Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Fyysinen ja henkinen turvallisuus Protussa

Hei,

Viime päivinä Protun keskusteluryhmissä ja @hippiestoo -instagram-tilillä on käyty keskustelua järjestön sisällä tapahtuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä. Protussa on nollatoleranssi häirinnälle, ja suhtaudumme erittäin vakavasti yhdistyksen toiminnassa esiintyvään epäasialliseen kohteluun, kiusaamiseen sekä ahdisteluun.

Mielestämme on hyvä, että näitä asioita tuodaan keskusteluun. Kuten Protun toimintaohjeessa toteamme: “On ensiarvoisen tärkeää, että toiminnassa mukana olevat aikuiset tiedostavat mahdolliset ongelmat ja puuttuvat ajoissa tilanteisiin, joissa häirintää tai muuta epätervettä vallankäyttöä on aihetta epäillä. Avoin ja jatkuva, ketään syyttelemätön keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita." Haluamme koko yhdistyksen puolesta esittää pahoittelumme ja anteeksipyyntömme niille, jotka ovat toiminnassamme kohdanneet minkäänmuotoista häirintää.

Turvallisuus ja hyvä olo ovat strategiamme kärjessä. Se tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi osallistujien fyysisen ja henkisen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden huomioimista Protun toiminnassa. Yhdistyksen syyskokouksessa 2019 hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa tarkastellaan Protun eri toimintaympäristöjä, kuten leirejä, koulutuksia ja hallintoa. Suunnitelmaan on kirjattu erilaisia yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Näkemyksemme tulee esiin toimintaohjeessamme: “Kuten muutenkin yhteiskunnassa, lapset ja nuoret voivat myös vapaaehtoistoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle.” Mikään yhteisö ei ole turvassa yksilöiltä, jotka eivät tunnista toisten rajoja ja jotka jostain syystä toimivat kyseenalaisesti, toista vahingoittavasti ja/tai käyttävät valtaa väärin. Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että tällainen vahingollinen toiminta saadaan kitkettyä ja että se ei ole rakenteellista eikä sitä hyväksytä hiljaa.

Protu pyrkii ehkäisemään häirintää ja epäasiallista kohtelua muun muassa tarkistamalla yli 18-vuotiaiden leiriohjaajien rikostaustaotteet ja kouluttamalla leiriohjaajat painottaen turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Noudatamme toiminnassamme Oikeusrekisterikeskuksen ja Allianssin toimintaohjetta, joka painottaa lasten turvallisuutta lisääviä toimintatapoja. Valmistelemme yhdistykselle parhaillaan myös yksityiskohtaista häirintäohjetta.

Protussa häirinnästä voi tehdä ilmoituksen häirintäyhdyshenkilöille, jotka hoitavat tapauksia tarvittaessa poliisin, sosiaalitoimen ja muiden ammattiasiantuntijoiden kanssa. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät mm. Protun nettisivuilta Yhteys Protuun -otsikon alta. Muita häirintään vastaavia ja sitä ehkäisemään pyrkiviä toimielimiä ovat esimerkiksi tiimiläisten ammattitukihenkilöt sekä työvaliokunnan kriisipäivystys leirillä ilmeneviä ongelmatilanteita varten.

Protun hallinto esittää syvimmät pahoittelunsa kaikille häirinnän uhreille, ja lupaa jatkossa panostaa entistä enemmän häirintää ja epäasiallista käytöstä ehkäiseviin toimintatapoihin esimerkiksi koulutusten ja uuden häirintäohjesäännnön muodossa.

Tuulisena heinäkuun 22. päivänä 2021
puheenjohtaja Alma Koivisto yhdistyksen hallituksen puolesta
Prometheus-leirin tuki ry

© Prometheus-leirin tuki ry