbetspass, familjeresa eller sjukdom.

Välj huvudsakligen en utbildning på den plats som är enklast att nå!

T.ex. om du bor i Birkaland, får du reseersättning för utbildning i Tammerforsområdet. Om du inte vet i vilket län du bor kan du söka till exempel på Wikipedia på din hemkommuns namn och ta reda på din hemkommun.

Observera att ett närområde kan täcka många län och ett län kan tillhöra två närområden. På Utbildningar-sidan kan man filtrera utbildningar efter region. Från listan nedan hittar du utbildningar i ditt närområde som du definitivt får reseersättning för.

 • Jyväskyläregionen: Mellersta Finland
 • Joensuuregionen: Norra Karelen
 • Kouvolaregionen: Kymmenedalen
 • Kuopioregionen: Norra Savolax, Södra Savolax, Kajanaland
 • Lahtisregionen: Päijänne-Tavastland, Södra Karelen
 • Uleåborgsregionen och Lappland: Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Lappland
 • Huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda
 • Riihimäkiregionen: Egentliga Tavastland
 • Tammerforsregionen: Birkaland, Satakunta
 • Åboregionen: Egentliga Finland, Åland
 • Nyland: Nyland, Östra Nyland
 • Vasaregionen: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten

Reseersättningar för UO-INTRO-, TEEMA- och VOE-utbildningar samt teamutbildningar

UO-INTRO-, TEEMA- och VOE-utbildningar arrangeras endast i Södra Finland. Om en sådan utbildning krävs eller rekommenderas för din roll får du ersättning för resorna inom hela Finland. Dessa utbildningar är märkta som utbildningar för alla områden, dvs filtrering efter närområde listar alltid sådana alternativ. Reseersättningar inom hela Finland betalas även för teamutbildningarna.

Tekniska frågor

 • Har jag redan ett användarnamn? Om du har blivit medlem eller anmält dig till ett läger har du samtidigt skapat ett användarnamn. Om ditt barn har blivit medlem eller anmält sig till ett läger har användarnamnet skapats på hens namn. Om du har ett fungerande användarnamn har du fått e-post från adressen protu@protu.fi. Ett användarnamn har skapats för dig om du har blivit medlem i Protu före 2011.
 • Vad är mitt användarnamn? Användarnamnet är alltid LÄGERDELTAGARENS namn i formatet Efternamn Smeknamn. Användarnamnet är inte en e-postadress. Användarnamnet är aldrig vårdarens namn även om e-postadressen som är bunden till användarnamnet kan vara lägerdeltagarens eller vårdnadshavarens.
 • Vilken e-postadress är bunden till användarnamnet? E-postadressen som är bunden till användarnamnet kan vara lägerdeltagarens eller vårdnadshavarens. Prova alla e-postadresser som du möjligen använt. Vårdnadshavaren kan få e-post även om hens e-postadress inte är den adress som använts under skapandet av användarnamnet. Vårdnadshavaren får e-post eftersom hens e-postadress finns i vårdnadshavarens uppgifter för lägerdeltagaren.
 • Vad gör jag om jag inte vet vare sig användarnamnet eller e-postadressens som är bunden till det? Om du inte vet ditt användarnamn eller e-postadressen som är bunden till det ska du kontakta kontoret. Skapa inte ett nytt användarnamn.
 • Jag är en familjemedlem, vad är mitt användarnamn? Om du är en familjemedlem och inte vet ditt användarnamn till sidan (eller om du inte vet om du har ett) ska du kontakta kontoret så får du veta ditt användarnamn. Skapa inte själv något nytt användarnamn och anmäl dig inte med någon annans användarnamn!
 • Hur skapar jag ett användarnamn? Om du inte redan har ett användarnamn kan du skapa ett här (på finska). Du får ett bekräftelsemeddelande till din e-post när du registrerar dig, klicka på länken för att slutföra din registrering.
 • Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt lösenord? Du kan beställa ett nytt lösenord och det kommer till e-postadressen som är bunden till användarnamnet. Om lösenordsmeddelandet inte kommer ska ni kontrollera även vårdnadshavarens e-post.
 • Hur ansöker jag om medlemskap? Du kan ansöka om Protus medlemskap med ett formulär som du hittar här (på finska). Ansök helst om medlemskap senast i september så du hinner bli medlem innan utbildningarnas anmälningsdeadline!
 • Hur ansöker jag om en roll? Rollansökningen görs på Protus nätsidor via din egen användarprofil. Först ska du logga in med ditt användarnamn och klicka på ditt namn uppe i högra hörnet. Efter det klicka på ”Lämna in en rollansökan”-länken, välj din roll från rullgardinsmenyn och tryck till slut på ”Skicka rollansökan”. Hjälp med att välja en roll hittar du här. Efter en lyckad rollansökan ser du en text på sidan: “Your application was received for:”. Godkännandet av rollansökan kan ta några dagar. Då rollen är godkänd, får du e-post om detta.
 • Hur anmäler jag mig till utbildningarna? Efter att du fått en roll kan du anmäla dig till utbildningar. Öppna utbildningarna här och öppna de utbildningar som du vill anmäla dig till. Det finns en knapp uppe i högra hörnet på utbildningens framsida där det står ”Anmäl dig”, när du trycker på knappen är du anmäld till utbildningen. Du får ett bekräftelsemeddelande till din e-post om en lyckad anmälning. Du måste anmäla dig separat till båda utbildningarna. Hjälp med att välja rätt utbildning hittar du här.
 • Jag kommer inte ihåg till vilken utbildning jag har anmält mig. Hur får jag reda på det? Logga in från övre kanten till höger. Klicka sedan på ditt namn. Om du har anmält dig till någon utbildning borde det synas på sidans övre del vid platsen Deltaganden.

Uppdaterad av Kukka-Maaria Wessman 10.11.2022. 

© Prometheus-leirin tuki ry