Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Oscar Slotte jää pois Protun puheenjohtajan tehtävistä // Oscar Slotte avgår från ordförandeposten i Protu

Protun puheenjohtaja Oscar Slotte jää henkilökohtaisista syistä pois Protun puheenjohtajan tehtävistä. Slotte oli Protun puheenjohtajana tänä vuonna, ja hän vastasi puheenjohtajuudesta myös syksyllä 2020 edellisen puheenjohtajan jäätyä pois.

Protun kevätkokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja meneillään olevan puheenjohtajakauden ajalle eli tälle vuodelle. Puheenjohtajan tehtävästä kevätkokoukseen saakka vastaa varapuheenjohtaja Alma Koivisto (hallitus nimesi Koiviston varapuheenjohtajaksi kokouksessaan 24.4.2021). Kevätkokouksessa valitaan myös kaksi uutta hallituksen jäsentä. Tiedotamme pian lisää kevätkokouksen ajankohdasta ja -paikasta.

Lisätiedot: hallitus@protu.fi

//


Protus ordförande Oscar Slotte avgår på grund av personliga skäl från Protus ordförandepost. Slotte har varit Protus ordförande detta år och ansvarade om ordförandeskapet också hösten 2020 efter att den föregående ordföranden avgått.

Under Protus vårmöte väljs en ny ordförande för det aktuella ordförandeskapsperioden, dvs. år 2021. Ordförandeposten innehas fram till vårmötet av vice ordförande Alma Koivisto (styrelsen nominerade Koivisto till vice ordförande på sitt möte 24.4.2021). Under vårmötet väljs också två nya styrelsemedlemmar. Vi informerar snart mera om vårmötets tidpunkt och plats.

Tilläggsinformation: hallitus@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry