Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till vårens närutbildningar har öppnat – anmälan till distansutbildningen öppnas så snabbt det är möjligt

Anmälan till närutbildningarna för dem som önskar dra Protu-läger nästa sommar har öppnat. På Protus websidor är det möjligt att anmäla sig till SVENSKA2- och SUPER2- närutbildningar. Utbildningarna arrangeras mellan slutet av februari och slutet av mars på olika orter i Finland.

På grund av coronaviruset kommer utbildningsvåren arrangeras enligt en hybridmodell. Detta innebär att en del av utbildningarnas innehåll gås igenom på distans. Distansutbildningarna arrangeras med zoom fr.o.m. vecka 3. Vid sidan om distansutbildningarna kommer det finnas självstudiematerial som förbereder sommarens lägerledare för lägersommaren. Oberoende av roll måste alla delta på en närutbildning.

Distansutbildningarna arrangeras först och främst på veckoslut men de kan även arrangeras under kvällstid på vardagar. Allt som allt arrangeras ca 60 distansutbildningar (de finskspråkiga inkluderat) och det kommer finnas gott om utrymme i alla. Distansutbildningarna baserar sig på olika moduler som är några timmar långa var. I de olika modulerna går man huvudsakligen igenom innehåll som normalt gås igenom under SVENSKA1- och SUPER1- utbildningarna, men även innehåll från SVENSKA2- och SUPER2- utbildningarna som lämpar sig för distansutbildning. (Vårens SVENSKA2- och SUPER2- närutbildningar är alltså inte innehållsmässigt likadana som tidigare år.)

På Protus websidor finns det inte ännu en lista över distansutbildningarna och anmälan till dem är inte ännu öppen. Protus volontärer gör sitt bästa för att anmälan skall kunna öppnas så snabbt som möjligt. Vi informerar mera när anmälan öppnar på social media och på våra websidor.

Distansutbildningarnas innehåll

 • UO-intro: Modulen är för nya ledare (som inte fungerat som hjälpledare tidigare) och hjälper dem att orientera sig till Protukultur samt grundläggande saker gällande lägren.
 • Modul A: Protulägrens målsättningar och innehåll
 • Modul B: Arbetsfördelning och planering. Lägrets livscykel och praktiska saker.
 • Modul C: Egna förväntningar, målsättningar och motivation. Eget orkande. Ge och få feedback.
 • Modul D under 18 år: En teamares ansvar för under 18 åringar. Deltagarnas mångfald.
 • Modul D över 18 år: En teamares ansvar för över 18 åringar. Deltagarnas mångfald.
 • Modul gamla: Gamla hjälpledares och vuxenledares kunskap i att leda program.

Vilka moduler skall jag gå?

 • UA (ny hjälpis), under 20 år, har gått Protuläger, första gången som hjälpledare: modulerna A,B,C,D + närutbildning
 • UVA (nygammal hjälpis), under 20 år, andra gången som hjälpledare: modulerna A,C,D, samt modul B eller modul gamla + närutbildning
 • VVA (gammalgammal hjälpis), under 20 år, tredje eller fjärde gång som hjälpledare: endast närutbildning
 • UO (ny ledare), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som ledare, ingen tidigare erfarenhet som hjälpledare, rekryterare eller utbildare under desenaste tre åren: UO-intro, modulerna A,B,C,D + närutbildning
 • UPO (ny protuvuxen ledare), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som ledare, men har erfarenhet av att vara hjälpledare, rekryterare eller utbildare från de senaste tre åren: modulerna A,C,D, samt modul B eller modul gamla + närutbildning
 • UVO (nygammal ledare), har erfarenhet av att vara antingen UO eller UPO: endast närutbildng
 • VVO (gammagammal ledare), fungerat flera gånger som ledare, eller en gång som UPO eller UVO: endast närutbildning

Anmäl dig till svenskspråkiga närutbildningarna här. Tilläggsinformation kan frågas från koulutus@protu.fi. Allmän information om utbildningarna hittas på Protus websidor.

© Prometheus-leirin tuki ry