Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Prometheus-leirien kesä käynnistyy – ”Leiri on monelle nuorelle ensimmäinen paikka, jossa hänet kohdataan tasavertaisena”

(Protuleiri Helsingin Meriharjussa 2021. Kuva: Jouka Heikkinen)

Prometheus-leirien eli protuleirien kesä käynnistyy sunnuntaina 5.6.2022. Kesä–elokuun aikana järjestetään yhteensä 57 leiriä ympäri Suomea ja niille osallistuu yhteensä lähes 1000 leiriläistä.

Protuleirien suosio on ollut kasvussa ja leirit on ilmoittauduttu täyteen vuosi vuodelta yhä lyhyemmässä ajassa. Tämän kesän kaikki suomenkieliset 8. tai 9. luokan käyneille suunnatut leirit tulivat täyteen vain kolmessa päivässä ilmoittautumisen avautumisesta.

Protuleirillä keskustellaan ja väitellään yhteiskunnallisista, filosofisisista ja omaan elämään liittyvistä teemoista. Leiriviikon aikana käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi identiteetti, ympäristö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Leiritoiminnan ohjaavia arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus.

Leiritoiminnasta vastaava Prometheus-leirin tuki ry:n pitää leireillä tärkeimpänä nuorten leiriläisten omaa ajattelua ja keskinäistä keskustelua.

– Protuleiri on monelle nuorelle ensimmäinen paikka, jossa hänet kohdataan tasavertaisena ja hänen ajatuksensa ja tunteensa otetaan vakavasti. Leirin turvallisilla aikuisilla on tässä iso rooli. Niin leirit kuin yhdistystoiminta niiden takana ovat omiaan elinikäisten ystävyyksien muodostumiselle, Protun puheenjohtaja Alma Koivisto sanoo.

Leirillä pyritään kannustavaan ja osallistujia kunnioittavaan ilmapiiriin muun muassa turvallisen tilan periaatteilla ja ryhmäytymiseen panostamisella. Yhteishengen rakentumista tuetaan myös pienellä ryhmäkoolla: jokaisella leirillä on vain 12–18 osallistujaa.

Protuleirien vetämisestä vastaavat kahden yli 20-vuotiaan vapaaehtoisen ohjaajan ja viiden 15–19-vuotiaan apuohjaajan leiritiimit. Monet leiriläiset lähtevät oman leirin jälkeen mukaan Protun toimintaan esimerkiksi seuraavan kesän apuohjaajiksi.

Vuonna 2019 julkaistun tieteellisen tutkimuksen mukaan protuleirit vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä vaikuttavat leiriläisten ajatteluun pidemmällä aikavälillä.

Prometheus-leirit eli protuleirit ovat aikuistumisleirejä, joille kaikki ovat tervetulleita hankkimaan valmiuksia elämään, kehittämään maailmankatsomustaan ja ajattelemaan itsenäisesti. Protuleirin idea perustuu ihmisten kykyyn päättää omasta elämästään ja kantaa vastuuta maailmasta: nuorille ei tarjota valmiita vastauksia, vaan asioita pohditaan yhdessä. Leiriläiset ovat useimmiten 8.–9.-luokkalaisia, mutta leirejä on myös 17–20-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kaikki Protun toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toimintaa järjestävät pääosin nuoret vapaaehtoiset Prometheus-leirin tuki ry:ssä.

Kesän 2022 protuleirit alueittain

Protuleirin teemat ja käsittelytavat

Protun arvot, visio ja missio

Protun turvallisen tilan periaatteet

Teppo Eskelinen & Pia Lundbom: Prometheus-leirit kasvun areenana (pdf)


Kuvia median käyttöön

Tietoa protuleireistä medialle

Lisätietoja:
Alma Koivisto
puheenjohtaja
Prometheus-leirin tuki ry
p. 050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Alueellista tietoa leiri- ja leiriläismäärien kehityksestä:
Simo Porola
viestintä- ja vapaaehtoiskoordinaattori
040 352 5832
simo.porola@protu.fi


© Prometheus-leirin tuki ry