Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Sommarens Prometheus-läger startade - Tre svenskspråkiga läger under sommaren

Sommaren av Prometheus-läger började söndagen den 6.6 på läger kring Finland. Mellan juni-augusti ordnas allt som allt 60 läger på 18 orter.

Det ordnas tre stycken svenskspråkiga läger under sommaren. Lägren ordnas 13.–20.6.2021 och 18.–25.7. i Halslax, Sagu, samt 1.-8.8. i Lärkans, Esbo (Noux).

Den traditionella uppgiften som Protulägren burit har varit att erbjuda verktyg åt ungdomar att fundera kring sin livsåskådning, tänka kritiskt och utveckla ett gott självkännedom. Under den utdragna coronapandemin har lägrens positiva inverkan på den allmänna hälsan fått allt större vikt.

”Corona-tidernas restriktioner har tagit på ungdomars krafter och åtgärder för orkandets förbättrande behövs överallt. Baserat på föregående årets erfarenheter är protulägren en central upplevelse som främjar välmående”, säger Prometheus-lägrens ordförande Alma Koivisto.

På sommarens protuläger följs coronasäkerhetsåtgärder som formulerats på basen av myndighetsrekommendationerna samt med rådgivning från THL.

Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inte färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller nionde klassister, men det ordnas även läger för 17–20 åringar och även för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

Tilläggsinformation på svenska:
Svenskagruppen
arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi
https://www.protu.fi/svenska

Alla protuläger sommaren 2021 enligt område

Coronainstruktioner för Protus verksamhet året 2021

Info om protulägren

Foton för media (Fotografen bör nämnas)

© Prometheus-leirin tuki ry