Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Utbildningar på svenska

Ta hänsyn till följande saker före du anmäler dig till utbildningar:

 • Om du söker till hjälpledare: kolla från din profil om du är en medlem i föreningen. Om du inte är medlem och märker det först på hösten, men vill ändå med i ett lägerteam på sommaren, bör du hastigt ansöka om medlemskap! Medlemskapet är en förutsättning för att bli hjälpledare.
 • Ansökan om roller börjar i hösten och slutar då alla utbildningar som motsvarar rollerna är fulla.
 • Anmälningen till utbildningarna börjar den 14.12 och fortsätter så länge det finns platser i utbildningarna.
 • Teamutbildning. Efter ett lägerteam har bildats (mellan april och maj), inbjuds teamet till en teamutbildning, dit varje medlem måste anmäla sig.
 • Utbildningsbrev skickas till alla anmälda senast en vecka före utbildningen. I brevet finns de ansvariga utbildarnas kontaktuppgifter och information om t.ex. gemensam transport.
 • Tidtabell. Utbildningarna börjar typiskt på en lördag kl. 10 och slutar på söndag kl. 14. Tiderna bekräftas i utbildningsbrevet.
 • Avgifter. Varje deltagare debiteras en avgift (Protus medlemmar 25 €, andra 30 €). I priset ingår mat, logi, program och transport. Avgiften betalas med kontanter på plats.
 • Ersättningar för resor med offentlig trafik (billigaste sättet) kan ansökas. Som utgångspunkt betalas ersättningar endast till egna områdets närmaste utbildning, men med goda grunder kan be om ett undantag från kansliet.
 • De blivande ledarnas välmående är viktigt för Protu. Ifall du funderar om ditt egna orkande, lönar det sig att bekanta sig med punkterna om orkande som hittas här.

 

Listan på de svenskspråkiga utbildningarna hittas här.

 

26.2.2021: Det är nu möjligt att anmäla sig till Svenska2-distansutbildningarna och rekrydiskussionerna

Du kan nu anmäla dig på Protus sidor till de distansutbildningar på Zoom som ersätter SVENSKA2-utbildningen. Intro- , övnings-, fortsättnings och rekrydiskussionsmodulerna finns på utbildningssidorna på Protus nätsida:

 • Distans-SVENSKA2-Intro (2 h), som ordnas under samma vecka som övningsmodulen. Du ska gå intromodulen före övningsmodulen. (Intromodulen heter “Etä-Super2-Intro Distansutbildning (Svenska)” i utbildningslistan)
 • Distans-SVENSKA2-övningar (6 h), ordnas under det ursprungliga utbildningsveckoslutet.
  • Anmälningarna till SVENSKA2-utbildningarna har nu ändrats till anmälningar till Distans-SVENSKA2-utbildningar
  • Om man inte tidigare anmält sig till en närutbildning, kan man nu anmäla sig direkt till en distansutbildning. (“Etä-Super2-harjoitukset Distansutbildning (Svenska)” i utbildningslistan)
 •  Distans-SVENSKA2-fortsättning (2 h) ordnas under en vardagskväll. I fortsättningsmodulen kan man delta både före eller efter de andra modulerna.
 • Rekrydiskussion på distans för UVA/VVA-teamroller (1 h) ordnas under vardagarna. Observera att du kan välja om du deltar i en svensk- eller finskspråkig diskussion.

Till utbildningar och diskussioner som ordnas på vardagskvällar ska man anmäla sig senast samma dag klockan 7. Till veckoslutsutbildningar ska man anmäla sig senast på fredagen klockan 12.

För nya vuxenledare (UO/UPO) ordnas egna intervjuer som rekryterarna personligen är i kontakt om.

Man bör ha gått hela utbildningshelheten senast den 28.3

 

För att bli antagen till ett lägerteam, bör du (beroende på din roll) ha gått följande utbildningar:

UA (Ny hjälpledare), under 20 år gammal som har själva gått på protuläger, första gången som hjälpledare:

 • Distansmodulerna A, B, C, D
 • Distans-SVENSKA2: Intro, Övningar, Fortsättning

UVA (Nygammal hjälpledare), under 20 år gammal, andra gången som hjälpledare:

 • Distansmodulerna A, C, D SAMT modul B eller modul vanhat (gamla)
 • Distans-SVENSKA2: Intro, Övningar, Fortsättning
 • UVA-VVA -rekrydiskussion i smågrupp

VVA (gammalgammal hjälpledare), under 20 år gammal, tredje eller fjärde gången som hjälpledare:

 • Distans-SVENSKA2: Intro, Övningar, Fortsättning
 • UVA-VVA -rekrydiskussion i smågrupp

UO (ny vuxenledare), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som vuxenledare, inte tidigare erfarenhet eller över tre år från senaste gången i ett läger- eller utbildningsteam:

 • UO-intro, distansmodulerna A, B, C, D
 • Distans-SVENSKA2: Intro, Övningar, Fortsättning
 • Egen rekrydiskussion

UPO (ny vuxenledare med protuerfarenhet), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som vuxenledare men har erfarenhet från att fungera under senaste åren som hjälpledare, rekryterare eller utbildare under de senaste tre åren:

 • Distansmodulerna A, B, C, D
 • Distans-SVENSKA2: Intro, Övningar, Fortsättning
 • Egen rekrydiskussion

UVO (nygammal vuxenledare), erfarenhet som UO eller UPO:

 • Distans-VOE ELLER Distans-SVENSKA2: Övningar

VVO (gammalgammal vuxenledare), erfarenhet flera vuxenledarskap

 • Distans-VOE ELLER Distans-SVENSKA2: Övningar ELLER egen rekrydiskussion

Hann du inte delta i bokstavsmodulerna (A, B, C osv.)? Ytterligare moduler finns på finska, anmäl dig senast 10.3.

Om du missat en bokstavsmodul (A, B, C osv.) finns det nu ytterligare moduler att anmäla sig till. De ytterligare bokstavsmodulerna på finska finns nu på Protus nätsida. Modulerna ordnas 22-25.3.

UVO och VVO: Speciellt er är det stort behov av för att sommarens lägerteam kan bildas! Extra VOE-utbildningar ordnas inte längre i vår. Om du inte deltog i distans-VOE tidigare under våren och vill komma till ett lägerteam, kan du istället delta i Distans-SVENSKA2-Övningar -utbildningen. Om du är VVO, kan du också kontakta rekryterarna (rekry@protu.fi) och komma överens om en egen intervjutid.

Tilläggsinformation: koulutus@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry