Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Kevään etäkoulutusten ilmoittautuminen avattiin – kaikkiin kevään koulutuksiin voi nyt ilmoittautua!

Ilmoittautuminen Protun leirinvetäjien etäkoulutuksiin alkukeväänä 2021 on nyt auki. Etäkoulutuksia järjestetään 18.1.–25.2. yhteensä 60 kappaletta viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Etäkoulutuksiin voi ilmoittautua Protun nettisivujen koulutussivulla samaan tapaan kuin tavallisiin koulutuksiin. Jokaisessa koulutuksessa on riittävästi tilaa osallistujille.

Koronan takia ensi kevään koulutukset järjestetään hybridimallina niin, että osa koulutusten sisällöstä on muutettu vuorovaikutteisiksi Zoom-etäkoulutuksiksi. Etäkoulutusten lisäksi osaan koulutussisällöistä tutustutaan itseopiskelumateriaalien avulla. UA-, UVA-, VVA-, UO- ja UPO-roolillisten on osallistuttava yhteen lähikoulutukseen (SUPER2 tai SVENSKA2). UVO- ja VVO-roolilliset voivat valita, osallistuvatko lähikoulutukseen vai etä-VOE-koulutukseen.

Etäkoulutukset perustuvat muutaman tunnin pituisiin moduuleihin, joissa käsitellään pääasiassa aiemmin lähikoulutuksina järjestettyjen SUPER1- ja SVENSKA1-koulutusten sisältöjä. Moduuleissa on myös etämuotoon soveltuvia sisältöjä SUPER2- ja SVENSKA2-koulutuksista. (Kevään 2021 SUPER2- ja SVENSKA2-lähikoulutukset eivät siten vastaa sisällöltään täysin aiempien vuosien samannimisiä koulutuksia.)

Ilmoittautuminen Protun nettisivuilla on auki myös SUPER2- ja SVENSKA2-lähikoulutuksiin, joita järjestetään helmikuun lopussa ja maaliskuussa eri puolilla Suomea.

Etäkoulutusmoduulien sisällöt

 • Etä-UO-intro: Uusille ohjaajille tarkoitettu moduuli, joka auttaa orientoitumaan Protun toimintakulttuuriin ja tarkemmin leirin perusasioihin.
 • Etä-A: Protuleirien tavoitteet ja sisältö.
 • Etä-B: Suunnittelu ja työnjako. Leirin elinkaari ja käytännön asiat.
 • Etä-C: Omat odotukset, tavoitteet ja motivaatio. Jaksaminen ja voimavarat. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 • Etä-D alaikäiset: Tiimiläisen vastuu alle 18-vuotiaille. Leiriläisten moninaisuus.
 • Etä-D täysi-ikäiset: Tiimiläisen vastuu yli 18-vuotiaille. Leiriläisten moninaisuus.
 • Etä-vanhat: Vanhojen apuohjaajien ja ohjaajien ohjelmanvetotaidot.
 • Etä-VOE: Vanhojen ohjaajien erikoiskoulutus.

Eri tiimiläisrooleille kuuluvat etämoduulit sekä lähikoulutukset

 • UA (uusi apuohjaaja), alle 20-vuotias protuleirin käynyt, ensimmäistä kertaa apuohjaajana: etämoduulit A,B,C,D + lähikoulutus
 • UVA (uusvanha apuohjaaja), alle 20-vuotias, toista kertaa apuohjaajana: etämoduulit A,C,D sekä moduuli B tai moduuli vanhat + lähikoulutus
 • VVA (vanhavanha apuohjaaja), alle 20-vuotias, kolmatta tai neljättä kertaa apuohjaajana: ainoastaan lähikoulutus
 • UO (uusi ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, ei aiempaa protukokemusta tai apuohjaajana, rekrytoijana taikouluttajana toimimisesta on yli kolme vuotta: UO-intro, etämoduulit A,B,C,D + lähikoulutus
 • UPO (uusi protukasvanut ohjaaja), leirivuonna vähintään 20 vuotta täyttävä, ensimmäistä kertaa ohjaajana, mutta toiminut tulevaa leirivuotta edeltävienkolmen vuoden sisällä apuohjaajana, rekrytoijana tai kouluttajana: etämoduulit A,C,D sekä moduuli B tai moduuli vanhat + lähikoulutus
 • UVO (uusvanha ohjaaja), toiminut UO:na tai UPO:na: lähikoulutus TAI etä-VOE
 • VVO (vanhavanha ohjaaja), toiminut useamman kerran ohjaajana tai kerran UPO:na tai UVO:na: lähikoulutus TAI etä-VOE


Ilmoittaudu kevään 2021 koulutuksiin täällä.

Lisätietoa koulutuksista voit kysyä koulutus@protu.fi. (Huom. Protun toimisto on kiinni ajalla 23.12.–5.1.)

Yleistä tietoa koulutuksista, tiimiläisrooleista ja ilmoittautumisista löytyy Protun nettisivuilta Koulutuksiin ilmoittautuminen- ja Kysymyksiä ja vastauksia koulutuksista -sivuilta.

© Prometheus-leirin tuki ry