Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till vårens distansutbildningar öppnades - nu kan man anmäla sig till alla vårens utbildningar!

Anmälan till Protus distansutbildningar under våren 2021 har nu öppnats. Det ordnas sammanlagt 60 distansutbildningar den 18.1-25.2.2021 under veckoslut och vardagskvällar. Man kan anmäla sig till distansutbildningarna på Protus nätsidor på samma vis som de ‘vanliga’ utbildningarna. Det finns tillräckligt med plats åt deltagare på varje utbildning.

På grund av coronaviruset kommer utbildningsvåren arrangeras enligt en hybridmodell. Detta innebär att en del av utbildningarnas innehåll gås igenom på distans via Zoom. Vid sidan om distansutbildningarna kommer det finnas självstudiematerial som förbereder sommarens lägerledare för lägersommaren. Deltagare med UA, UVA, VVA UO och UPO roll måste delta i en utbildning på plats (SUPER2 eller SVENSKA2). Deltagare med UVO och VVO roller får välja om de deltar i en utbildning på plats eller en VOE- utbildning på distans.

Distansutbildningarna består av några timmars moduler, där man huvudsakligen behandlar innehållet som man brukar behandla i SUPER1- och SVENSKA1- utbildningarna.  I de olika modulerna går man huvudsakligen igenom innehåll som normalt gås igenom under SVENSKA1- och SUPER1- utbildningarna, men även innehåll från SVENSKA2- och SUPER2- utbildningarna som lämpar sig för distansutbildning. (Vårens SVENSKA2- och SUPER2- närutbildningar är alltså inte innehållsmässigt likadana som tidigare år.)

Anmälan är även öppen på Protus nätsidor för SUPER2- och SVENSKA2- utbildningarna som ordnas på plats i slutet av februari och i början av mars runtom i Finland.   

Distansutbildningarnas innehåll

 • Distans UO-introduktion: Modulen är för nya ledare (som inte fungerat som hjälpledare tidigare) och hjälper dem att orientera sig till Protukultur samt grundläggande saker gällande lägren.
 • Distans A: Protulägrens målsättningar och innehåll.
 • Distans B: Arbetsfördelning och planering. Lägrets livscykel och praktiska saker.
 • Distans C: Egna förväntningar, målsättningar och motivation. Eget orkande. Att ge och ta emot feedback.
 • Distans D minderåriga: En teammedlems ansvar för personer under 18 år. Deltagarnas mångfald.
 • Distans D myndiga: En teammedlems ansvar för över personer över 18 år. Deltagarnas mångfald.
 • Distans gamla: Gamla hjälpledares och vuxenledares kunskap i programledning.
 • Distans VOE: Gamla hjälpledares specialutbildning.

Vilka moduler skall jag gå?

 • UA (ny hjälpis), under 20 år, har gått Protuläger, första gången som hjälpledare: distansmodulerna A,B,C,D + närutbildning
 • UVA (nygammal hjälpis), under 20 år, andra gången som hjälpledare: distansmodulerna A,C,D, samt modul B eller modul gamla + närutbildning
 • VVA (gammalgammal hjälpis), under 20 år, tredje eller fjärde gång som hjälpledare: endast närutbildning
 • UO (ny ledare), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som ledare, ingen tidigare erfarenhet som hjälpledare, rekryterare eller utbildare under de senaste tre åren: UO-intro, distansmodulerna A,B,C,D + närutbildning
 • UPO (ny protuvuxen ledare), fyller minst 20 år under lägeråret, första gången som ledare, men har erfarenhet av att vara hjälpledare, rekryterare eller utbildare från de senaste tre åren: distansmodulerna A,C,D, samt modul B eller modul gamla + närutbildning
 • UVO (nygammal ledare), har erfarenhet av att fungera som antingen UO eller UPO: utbildning på platsa ELLER Distans VOE
 • VVO (gammagammal ledare), fungerat flera gånger som ledare, eller en gång som UPO eller UVO: utbildning på platsa ELLER Distans VOE

Anmäl dig till utbildningar här.

Tilläggsinformation fås från koulutus@protu.fi. (OBS: Protus kansli är stängd mellan den 23.12.2020-5.1.2021)

Allmän information om utbildningarna hittas på Protus nätsidor.

© Prometheus-leirin tuki ry