Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till de svenskspråkiga utbildarutbildningarna är öppen

På utbildarutbildningarna lär du dig allting du behöver om att utbilda i en protu-lik stämning!

Vi ordnar två svenskspråkiga utbildarutbildningar i november. De svenska utbildarutbildningarna är en dag långa.

Anmäl dig till utbildarutbildningarna här:
Närutbildning i Helsingfors sö 6.11.:
https://www.protu.fi/koulutukset/protun-toimisto_2022-11-06_2022402
Distansutbildning sö 20.11.:
https://www.protu.fi/koulutukset/distansutbildning-svenska_2022-11-20_20...

Som utbildare får du uppleva Protus utbildningar ur ett helt nytt perspektiv. Vi behöver nya svenskspråkiga utbildare för att utbilda i SVENSKA-skolningar i januari–februari. Utbildare gör det möjligt för kommande teammedlemmar att få bra färdigheter inför en lyckad lägersommar.

Genom att utbilda kan du också ersätta dina egna utbildningar, om du söker till ett lägerteam sommaren 2023.
Att utbilda utvecklar dina planerings- och programledningsfärdigheter, vilket du har nytta av både under protuläger och i det vardagliga livet.

Du får utbilda om du är en medlem inom Protu som har varit i lägerteam åtminstone en gång, som hjälpledare eller vuxenledare.

Nya utbildare måste delta i utbildarutbildningarna före sin första utbildning. Erfarna utbildare är mycket välkomna att uppdatera sina kunskaper och att dela med sig av sina tankar i utbildarutbildningarna!

Priset för närutbildningarna är 15€, och Protu betalar utbildningarnas resekostnader med kollektivtrafik, från hela Finland. Distansutbildningen är gratis.

Du behöver en ledarroll för att kunna anmäla dig till utbildarutbildningarna.

Om du inte har en teamroll och vill anmäla dig till utbildarutbildningarna, anmäl dig med e-post till kansliet. Skicka e-posten till adressen protu@protu.fi med rubriken 'Anmälan, utbildarutbildning, plats,tid'. Berätta att du vill anmäl dig till utbildarutbildningarna och ditt eget namn.

Mer information om de svenska utbildarutbildningarna ger svenskagruppen: svenska@protu.fi

© Prometheus-leirin tuki ry