Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till de svenskspråkiga teamutbildningarna är nu öppen! Det erbjuds mat- och reseersättningar för teamens egna träffar!

Anmälan till teamutbildningarna är nu öppen! Speciellt för de första lägrens teammedlemmar rekommenderar vi att anmäla sig utbildningarna som erbjuds genast i början av maj.

Till distansutbildningarna i maj kan man anmäla sig i utbildningskalendern på Protus nätsidor. De svenskspråkiga TEAM-TRYGGHET -utbildningarna ordnas 15.5 kl.15, 17.5 kl.17, 21.5 kl.17 och 22.5 kl.15 och TEAM-STÖD -utbildningarna (14.5 kl. 17, 17.5 kl.17, 21.5 kl.17 och 22.5 kl.15). Teamet behöver inte delta i utbildningarna tillsammans, utan varje teamare avlägger de enligt sin egen tidtabell. Båda utbildningarna bör ha avlagts av alla teammedlemmar. Utbildningarna bör ha avlagts under maj månad.

Obs! TEAM-TRYGGHET heter “TIIMI-TURVA Distansutbildning (Svenska)” och TEAM-STÖD heter “TIIMI-TUKI Distansutbildning (Svenska)” i utbildningslistan.

Till STÖD & TRYGGHET -utbildningarna kan man anmäla sig till via denna länk: https://www.protu.fi/mukaan-toimintaan/leiritiimiin/koulutukset

Vid sidan om STÖD- och TRYGGHET-utbildningarna har distansutbildningsarbetsgruppen också sammanställt åt alla teammedlemmar en TEAM-BLANKETTER -helhet. Varje teammedlem avlägger självständigt material i form enkäter via Google Forms där det behandlas centrala anvisningar för teammedlemmar (bastu- och badanvisningar, städanvisningar, rökningsdirektivet, utmanande situationer på lägret - anvisningar, coronainstruktioner).

TEAM-BLANKETTER lönar sig att avlägga så snabbt som möjligt, senast innan TEAM-TRYGGHET eller TEAM-STÖD -utbildningarna, eftersom i de växelverkande utbildningarna kan man fördjupa sig i frågor som blivit oklara i blanketterna.

TEAM-BLANKETTERNA och tilläggsuppgifter om teamutbildningarna hittar du här: https://www.protu.fi/tiimikoulutukset2021 

Ytterligare kommer teamets olika ansvarspersoner (t.ex. säkerhetsansvarig, ekonomiansvarig osv…) att få specifikt utbildningsmaterial som berör det egna ansvarsområdet. Om dessa informeras senare.

Tilläggsinformation om teamutbildningarna: koulutus@protu.fi

Det erbjuds mat- och reseersättningar för teamens egna träffar!

För teamens egna träffar erbjuds det nu stöd i form av mat- och reseersättningar. Protu ersätter 8 euro/person för matersättning samt reseersättningarna för två teamträffar. Träffarna kan antingen ordnas så, att hela teamet samlas på ett ställe, eller så, att man samlas till två-tre ställen och är i kontakt med varandra på distans. 

Matersättningen täcker upp både restaurangmat och mat köpt från affären. För ersättningen krävs inte att maten bör kosta exakt 8 euro: ifall maten har kostat t.ex. 12 euro, ersätter Protu 8 euro mot kvitto och man ska själv betala 4 euro.

Matersättningens betalning förutsätter att kvittot finns som en bilaga i kostnadsersättningsblanketten. Flera teammedlemmars matutgifter kan ersättas med samma kvitto. Vi rekommenderar att förbereda maten tillsammans, eftersom det är ett exceptionellt sätt att lära känna varandra och höja på gruppandan! Då får man också med 8 euro mera livsmedel.

Man behöver inte visa kvitto för sina reseutgifter, det räcker att resans godkännare (vuxenledaren) har sett resebiljetterna. Resorna ersätts enligt Protus reseersättningsriktlinjer (på finska).

Då man söker mat- och reseersättningar, ska man märka i kostnadsersättningsblanketten (se blankett och instruktioner, på finska) att det är frågan om lägrets (2021-vvnnn) teamträff. Vuxenledarna kvitterar hjälpledarnas och varandras ersättningar (vuxenledarna godkänner inte sina egna ersättningar). Tilläggsinformation: talvk@protu.fi

PS. Coronainstruktionerna för sommarens läger 2021 samt övrig protuverksamhet har nu uppdaterats! Läs instruktionerna här: https://www.protu.fi/coronainstruktioner 

© Prometheus-leirin tuki ry