Vinkkejä toimintaesteisten huomioimiseen

Tässä oppaassa kerrotaan menetelmiä, jotka voivat auttaa osallistujia, joilla on heikentynyt näkökyky tai kuulo. Näistä vihjeistä voi olla apua myös muiden kuin toimintarajoitteisten osallistumisen helpottamiseen. On tärkeää huomata, että näitä asioita ei kannata asettaa tavallisen toiminnan järjestämisen edelle, vaan huomioida ne tapahtumia vetäessä siinä määrin, kuin tiimi kokee järkeväksi. Lisäksi, jos tiimi on ennen tapahumaa tietoinen osallistujan toimintaesteisyydestä, voi olla hyvä tiedustella häneltä, kuinka hän toivoisi sitä huomioitavan.


HEIKENTYNEEN NÄKÖKYVYN HUOMIOIMINEN
Näköaisti on hyvin suuressa roolissa ihmisen toiminnassa. On siis merkittävää, jos joku tapahtumaan osallistuva on sokea tai vaikeasti näkövammainen, ja heidän erityinen huomioimisensa tapahtuman tietyissä asioissa voi merkittävästi parantaa heidän kokemustaan. Lisäksi, vaikka näkökyky olisi vain lievästi heikentynyt, voi joillain pienilläkin asioilla helpottaa heidän elämäänsä leirillä. 

Kirkas valaistus (tasainen ja häikäisemätön) on tärkeä näkökykyä vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi keskustellessa kasvokkain tai ruokaillessa. Lisäksi jotkut sokeat voivat erottaa valaistuksen muutoksia. 

Tärkeiden tavaroiden, esimerkiksi ensiapupaketin tai ulkovaatteiden, olisi hyvä löytyä aina samoilta paikoilta, jotta ne löytyvät ilman erillistä etsintää. Myös kulkuväylien olisi hyvä pysyä avoimina, jotta niillä kulkiessa ei tarvitsisi aina olla erityisen varovainen. 

Vaarallisten paikkojen, esimerkiksi portaiden tai muiden vastaavien reunojen, tulisi olla selkeästi merkittyjä, mistä ei ole haittaa muillekaan. Merkinnät erottuvat paremmin, kun ne ovat hyvin valaistussa paikassa ja niissä on selkeä kontrasti ympäristöön.

Sokean henkilön kanssa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Puhuttele häntä nimellä, jotta hän tietää kenelle puhutaan
  • Kerro myös nimesi, jos haluat hänen tietävän, kuka puhuu
  • Kerro, kun poistut tilasta, jossa hän on
  • Pyri välttämään eleitä hänelle kommunikoidessasi. Viestin välittymiseksi puhe on ensisijaista
  • Ohjatessa käytä tarkkoja suunnan määreitä: oikealla, vasemmalla tai esimerkiksi kellotaulua (klo 12 on suoraan ohjattavan edessä)

KUULOVAMMAN HUOMIOIMINEN
Kuuloaistin tärkeys korostuu erityisesti protuleirillä ja koulutuksissa, ja etenkin keskusteluissa kuulovammaisen osallistumista on mahdollista helpottaa merkittävästi. Hyvä valaistus on tärkeä myös heidän kannaltaan, jotta he voivat paremmin seurata keskustelijoiden kasvojen liikkeitä. Pöydissä istuttaessa seinänvieruspaikat ovat parhaita, sillä niistä on helpompi seurata muita.

Keskusteluun osallistumista helpottaa kaikenlaisen taustahälyn vähentäminen ja puheenvuorojen jakaminen yksitellen, jotta henkilö voi seurata yhtä keskustelijaa kerrallaan. Esimerkiksi porinaryhmät voi olla hyvä jakaa niin, että kuulovammainen on ryhmineen eri tilassa, sillä samassa tilassa voi olla liikaa taustaääniä oman porinaryhmän puheen erottamiseksi. Myös kaikuvia tiloja kannattaa välttää tai vuorata ne äänen kaikumista estävillä asioilla, kuten patjoilla tai vilteillä.

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA
Jotkut Protun tapahtumiin osallistuvat voivat olla oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun heidän päivittäisissä toimissaan. Avustaja on useimmiten palkkatyössä, ja hänen työnkuvaansa kuuluvia tehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc­-käynneissä avustaminen ja itsehoitoon liittyvät asiat. Lisäksi avustaja voi toimia päämiehen (eli avustajan palvelua tarvitsevan henkilön) puuttuvina aisteina tai kommunikoinnin apuna.

Tiimiläisen on hyvä muistaa, että leiriä, koulutusta ja tilaisuutta vedetään ensisijaisesti leiriläisille, ja avustaja toimii vain hänen päämiehensä avustajana. Tarkemmista yksityiskohdista avustajan osallistumisen suhteen kannattaa keskustella osallistujan ja hänen avustajansa kanssa.

LÄHTEET