Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Finlandssvenska Oscar Slotte ny ordförande för Prometheus-lägrets stöd rf.

Oscar Slotte valdes till Prometheus-lägrets stöd rf:s nya ordförande för den återstående mandatperioden 2020–2021. Han valdes under Protus generalförsamling 10–11.10.2020.

Finlandssvenska Slotte är 20 år gammal och studerar till sjökapten i Åbo. Han har varit med i Protus styrelse sedan 2019 och viceordförande sedan 2020. Slotte fungerade som ordförande under hösten efter att tidigare ordförande Ansku Ahvenainen blev tvungen att avgå på grund av personliga skäl. Utöver detta har han i fyra år varit med i svenskagruppen, som ansvarar över föreningens svenskspråkiga verksamhet, varav två av dem som ordförande.   

”Protu är ett av de viktigaste sakerna i mitt liv och jag kan inte föreställa mig livet utan allt det goda som Protu har medfört. Som ordförande vill jag att Protu även i framtiden kan ge unga stabilitet och vänner”, berättar Slotte.

Slotte är Prometheus-lägrets stöd rf:s första finlandssvenska ordförande. Föreningen, som grundades år 1990, firar i år sitt 30-årsjubileum.

Under generalförsamlingen hölls även styrelseval för mandatperioden 2021–2022. De nyvalda är Sebastian Bergman, Alma Koivisto, Aino Kujari, Oskari Leikos, Taru Manninen, Ilpo Ratinen, Eetu Torkkeli och Veeti Veteläinen. Under mandatperioden 2020–2021 fortsätter ännu Riina Arffman, Sirkka Husu, Sisu Kiuru, Kata Rontu, Saara Salovaara och Veela Valtere.

Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inte färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller nionde klassister, men det ordnas även läger för 16–20 åringar och även för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

Anmälan till Prometheus-lägren sommaren 2021 öppnar 1.11.2020. Protu ordnar under sommaren sammanlagt 61 protuläger runtom i Finland. Tre svenskspråkiga läger ordnas i Nyland och Egentliga Finland. Lägerplatserna och -tiderna publiceras på Protus webbsidorna den 25.10.2020.

Tilläggsinformation:
Oscar Slotte
ordförande
tel. 044 2149522
oscar.slotte@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry