Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kesän Prometheus-aikuistumisleireillä 858 osallistujaa – leireille kiitettävää palautetta // I sommar deltog 858 på Prometheus-läger - lägren fick utmärkt respons

(Kuva: Jani Rutanen)

Prometheus-aikuistumisleirin järjestyksessä 28. leirikesä päättyi sunnuntaina 14.8. Espoon Nuuksiossa ja Nurmijärven Kiljavalla järjestettyihin protuleireihin. Kesän aikana järjestettiin eri puolilla Suomea kaikkiaan 60 protuleiriä, joille osallistui yhteensä 858 leiriläistä.

Kesän protuleirien joukossa oli uusi, yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa järjestetty partioprotuleiri Lohjan Partioniemessä. Protu myös uudisti ohjelmaansa lisäämällä median ja identiteetin pohdiskelun painoarvoa.

Prometheus-leirin tuki ry:n keräämä palaute kesän leireille on ollut lähes yksinomaan kiitettävää. Leiriläisistä 98,3 prosenttia sanoi voivansa suositella leiriä ystävilleen, ja Protulle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo oli 9,6. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut 357 leiriläistä.

Protuleireillä käsitellään yhteiskunnallisia, filosofisia ja omaan elämään liittyviä kysymyksiä keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa erilaisuus, ympäristö ja tulevaisuus. Leirin tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta sekä kannustaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.

– Tärkeintä Prometheus-leireillä on nuorten keskinäinen keskustelu ja erilaisiin mielipiteisiin tutustuminen. Pyrimme luomaan jokaiselle leirille ilmapiirin, jossa kaikki tuntevat voivansa ilmaista ajatuksiaan maailmankatsomuksesta tai arjen rooleista riippumatta, sanoo Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi.

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia protuleirejä on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Leirit ovat suunnattu kaikille 8. ja 9. luokan käyneille. Omia leirejä järjestetään ruotsin- ja englanninkielisille sekä 16–20-vuotiaille ja yli 20-vuotiaille. Ilmoittautuminen kesän 2017 leireille alkaa 1.11.2016.

Lisätietoja:
Aatu Komsi
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
Aurorankatu 13
00100 Helsinki
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi  

Valokuvia protuleireiltä median käyttöön (kuvaaja mainittava):https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Faktoja ja lukuja Protusta medialle: https://www.protu.fi/yhdistys/medialle

Lataa tiedote pdf-muodossa.

Aiemmat tiedotteet:
30.5.2016 Prometheus-leirit alkavat! // Prometheus-lägren börjar!
https://www.protu.fi/uutiset/2016-05-30/prometheus-leirit-alkavat-promet...

16.2.2016 Suosiotaan lisännyt Prometheus-leiri uudistuu ja tarjoaa entistä monipuolisempia leirejä
https://www.protu.fi/uutiset/2016-02-16/suosiotaan-lisannyt-prometheus-l...

16.1.2016 Vuoden 2016 Prometheus-palkinto Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeellehttps://www.protu.fi/uutiset/2016-01-16/vuoden-2016-prometheus-palkinto-...

 

//

 

Prometheus-lägrens 28:nde lägersommar avslutades söndagen 14.8. med Nouxlägret i Esbo och Kiljavalägret i Nurmijärvi. Under sommaren ordnades det allt som allt 60 protuläger, och i dem deltog sammanlagt 858 lägerdeltagare. 

Det fanns ett nytt läger bland lägren i sommar, ett scoutprotuläger som ordnades i samarbete med Huvudstadsregionens Scouter i Partioniemi i Lojo. Protu förnyade också sitt program och betonar nu mer media och identitet. I år ordnades de svenskspråkiga lägren i Halslax i Sagu och i Noux i Esbo.

Responsen som Prometheus-lägret stöd rf har samlat in under sommaren har varit för det mesta enbart utmärkt. Av lägerdeltagarna sade 98,3 procent att de skulle rekommendera lägret åt sina vänner, och skolvitsorden som Protu fick hade ett medeltal på 9,6. För tillfället har 357 lägerdeltagare svarat på feedbacken. 
På protulägren behandlar man samhälleliga, filosofiska och personliga frågor med hjälp av diskussioner, lekar och pjäser. Teman som behandlas på lägren är bland annat olikhet, miljö och framtid. Lägrets uppgift är att öka på ens självkännedom och uppmuntra till självständigt och kritiskt tänkande. 

– Det viktigaste på Prometheus-lägren är ungdomarnas diskussioner som de för sinsemellan, liksom bekantandet med olika åsikter. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där alla kan uttrycka sina tankar oberoende av världsåskådning eller rollerna i vardagen, säger ordföranden för Prometheus lägrets stöd rf, Aatu Komsi

Man har ordnat religiöst och politiskt obundna Prometheus-läger sedan 1989. Lägren riktar sig åt alla som har avlagt den 8:nde och 9:nde årskursen. Det ordnas egna läger för svensk- och engelskspråkiga samt 16–20 åringar och över 20-åringar. Anmälningen till lägren sommaren 2017 börjar 1.11.2016. 

Ytterligare information:
Svenskagruppen
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas): https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Fakta och statistik om protuläger för media: https://www.protu.fi/yhdistys/medialle

Ladda ner meddelandet i pdf-format.

Tidigare pressmeddelanden: 

30.5.2016 Prometheus-leirit alkavat! // Prometheus-lägren börjar!
https://www.protu.fi/uutiset/2016-05-30/prometheus-leirit-alkavat-promet...

16.2.2016 Suosiotaan lisännyt Prometheus-leiri uudistuu ja tarjoaa entistä monipuolisempia leirejä 
https://www.protu.fi/uutiset/2016-02-16/suosiotaan-lisannyt-prometheus-l...

16.1.2016 Vuoden 2016 Prometheus-palkinto Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeelle 
https://www.protu.fi/uutiset/2016-01-16/vuoden-2016-prometheus-palkinto-...

© Prometheus-leirin tuki ry