Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Vuoden 2016 Prometheus-palkinto Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeelle

Vuoden 2016 Prometheus-palkinto on myönnetty tutkijoille Riikka Taavetti ja Katarina Alanko sekä Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkiselle työstään Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa. Prometheus-leirin tuki ry eli Protu luovutti palkinnon voittajille lauantaina 16.1. Nuorten filosofiatapahtumassa (Nufit) Helsingissä.

Palkinnon myöntämisperusteena oli hankkeen tarjoama arvokas tieto siitä, miten merkittävä osa Suomen nuorista nykyään voi ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Tutkimuksesta käy ilmi, miten esimerkiksi koulu, urheiluharrastukset tai terveydenhoitajan vastaanotto voivat näyttäytyä sateenkaarinuorille turvattomina ympäristöinä.

 

Hankkeen erityisinä ansioina pidettiin laajaa aineistoa, nuoria itseään osallistavaa aineiston keruutapaa, näkökulmien monipuolisuutta ja toimenpide-ehdotuksia. Protu haluaa palkinnolla kiinnittää huomiota siihen, että ensimmäistä kertaa on tarjolla näin huolellisesti valmisteltua ja perusteltua tietoa syrjinnän vastaisen työn tueksi.

”Kodin, koulun ja harrastusten turvallisuuteen sateenkaarinuorille on panostettava tosissaan, ja toivommekin syvästi, että tutkimus luetaan ja toimenpide-ehdotuksiin tartutaan läpi Suomen. Kenen tahansa sateenkaarinuorten kanssa toimivan, etenkin vanhempien ja ystävien, olisi hyödyllistä tutustua siihen”, toteaa Protun puheenjohtaja Aatu Komsi.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke toteutettiin vuosina 2012–2014, ja sen viimeinen osa julkaistiin vuonna 2015. Kyseessä on laatuaan ensimmäinen laaja tutkimus, jossa sateenkaarinuorten hyvinvointia tarkasteltiin terveydentilan, sosiaalisten suhteiden, turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunteen, väkivaltakokemusten, ahdistelun ja syrjinnän osalta. Osana hanketta toteutettuun kyselyyn osallistui 1619 iältään 15–25-vuotiasta nuorta.

Sateenkaarinuoret otettu huomioon protuleireillä

Protu katsoo Taavetin, Alangon ja Heikkisen työstä olevan hyötyä myös yhdistyksen oman leiritoiminnan kehittämisessä entistä moniarvoisemmaksi ja vähemmän normittavaksi. Protutuleireillä on alusta alkaen kiinnitetty erityistä huomiota sateenkaarinuoriin ja esimerkiksi leirien ohjaajat saavat koulutusta seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden huomioon ottamisessa.

”Protuleireillä haluamme tarjota kaikille turvallisen tilan olla ja löytää oma itsensä. Vieroksumme lokeroihin ahtamista ja juhlistamme mahdollisimman rikasta moninaisuutta, koska ketkään meistä eivät ole täysin samanlaisia”, Komsi sanoo.

Nimikkeellä sateenkaarinuori viitataan tutkimushankkeessa nuoriin, jotka kokevat olevansa homoja, lesboja, biseksuaaleja, transnuoria, intersukupuolisia ja queer-nuoria, sekä muihin nuoriin, jotka haastavat sukupuolen ja seksuaalisuuden normeja.

Prometheus-palkinto myönnetään kahden vuoden välein henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. Aiemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa Non Fighting Generation -yhdistys, Ropecon-pelitapahtuma ja Mahdollisuuksien tori -järjestötapahtumat.

Prometheus-leirin tuki ry on vuonna 1990 perustettu järjestö, jonka vapaaehtoiset vastaavat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomien Prometheus-aikuistumisleirien järjestämisestä. Vuosittain yli 60 protuleiriä ympäri Suomen tarjoaa noin 900 nuorelle mahdollisuuden pohtia omaa maailmankuvaansa keskustelujen ja leikkien välityksellä ilman valmiita vastauksia.

Lisätietoja:
Aatu Komsi
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava): 
https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen tiivistelmä: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori_tiivistelma.pdf

Lisätietoa Prometheus-palkinnosta: https://www.protu.fi/yhdistys/prometheus-palkinto 
Faktoja ja lukuja Protusta medialle: https://www.protu.fi/yhdistys/medialle 
Lisätietoa Nuorten filosofiatapahtumasta (Nufit): http://www.nufit.fi/

© Prometheus-leirin tuki ry